Jogi tudnivalók

Szerzői jog

Copyright 2011-2023 Toll Collect. Minden jog fenntartva. Minden szöveg, kép, grafika, hang-, video- és animációs fájl, valamint azok elrendezései a szerzői jogok és a szellemi tulajdon védelmét szolgáló egyéb törvények hatálya alá tartoznak. Ezek sem kereskedelmi felhasználás, sem terjesztés céljára nem másolhatók, nem módosíthatók, más weboldalon nem használhatók. A Toll Collect GmbH honlapja tartalmaz olyan képeket, amelyek szolgáltatóik szerzői jogának hatálya alá tartoznak.

Szavatosság

A Toll Collect az információk rendelkezésre bocsátásakor sem kifejezett, sem hallgatólagos szavatosságot vagy ígérvényt nem vállal. Kizárt mindennemű hallgatólagos szavatosság a forgalomképességre, adott célra való alkalmasságra vonatkozólag, valamint arra vonatkozólag, hogy az általunk nyújtott tájékoztatás sem törvényt, sem szabadalmat nem sért. Bár feltételezzük, hogy az általunk nyújtott tájékoztatás megfelelő, ennek ellenére tartalmazhat hibákat, pontatlanságot.

Licencia

A Toll Collect GmbH innovatív és informatív internetes jelenlétet kínál Önnek. Reméljük tehát, hogy kreatív formátumunk elnyeri tetszését. Ezzel együtt megértését kérjük az iránt, hogy a Toll Collect GmbH – szabadalmakat és szerzői jogokat is tartalmazó –szellemi tulajdonának védelmében honlapunk nem biztosíthat Önnek a vállalatunk szellemi tulajdonát érintő licenciajogokat.

Felelősség kizárása

A Toll Collect folyamatosan ellenőrzi, és aktualizálja a weboldalain lévő információkat. Minden jószándék ellenére előfordulhat, hogy egyes adatok időközben módosultak. A Toll Collect nem vállal garanciát vagy felelősséget a rendelkezésre bocsátott információk aktualitását, helyességét és teljességét illetően. Ugyanez érvényes minden további hivatkozott weboldalra is. A Toll Collect nem vállal felelősséget a hivatkozott weboldalak tartalmáért.
A Toll Collect fenntartja a jogát a rendelkezésre bocsátott információk módosítására vagy kiegészítésére. A Toll Collect nem felelős az információk rendelkezésre állásáért.
A Toll Collect weboldalainak tartalma és szerkezete szerzői jogilag védett. Az adatok vagy információk sokszorosítása, különösen a szövegek vagy képanyag használata a Toll Collect előzetes hozzájárulásával lehetséges.

Regisztráció, jelszó

A hozzáférés egyes oldalakhoz az ügyintézés biztonsága érdekében jelszóval védett, csak regisztrált felhasználók számára lehetséges. A Toll Collect GmbH fenntartja annak jogát, hogy az eddig szabadon hozzáférhető oldalakra bármikor regisztrációs kötelezettséget vezessen be. A Toll Collect GmbH bármikor jogosult visszavonni a hozzáférési jogosultságot a hozzáférési adatok indoklás nélküli zárolásával, különösen, ha

  • a felhasználó a regisztráció során hamis adatokat adott meg,
  • vétett ezen feltételek vagy a rá vonatkozó, hozzáférési adatokkal kapcsolatos óvatosság ellen, vagy
  • a Toll Collect GmbH honlapját hosszabb ideig nem használta.

Amennyiben az ügyintézéshez regisztrációra van szükség, a felhasználó köteles a regisztráció során valós adatokat megadni, és azok esetleges módosításáról Toll Collect GmbH-t haladéktalanul tájékoztatni.
A regisztrációt követően a felhasználó egy felhasználó-azonosítót és egy jelszót kap. Az első belépéskor a felhasználó megmódosíthatja a Toll Collecttől kapott jelszót egy csak általa ismert jelszóra. A felhasználói adatok lehetővé teszik a felhasználó számára adatai megtekintését, módosítását, vagy az adatkezeléshez adott hozzájárulásának visszavonását, vagy kiegészítését.
A felhasználó biztosítja, hogy a felhasználói adatokat harmadik félnek nem adja ki, és felel a felhasználói adatokkal feladott rendelésekért és egyéb tevékenységekért. Minden használat után el kell hagyni a jelszóval védett tartományt. Amennyiben a felhasználó tudomására jut, hogy harmadik fél visszaélt a felhasználói adatokkal, köteles haladéktalanul írásban vagy szükség esetén azt megelőzően e-mailben tájékoztatni a Toll Collect GmbH-t. A bejelentés beérkezésekor a Toll Collect GmbH a jelszóval védett tartománynak ezekkel a felhasználói adatokkal való használatát letiltja. A használat letiltásának megszüntetése csak akkor lehetséges, miután azt felhasználó a Toll Collect GmbH-nál külön kérvényezi.
A felhasználó bármikor kérheti írásban regisztrációjának törlését. A Toll Collect GmbH ebben az esetben minden felhasználói adatot és a felhasználó minden egyéb elmentett személyes adatát törli, amint ezekre már nincs szüksége.

A felhasználó kötelességei

A felhasználó a weboldal használata során

  • nem károsíthat meg személyeket, különösképpen kiskorúakat, nem sértheti meg személyiségi jogaikat,
  • felhasználói magatartásával nem véthet a jó erkölcs ellen,
  • nem sérthet ipari oltalmi jogokat, szerzői jogokat, vagy egyéb tulajdonjogot,
  • nem továbbíthat vírusos tartalmat, ún. trójai faló programot vagy egyéb, a szoftver károsítására alkalmas programozást,
  • nem írhat be, menthet, vagy küldhet olyan hiperhivatkozást vagy tartalmat, amelyekre nem jogosult, különösen, ha ezek a hiperhivatkozások vagy tartalmak a titoktartási kötelezettség ellen vétenek, vagy jogsértőek,
  • nem továbbíthat reklámot vagy kéretlen leveleket (ún. „spamet”) vagy vírusokról szóló hamis figyelmeztetéseket, hibás funkciókat és hasonlókat, és nem toborozhat nyereményjátékban, hólabdarendszerben, lánclevélben, piramisjátékban és hasonló akciókban való részvételre.

A Toll Collect GmbH bármikor letilthatja a honlap használatát, különösen amennyiben a felhasználó a fentiek miatt vétene kötelezettségei ellen.

Megjegyzés

A Toll Collect rámutat arra, hogy a felhasználói információkban szereplő összes állítás változtatási jogát fenntartja, amennyiben ezek nem vonatkoznak olyan körülményekre, amelyek folyamatosan módosulnak. Ez különösen a szervizpartnerekre és a díjbeszedő helyek hálózatára vonatkozó információkat érinti.

A Toll Collect GmbH, valamint képviselőinek, teljesítési és ügyintézési partnereinek a jelen használói tájékoztatóra vonatkozó felelőssége kizárólag szándékosság vagy súlyos gondatlanság esetén vehető figyelembe. Egyebekben minden felelősség kizárt. A felelősség kizárása nem vonatkozik a Toll Collect GmbH, valamint képviselőinek, teljesítési és ügyintézési partnereinek az élet, a testi épség és az egészség sérelmével kapcsolatos kártérítési felelősségére, valamint a termékfelelősségi törvényben rögzített felelősségére.

A felhasználói információs brosúra érvényes verziója innen ingyenesen letölthető.

Használói tájékoztató (PDF, 870 KB)