Díjköteles járművek


Két díjköteles tehergépjármű halad egymás mögött az autópályán

A díjkötelezettségre vonatkozó rendelkezések

A szövetségi távolsági úthasználati díjtörvény (BFStrMG) 1. paragrafusának megfelelően útdíjfizetési kötelezettség vonatkozik minden olyan belföldi és külföldi gépjárműre vagy járműszerelvényre, amelynek műszakilag megengedhető legnagyobb terhelése legalább 7,5 t, és amely

  • közúti áruszállításra szolgál (1. lehetőség) vagy amelyet
  • közúti áruszállításra használnak (2. lehetőség).

Díjköteles a két alternatíva valamelyikének teljesítése esetén.

Útdíj a 1. után alternatív

Ebben az esetben az autópályadíj-fizetési kötelezettség a jármű közúti árufuvarozáshoz való általános rendeltetésszerű használatából származik, tipikus jármű- és karosszériatípusok alapján, például például félpótkocsikkal vagy teherautókkal. Ezekre a járművekre díjat fizetnek, függetlenül attól, hogy

  • magáncélú útról van-e szó,
  • vagy ténylegesen árut szállítanak,
  • az áruszállításra üzleti vagy saját célból kerül sor (saját számlás szállítás) vagy
  • hogy az érintett járművet kivonták-e a gépjárműadó hatálya alól.

Útdíj a 2. után alternatív

Díjkötelezettség azon járművekre is fennál, amelyek a jármű típusa és felépítménye alapján alapvetően nem áruszállításra szolgálnak (pl. önjáró munkagépek), de a német Áruszállításról szóló törvény (GüKG) alapján áruszállítást végeznek. Fontos, hogy az árut az adott utazáshoz fizetés ellenében, vagy üzleti alapon szállítják-e a GüKG 1. §-a értelmében (közúti árufuvarozás vagy munkaszállítás).


Egy út mentén elhelyezett tábla felhívja a figyelmet a tehergépjárművek németországi útdíjfizetési kötelezettségére

A járműszerelvények teljes tömege

A járműszerelvény műszakilag megengedhető legnagyobb terhelését az egyes járművek műszakilag megengedhető legnagyobb terheléseinek összegéből kell kiszámítani. A járműszerelvények kizárólag abban az esetben díjkötelesek, ha a motoros jármű műszakilag megengedhető legnagyobb terhelése meghaladja a 3,5 tonnát.

Díjmentesítés

Egyes járművekre a szövetségi távolsági úthasználati díjtörvény (BFStrMG) alapján autópályadíj-mentesség vonatkozik

Információk az útdíjmentességről