CO₂-kibocsátási osztály kereső

Kérdések és válaszok

 • A CO₂-kibocsátási osztály kereső szabályai az Európai Unió irányelvein és rendeletein alapulnak. A 2022. február 24-i 2022/362/EU irányelv különösen fontos a CO₂-kibocsátási osztály meghatározásához. Ez módosítja az 1999/62/EK irányelvet (az EU útdíjfizetési irányelve). Németországban a módosított irányelvet az útdíjszabályok módosításáról szóló harmadik törvény ülteti át a nemzeti jogba.

  Az EU útdíjfizetési irányelve öt CO₂-kibocsátási osztályt vezet be a nehéz haszongépjárművek számára. Azt is meghatározza, hogy mely járművek tartoznak ezekhez a CO₂-kibocsátási osztályokhoz.

  A Toll Collect CO₂-kibocsátási osztály keresője figyelembe veszi azokat a rendeleteket is, amelyekre az EU útdíjfizetési irányelve hivatkozik. Ez magában foglalja a 2019. június 20-i (EU) 2019/1242 rendeletet, amely meghatározza a kibocsátásmentes és alacsony kibocsátású járműveket. A nulla kibocsátású járművek az 5. CO₂-kibocsátási osztályba, az alacsony kibocsátású járművek pedig a 4. CO₂-kibocsátási osztályba tartoznak. A rendelet olyan kibocsátáscsökkentési görbét is létrehoz, amellyel a jármű fajlagos CO₂-kibocsátását összehasonlítják a 2. és 3. CO₂-kibocsátási osztályba való besoroláshoz. A 2019. július 1-jén meghatározott referenciaértékek alapján a 2. és 3. CO₂-kibocsátási osztályba soroláshoz szükséges küszöbértékek évről évre alacsonyabbak lesznek. A referenciaértékek szintjei a járműcsoporttól és a jármű-alcsoporttól függenek, és a 2021. május 10-i (EU) 2021/781 végrehajtási határozat alapján kerültek megállapításra.

  A járműcsoportot viszont olyan jellemzők határozzák meg, mint a tengelykonfiguráció. A járműcsoportok a 2017. december 12-i (EU) 2017/2400 rendelet alapján kerültek meghatározásra. Ez a rendelet eddig háromszor került módosításra az (EU) 2019/318 rendelet, az (EU) 2020/1181 rendelet és az (EU) 2022/1379 rendelet révén. A jármű-alcsoport határozza meg a tipikus használati profilt, pl. a jármű távolsági vagy városi forgalomban való használatát. Az egyes járműcsoportokba tartozó járművek jármű-alcsoportokba történő besorolását a fent említett (EU) 2019/1242 rendelet határozza meg.

 • Milyen CO₂-kiibocsátási osztályok vannak?

  • 5. CO₂-kibocsátási osztály a nulla kibocsátású járművek számára: Ezek a járművek 2025. december 31-ig mentesülnek az útdíjfizetési kötelezettség alól, a műszakilag megengedhető legnagyobb terhelésük max. 4,25 tonna lehet, akár tartósan is
  • 4. CO₂-kibocsátási osztály az alacsony kibocsátású nehéz haszongépjárművek esetében
  • A 3. CO₂-kibocsátási osztályba azok a járművek tartoznak, amelyek fajlagos CO₂-kibocsátása az első nyilvántartásba vételkor több mint 8 százalékkal alacsonyabb a kibocsátáscsökkentési görbénél.
  • A 2. CO₂-kibocsátási osztályba azok a járművek tartoznak, amelyek fajlagos CO₂-kibocsátása az első nyilvántartásba vételkor csak több mint 5 százalékkal alacsonyabb a kibocsátáscsökkentési görbénél.
  • Az 1. CO₂-kibocsátási osztályba azok a járművek tartoznak, amelyek nem felelnek meg a magasabb osztályok feltételeinek.

  Ezen felül a jármű 2. és 3. CO₂-kibocsátási osztályba való besorolását felül kell vizsgálni és az első nyilvántartásba vételt követően hatévente frissíteni kell.

  Az ezen CO₂-kibocsátási osztályokba való besorolás részleteit a következő kérdésre adott válasz tartalmazza.

 • Az igazolás legegyszerűbben a jármű ügyfél-információi (CIF, Customer Information File) alapján végezhető el. A CIF dokumentumot a jármű gyártójától igényelheti.

  Az igazolás elvégezhető a jármű megfelelőségi tanúsítványával (COC, Certificate of Conformity) is, amennyiben a 49.5 és a 49.7 mező is ki van töltve. A COC esetében a következőket kell figyelembe venni:

  • Ha a 49.5 mező hiányzik vagy nincs konkrét CO2 kibocsátási osztály adattal kitöltve, akkor a COC az igazolás céljából nem használható fel.
  • Ha a 49.7 mező hiányzik vagy nincs konkrét jármű(al)csoport adattal kitöltve, akkor a COC csak abban az esetben használható fel, ha azt az alapjárműre állították ki. Ez a gyártó által a járműhöz kiadott első COC. A dokumentum a gyártótól igényelhető. Az átszerelés után kiállított COC dokumentumok nem használhatók.

 • A fajlagos CO₂-kibocsátás megadása után a CO₂-kibocsátási osztály kereső ellenőrzi, hogy a fajlagos CO₂-kibocsátás alapján kibocsátásmentesnek minősíthető-e a jármű. Az ilyen jármű az 5. CO₂-kibocsátási osztályba tartozik (2025.12.31-ig mentesül a díjkötelesség alól; véglegesen mentesül a műszakilag megengedhető 4,25 tonna legnagyobb terhelésig). A kibocsátásmentes járművekkel kapcsolatos további információkért lásd az alábbi kérdést.

  Ha a jármű nem kibocsátásmentes, akkor a jármű(-al)csoportját is meg kell adni vagy meg kell határozni. A CO₂-kibocsátási osztály kereső ezután ellenőrzi, hogy a fajlagos CO₂-kibocsátás több mint 50 százalékkal a jármű(-al)csoport referenciaértéke alá esik-e. Ez alacsony kibocsátásúnak minősíti a járművet. Az alacsony kibocsátású járművek tartósan a 4. CO₂-kibocsátási osztályba tartoznak. A 4. CO₂-kibocsátási osztályra vonatkozó további követelmény, hogy a jármű első nyilvántartásba vételének időpontja 2019. július 1. vagy későbbi legyen. A CO₂-kibocsátásra vonatkozó referenciaértékek csak ettől az időponttól érvényesek.

  Ha a jármű nem alacsony kibocsátású, a CO₂-kibocsátási osztály kereső összehasonlítja a jármű fajlagos CO₂-kibocsátását egy kibocsátáscsökkentési görbével. Az alábbi ábra a 4-UD járműcsoportra vonatkozó kibocsátáscsökkentési görbét szemlélteti:

  
Kibocsátáscsökkentési görbe a 4-UD járműcsoportba tartozó járműnél

  A fajlagos CO₂-kibocsátás és a kibocsátáscsökkentési görbe összehasonlítása az első nyilvántartásba vétel napján történik. Ha azonban az első nyilvántartásba vétel óta már több mint 6, 12, 18... (hat) év telt el, akkor az összehasonlítás az első nyilvántartásba vételt követő 6, 12, 18... évvel történik. Ha a kibocsátás-csökkentési görbe ezen a napon több mint 8 százalékkal elmarad, akkor a jármű a 3. CO₂-kibocsátási osztályba tartozik. Ha a kibocsátás-csökkentési görbe ezen a napon csak több mint 5 százalékkal marad el, akkor a jármű a 2. CO₂-kibocsátási osztályba tartozik. Ha egyik helyzet sem áll fenn, akkor a jármű az 1. CO₂-kibocsátási osztályba tartozik. A 2. és 3. CO₂-kibocsátási osztályba való besoroláshoz a jármű első nyilvántartásba vételének időpontja szintén 2019. július 1-je vagy később kell, hogy legyen.

  A kibocsátáscsökkentési görbét úgy kapjuk meg, hogy a jármű(-al)csoport referenciaértékét megszorozzuk egy évente változó kibocsátáscsökkentési tényezővel. 2019. július 1-től ez a tényező 100 százalék lesz. Minden ezt követő év július 1-től a tényező 2,5 százalékponttal csökken, amíg 2025. július 1-től eléri a 85 százalékot. Ezt követően a tényező minden következő év július 1-től 3,0 százalékponttal csökken, amíg 2030. július 1-től el nem éri a 70 százalékos rögzített értéket. A kibocsátás-csökkentési görbe csökkenése azt jelenti, hogy a 2. és 3. CO₂-kibocsátási osztályba sorolás követelményei 2030-ig minden évben növekedni fognak.

  Ezenkívül az ezen osztályokba való besoroláshoz meg kell határozni a jármű(-al)csoport referenciaértékét. Ez eddig csak a 4., 5., 9. és 10. járműcsoportok alcsoportjai esetében volt így. A többi jármű(-al)csoport járművei jelenleg csak az 1. CO₂-kibocsátási osztályba sorolhatók, kivéve, ha kibocsátásmentesek. Ha a jövőben más jármű(-al)csoportok referenciaértékeit határozzák meg, a CO₂-kibocsátási osztály kereső bővül erre a célra.

 • A rövidítések a járművek következő jellemző alkalmazási profiljait jelentik:

  • UD: Városi forgalom (urban delivery)
  • RD: Regionális forgalom (regional delivery)
  • LH: Távolsági forgalom (long haul)

 • Ha járművének kezdeti regisztrációs dátuma 2019. július 1-je előtti, akkor mindenképpen az 1. CO₂-kibocsátási osztályba tartozik – kivéve, ha a jármű kibocsátásmentes.

  A 2., 3. és 4. CO₂-kibocsátási osztályba való besorolás jelenleg csak a 4., 5., 9. és 10. járműcsoportokba tartozó járművek esetében lehetséges. Az Európai Unió csak ezeknek a járműcsoportoknak az alcsoportjaira határozta meg a CO₂-kibocsátásra vonatkozó referenciaértékeket, amelyek felhasználhatók a CO₂-kibocsátási osztályokba való besorolásukhoz. Ha a jövőben más jármű(-al)csoportok referenciaértékeit határozzák meg, akkor a CO₂-kibocsátási osztály kereső bővül erre a célra.

 • A 2. és 3. CO₂-kibocsátási osztály csak az első nyilvántartásba vételtől számított hat évig érvényes. Ha Önt a járműve CO₂-kibocsátási osztálya a CO₂-kibocsátási osztály kereső használatának időpontjánál korábbi vagy későbbi időpontban érdekli, itt módosíthatja az előre kitöltött dátumot. A mező előre ki van töltve a mai dátummal, ami a legtöbb használati esethez megfelelő.

 • Törvény állapította meg, hogy a jármű 2. és 3. CO₂-kibocsátási osztályba való besorolását az első nyilvántartásba vételt követően hatévente újra meg kell határozni az akkor alkalmazandó határértékek alapján. Ebben az esetben a CO₂-kibocsátási osztály rosszabb lehet vagy változatlan maradhat, a jármű jellemzőitől függően.

 • A CO₂ -kibocsátási osztály kereső a CO₂-kibocsátási osztályokat az európai és nemzeti specifikációk aktuális állapota szerint határozza meg. Ha ezek a specifikációk megváltoznak, a CO₂-kibocsátási osztályok meghatározására vonatkozó szabályok is megváltozhatnak.

 • A 2., 3. és 4. CO₂-kibocsátási osztályba való besorolás a jármű első nyilvántartásba vételének időpontjától függ. Ez az időpont műszakilag azonos járművek esetében eltérő lehet, és különböző CO₂-kibocsátási osztályokhoz vezethet. A 2., 3. és 4.

  A CO₂-kibocsátásokra vonatkozó referenciaértékek és a kibocsátás-csökkentési görbe 2019. július 1-jén vált érvényessé. Ezért csak a 2019. július 1-jén vagy később nyilvántartásba vett járművek rendelkezhetnek a 2., 3. vagy 4. CO₂-kibocsátási osztályok valamelyikével. A korábbi első nyilvántartásba vételi dátummal rendelkező járművek mindig az 1. CO₂ kibocsátási osztályba tartoznak, kivéve, ha kibocsátásmentesek, és ezért jogosultak az 5. CO₂ kibocsátási osztályba történő felvételre.

  A 2. és 3. CO₂ kibocsátási osztályokba soroláshoz használt kibocsátáscsökkentési görbe minden év július 1-jén alacsonyabb lesz. Az adott év június 30-án első alkalommal nyilvántartásba vett jármű ezért más CO₂ kibocsátási osztályba tartozhat, mint az ugyanazon év július 1-jén első alkalommal nyilvántartásba vett, műszakilag azonos jármű.

  A CO₂-kibocsátási osztályok meghatározására vonatkozó további információk fent találhatók.

 • A járművek 2., 3. és 4. CO₂-kibocsátási osztályba való besorolásához a fajlagos CO₂-kibocsátást összehasonlítjuk a meghatározott referenciaértékektől függő küszöbértékekkel. A 4., 5., 9. és 10. járműcsoportok alcsoportjai esetében 2019. július 1-től a következő referenciaértékek kerültek meghatározásra a CO₂-kibocsátásra vonatkozó kibocsátáscsökkentési görbék kiindulási értékeként:

  Gépjármű-alcsoport Referenciaérték (gCO₂/tkm)
  4-UD 307,23
  4-RD 197,16
  4-LH 105,96
  5-RD 84,00
  5-LH 56,00
  9-RD 110,98
  9-LH 65,16
  10-RD 83,26
  10-LH 58,26
 • A fekvőhely megléte és a CO₂ kibocsátási osztályok közötti összefüggés többek között a 2019/1242 EU rendeletből következik:

  Ha van fekvőhely, akkor feltételezhető, hogy a jármű főként hosszú távú útvonalakon közlekedik. Ez az "LH" (Long Haul) gépjármű alcsoportba való besorolást és a megfelelő útvonalprofil (hosszú távú útvonalakon történő közlekedés) hozzárendelését eredményezi a fajlagos CO₂-kibocsátás meghatározásához.

  Ha nincs fekvőhely, akkor a járművet az „RD” (Regional Delivery) járműalcsoportba sorolják. A fajlagos CO₂-kibocsátás meghatározásakor a regionális forgalom profilt használjuk ezekre a járművekre.

  A különböző alkalmazási profilok miatt a CIF/COC jellemzően alacsonyabb fajlagos CO₂-kibocsátást mutat egy fekvőhellyel rendelkező jármű esetében (távolsági forgalom), mint egy fekvőhellyel nem rendelkező azonos jármű esetében (regionális forgalom). Egy rosszabb CO₂ kibocsátási osztályba tartozó, fekvőhellyel rendelkező jármű lehetséges besorolása egyformán figyelembe veszi ezt a különbséget. A távolsági forgalomra ezért alacsonyabb CO₂-határértékek vonatkoznak, amelyeket a 2., 3. és 4. CO₂ kibocsátási osztály elérése érdekében meg kell haladni ((EU) 2021/781 végrehajtási határozat, II. melléklet).

 • Kibocsátásmentesnek minősül a belső égésű motorral nem rendelkező nehézgépjármű, valamint az olyan belső égésű motorral rendelkező gépjármű, amelynek kibocsátása kevesebb, mint 1 gCO₂/kWh vagy kevesebb, mint 1 gCO₂/km ((EU) 2019/1242 rendelet).

  A CO₂-kibocsátási osztály kereső lehetővé teszi a kibocsátásmentes üzemanyagtípusok/energiaforrások meghatározását, például tisztán elektromos járművek vagy hidrogénüzemű járművek esetében.

 • A CO₂-kibocsátási osztály kereső által biztosított protokollnak nincs észlelési funkciója a CO₂-kibocsátási osztályokhoz. A napló csak áttekintést nyújt arról, hogy a megadott járműadatok melyik CO₂-kibocsátási osztályba vezettek.

 • A CO₂-kibocsátási osztály kereső referenciamezője lehetővé teszi egy forgalmi rendszám vagy más jellemző megadását annak érdekében, hogy később azonosítani tudja a kapcsolódó járművet a letölthető naplóban.

  Kérjük, vegye figyelembe: A Toll Collect weboldal nyilvános területén található CO₂-kibocsátási osztály kereső csak az Ön tájékoztatására szolgál. Kérjük, hogy az Ügyfélkapuban kérelmezze járműve CO₂-kibocsátási osztályának módosítását.

 • A Toll Collect weboldal nyilvános területén a CO₂-kibocsátási osztály keresőbe bevitt járműadatokat nem mentjük el.

 • A járműveket az 1999/62/EK irányelv (útdíjfizetési irányelv) követelményeinek megfelelően szén-dioxid-kibocsátási osztályokba sorolják.

  Öt CO2-kibocsátási osztály létezik.