Elszámolás és fizetési mód

 • A Toll Collect Ügyfélkapu tekintheti meg a legutóbbi díjelszámolás óta megtett útjait. Az egyedi menetkimutatáshoz hasonlóan minden útszakasz járművenként látható. Az utakat például dátum vagy járművek szerint hívhatja le. Ezen kívül különböző szűrőfunkciók segítségével igény szerinti információkat állíthat össze, azokat csv-fomátumban letölthet és elmentheti.

 • Az autópályadíj meghatározása a jármű vagy a járműszerelvény által megtett díjköteles útszakasz alapján és egy cent/kilométerben elszámolt autópálya-díjtétel alapján történik, amely tartalmazza az okozott infrastrukturális valamint CO2-kibocsátással, légszennyezéssel és zajszennyezéssel kapcsolatos költséghányadot.

  További információkat ide kezdőoldalra juthat.

 • Az autópályadíj közjogi rendelkezéseken alapul, ezért nem áfa-köteles. (Ha a fuvarozó az autópályadíj miatti költséget kiszámlázza az ügyfelének, a vonatkozó összeg természetesen áfa-köteles.)

 • Regisztrált ügyfélként, ha rendelkezik beszerelt járműkészülékkel, akkor a fizetést teljesítheti bankbetéti elszámolással, Toll Collect közvetlen terheléssel, hitelkártyával vagy tankolókártyával. Nem regisztrált ügyfélként fizethet az interneten és az alkalmazás segítségével tankoló- és hitelkártyával vagy a payesafecarddal. Részletes információk a Fizetési módok kezdőoldalra juthat.

 • A Toll Collectnél regisztrált ügyfelek havonta egyszer úgyneveztt díjkimutatást kapnak. Ezen kívül egyedi menetkimutatás is igényelhető. Részletes információk az Elszámolás kezdőoldalra juthat.

 • Az autópályadíj olyan díj, amelyet a Németországi Szövetségi Köztársaság az autópályák használatáért számít fel. A Toll Collect feladata kizárólag a díj megállapítása, beszedése és a szövetségi állam részére történő továbbítása. Ez az oka annak, hogy a Toll Collect az esedékes és megfizetendő útdíjösszegekről tájékoztatást ad, és nem állít ki jogi értelemben vett „számlát” vagy „díjbekérőt”.

 • A díjkimutatásban előfordulhatnak az útdíjösszegek útszakaszonkénti kerekítéseire visszavezethető eltérések. A kerekítések miatti minimális eltérések hosszabb – több szakaszra bontott – utak esetében matematikailag kiegyenlítődnek.

  Ezt a hatást ide egy magyarázatokkal ellátott példán mutatjuk be.

 • Az elszámolás regisztrált ügyfelenként történik. A díjkimutatásból azonban megállapíthatók a járművenkénti összegek.

 • A kilométerszám eltérhet a tgk. tachométerén szereplő adatoktól, mivel a műholdas díjbeszedés alapjául meghatározott útszakaszok szolgálnak, tehát a rendszer nem a pontosan megtett kilométereket számlálja. Az egyes útszakaszok hosszát a szövetségi állam mérte fel. Ezeket az adatokat megtekintheti a www.mauttabelle.de oldalon.

 • Ha úgy véli, hogy az elszámolás hibás, vagy kérdései vannak, akkor írásban forduljon a Toll Collecthez. Lehetőség szerint mellékeljen megfelelő bizonyítékokat.

  Levelezési cím:
  Toll Collect GmbH
  Customer Service
  Postfach 11 03 29
  D-10833 Berlin
  Németország

 • A betétjét az alábbi számlára történő befizetéssel töltheti fel:

  Fogadó: Toll Collect GmbH
  Bank: Helaba (az online banki rendszerben más név is megjelenhet)
  IBAN: DE88 3005 0000 0001 6401 19
  BIC/Swift-kód: WELADEDD
  Felhasználási cél: Az Ön ügyfélszám XXXXXXX (példa: 1234567) és az „Maut” (autópályadíj) szó feltüntetése

  A bank levelezési címe külföldi átutalások esetén:

  Helaba
  Uerdinger Straße 88
  40474 Düsseldorf

 • A betéti számlájának feltöltésekor három tényezőt kell figyelembe vennie:

  • a díjköteles járműveinek száma és fajtája
  • a díjköteles útszakaszokon előreláthatólag megtenni szánékozott távolság
  • a következő tervezett feltöltésig hátralevő idő

  A feltöltendő összeg tekintetében támpontot nyújt a havi Díjkimutatás kezdőoldalra juthat.

 • Ha a betétje teljesen felhasználásra került, akkor egy külön kimutatást kap, és a rendszer letiltja a járműkészülékének használatát. Ezt követően kizárólag a kézi foglalást veheti igénybe az interneten vagy az alkalmazáson keresztül. Kérjük, ilyenkor haladéktalanul töltse fel ismét a betéti számláját.

  A járműkészülék csak akkor használható újra, ha a betéti számlájára megfelelő összeg érkezik. Ha a járműkészülék használatának letiltása az ügyfél saját hibájából következik be, akkor a használat engedélyezéséért járműkészülékenként az aktuális árjegyzék szerinti költséget számítjuk fel.

 • A bel- és külföldi fizetési forgalomban felmerülő valamennyi bankköltség a befizetőt terheli. Az útdíjrendszer ügyfeleinek csak a ténylegesen befizetett összeg kerül jóváírásra.

 • Egyszerűen jelentkezzen be az Ügyfélkapu és kattintson a „Fizetési mód módosítása” csempére. Adja meg újra a Toll Collect közvetlen terhelés fizetési módot, és az új banki adatok/az új számlatulajdonos feltüntetésével hozzon létre új közvetlen terhelési felhatalmazást.

 • A Szövetségi Útügyi Hivatal díjtáblázata alapján a díj felszámítására útszakaszonként, technikailag pontosan, üzleti szempontból átlátható módon kerül sor. Az ár kiszámítása három tizedesjegy pontossággal történik. Ezt követően az összeg 5-ig lefelé, 5-től kezdődően pedig felfelé kerekítésre kerül. Csak ezt követően adjuk hozzá az egyes útszakaszdíjakat a teljes szakasz díjához. A módszerrel az a célunk, hogy adott útszakasz használatáért minden ügyfél azonos árat fizessen függetlenül a megtett út teljes hosszától.

  A kerekítési példához
 • Igen, a Toll Collect a Németországi Szövetségi Köztársaság szolgáltatója, és az előre meghatározott útszakaszok alapján történő díjfelszámítási eljárás, illetve a kerekítés módja is egyeztetésre került a megbízóval.

 • A fizetési módot gyorsan és egyszerűen, online módosíthatja az Ügyfélkapu felületén.