Veiavgift for lastebiler i Tyskland

På tyske motorveier og enkelte riksveier er det veiavgiftsplikt for inn- og utenlandske lastebiler f.o.m. 7,5 tonn tillatt totalvekt. Busser og enkelte andre kjøretøygrupper omfattes ikke av veiavgiftsplikten.

På oppdrag fra den tyske regjeringen driver Toll Collect et avgiftssystem som beregner og innkrever gebyrene i henhold til nøyaktig antall kjørte kilometer. Systemet har tre ulike muligheter for booking:

  • automatisk booking via apparat i bilen (OBU)
  • manuell booking ved bomterminalen
  • manuell booking på Internett

For å kunne benytte deg av automatisk booking og booking på Internett må du registrere bedriften din og kjøretøyene dine hos Toll Collect.

På denne siden finner du all viktig informasjon, søknadsskjemaer og veiledninger vedrørende veiavgift. Alle skjemaer er på tysk. Du finner hjelp til utfylling på det språk du har valgt.

Du kan fylle ut skjemaene på datamaskinen og deretter skrive dem ut.
Husk underskrift!
Postadressen og faksnummeret vårt finner du på skjemaene.
Vennligst ikke send ett skjema flere ganger. Dette vil forsinke behandlingen

Grunnlag

Brukerinformasjon Brosjyre med all informasjon om den tyske veiavgiften for lastebiler Bestill brosjyre
Avgiftspliktig veinett Dette kartet over Tyskland gir et overblikk over alle avgiftspliktige strekninger. De riksveiene som har kommet til fra 1. juli 2015, er markert med rødt.  
Veiavgift for lastebiler i Tyskland Brosjyren gir en kort oversikt over den tyske veiavgiften for lastebiler. Bestill brosjyre
Bookingmåter Denne brosjyren gir en kort oversikt over bookingsmulighetene i veiavgiftssystemet for lastebiler. Bestill brosjyre
Veiledning til kartlegging av utslippsklassene (engelsk) Veiledningen fra det tyske direktoratet for godstrafikk (BAG) hjelper deg med å fastslå utslippsklassen for din lastebil. Bestill brosjyre
TOLL2GO-påmelding Lenke til påmelding for TOLL2GO-servicen fra ASFINAG og Toll Collect. Med TOLL2GO kan du også bruke Toll Collect OBU ved innkreving av veiavgift i Østerrike.  

Registrering, endring, avmelding

Brukerregistrering Med dette formularet registrerer du deg selv eller foretaket ditt som kunde hos Toll Collect. Hjelp til utfylling
Brukerregistrering på nettRegistreringen på nettet er den raskeste og letteste måten å registrere seg som kunde hos Toll Collect på. Denne registreringen på nettet er tilgjengelig på språkene tysk, engelsk, fransk og polsk.  
Kjøretøyregistrering på nett Her tar du tilgang til Toll Collects kundeportal for å registrere dine kjøretøy hos Toll Collect. Hvis du ennå ikke har tilgang til kundeportalen, eller hvis du trenger skjemaet i PDF-format, kan du ta kontakt med vår kundeservice.  
Avregistrering av kjøretøy Med dette skjemaet kan du avregistrere de registrerte kjøretøyene dine. Dette er kun mulig dersom OBU-en alt er demontert eller dersom det ikke har vært en OBU innebygget i kjøretøyet. Hjelp til utfylling
Endringer kjøretøysdata Med dette skjemaet kan du få foretatt endringer av kjøretøysdataene dine som er registrert hos Toll Collect (TOLL-EasyChange). Hjelp til utfylling
Ikke avgiftspliktige kjøretøy: Online-skjema Iht. loven om avgift på riks-/motorveier er bestemte kjøretøy fritatt fra avgiftsplikten for tunge lastebiler. Med dette skjemaet søker du om at Toll Collect på dine vegne registrerer kjøretøy som ikke avgiftspliktig, forlenger en registrering eller stryker et registreringsnummer fra listen over kjøretøy som er fritatt fra veiavgift. Nærmere informasjon finner du i utfyllingshjelpen.  
Ikke avgiftspliktige kjøretøy Her finner du skjemaet som PDF-fil. Hjelp til utfylling
Endring adresse og tjenester/ Oppsigelse av kontrakt Har du ny adresse? Eller ønsker du å motta oversikten over veiavgift per e-post? Her finner du det nødvendige skjemaet. Hjelp til utfylling
Endring firmabetegnelse/selskapsform Vennligst informer oss om endringer av firmanavn eller bedriftens juridiske form på dette skjemaet. Hjelp til utfylling
Kontraktovertakelse Vennligst bruk dette skjemaet hvis du overtar et firma som allerede er registrert hos Toll Collect. Hjelp til utfylling
Betalingsmåte kredittkort Vennligst bruk dette skjemaet dersom du ønsker å betale veiavgiften med et betalingsmiddel med betalingsgaranti, som f.eks. kredittkort. Hjelp til utfylling
Betalingsmåte bensinkort Vennligst bruk dette skjemaet hvis du ønsker å betale veiavgiften med bensinkort. Hjelp til utfylling
Betalingsmåte avregning tilgodehavende Vennligst bruk dette skjemaet hvis du ønsker å betale veiavgiften med avregning av tilgodehavende. Hjelp til utfylling
Tilgodehavendeservice med direkte trekk (belastning)Du er allerede registrert som kunde hos Toll Collect? Be om dokumentasjonen for denne betalingsmåten per e-post via vårt kontaktskjema.

Du ønsker å registrere deg som ny kunde hos Toll Collect? Vennligst fyll ut skjemaet Brukerregistrering og velg betalingsmåten Tilgodehavendeservice med direkte trekk (belastning). Den videre dokumentasjonen mottar du per post.
 

Automatisk bestilling via apparat i bilen (OBU)

Alltid i kontakt Tips og informasjon for at OBU-en og DSRC-modulen skal fungere feilfritt.
Servicepartner-nett Kart med alle servicepartnere. Et søk som er tilpasset for mobiltelefon og nettbrett, finner du under www.toll-collect.de/partner-en
Servicepartner-nett Hos vår servicepartner får du et apparat til lastebilen din
OBU-bruksanvisninger Her finner du bruksanvisningen for apparatet ditt.

Manuell booking

Bomterminal-nett Kart med alle bomstasjoner. Et søk som er tilpasset for mobiltelefon og nettbrett, finner du under www.toll-collect.de/terminal-en  
Bomterminal-nett Liste over alle bomterminaler  
Kontrolliste for booking ved veiavgiftsterminalen På dette skjemaet kan du på forhånd notere informasjon du trenger for booking ved bomterminalen.  
Anvisning for booking ved bomterminalen Anvisning i bilder – hjelp for booking ved bomterminalen Bestill brosjyre
Rekvirere reservebilag Har du mistet bookingsbilaget ditt? Med dette skjemaet kan du rekvirere et reservebilag. Hjelp til utfylling
Reklamasjon/avbestilling posteringsbilag Skjema for reklamasjon på en avvist avbestilling eller på et bookingsbilag (posteringsbilag) Hjelp til utfylling
Manuell booking ved bomterminalen Skjema for bomstasjoner ved nattlukebetjening hvor føreren ikke har en direkte tilgang til bomterminalen Hjelp til utfylling

Avregning

Veiavgiftsavregningen Hvordan fungerer avregningen med Toll Collect? Her finner du den viktigste informasjonen om dette temaet. Bestill brosjyre
Betalingsmåte kredittkort Vennligst bruk dette skjemaet dersom du ønsker å betale veiavgiften med et betalingsmiddel med betalingsgaranti, som f.eks. kredittkort. Hjelp til utfylling
Betalingsmåte bensinkort Vennligst bruk dette skjemaet hvis du ønsker å betale veiavgiften med bensinkort. Hjelp til utfylling
Betalingsmåte avregning tilgodehavende Vennligst bruk dette skjemaet hvis du ønsker å betale veiavgiften med avregning av tilgodehavende. Hjelp til utfylling
Tilgodehavendeservice med direkte trekk (belastning) Du er allerede registrert som kunde hos Toll Collect? Be om dokumentasjonen for denne betalingsmåten per e-post via vårt kontaktskjema.

Du ønsker å registrere deg som ny kunde hos Toll Collect? Vennligst fyll ut skjemaet Brukerregistrering og velg betalingsmåten Tilgodehavendeservice med direkte trekk (belastning). Den videre dokumentasjonen mottar du per post.
 
Forklaring til oversikten over veiavgiften Registrerte brukere mottar en oversikt over veiavgiften en gang i måneden. Her finner du et eksempel med forklaringer.  
Forklaring til oversikten over de enkelte turene Om ønskelig mottar registerte kunder månedlig en oversikt over enkeltturer. Her finner du et eksempel med forklaringer.  
Oversikt over de enkelte turene csv Klikk med høyre museknapp på lenken for å laste ned en csv-malfil.  
Reklamasjon på oversikt over veiavgift Skjema for reklamasjon på en oversikt over veiavgift Hjelp til utfylling
Reklamasjon Toll Collect faktura Skjema for reklamasjon på tilleggsytelser i sammenheng med veiavgiften (f.eks. gebyr for ekstra regning eller gebyr for utstedelse av reservebilkort) Hjelp til utfylling
Reklamasjon/avbestilling posteringsbilag Skjema for reklamasjon på en avvist avbestilling eller på et bookingsbilag (posteringsbilag) Hjelp til utfylling

Servicetelefonnumre

  • Telefonsamtaler fra Tyskland:
  • 0800 222 2628*
  • Telefonsamtaler fra utlandet:
  • 008000 222 2628*
Node: tpm1r603