Kisipari gépjárművek bejelentése

Regisztráció most

Melyek a kisipari vállalkozások útdíjmentességének feltételei?

A szövetségi távolsági úthasználati díjtörvény (BFStrMG) 2024. július 1-jétől a 3,5 tonnánál nagyobb, de 7,5 tonnánál kisebb műszakilag megengedhető legnagyobb terhelésű (tzGm), közúti árufuvarozásra szánt vagy használt járművek esetében is díjkötelezettséget ír elő. A kisipari vállalkozások által üzemeltetet járművek bizonyos feltételek mellett mentesülnek az autópályadíj alól.

A kisipari vállalkozásokra vonatkozó útdíjmentességi feltételeknek megfelelő szakmák teljes körű felsorolása megtalálható a Szövetségi Logisztikai és Mobilitási Hivatal weboldalán.

A kisipari szakmák felsorolása

A kisipari vállalkozások útdíjmentessége akkor áll fenn, ha a gépjárművet a kisipari vállalkozás munkatársa vezeti és

  • olyan anyagokat, berendezéseket vagy gépeket szállít amelyek a kisipari vállalkozás szolgáltatásainak és munkájának elvégzéséhez szükségesek (beleértve a szerszámokat, munkaeszközöket, pótalkatrészeket, építési anyagokat, kábeleket, eszközöket és tartozékokat), és/vagy
  • olyan kisipari termékeket szállít amelyeket a kisipari vállalkozás saját maga gyárt, dolgoz fel vagy javít.

A kisipari vállalkozások útdíjmentessége a külföldi kisipari vállalkozásokra is érvényes.

Az útdíjfizetés ellenőrzésekor igazolni kell, hogy az adott szállítás megfelel a kisipari vállalkozásokra vonatkozó útdíjmentességi feltételeknek. Igazolásként elfogadható például a kisipari tevékenységet igazoló okmány, a tevékenységet bejelentő okmány (másolat), szállítólevél vagy ügyfélmegbízás. Az igazolásokat német nyelven vagy német fordításban kell benyújtani.

Mikor nem alkalmazható a kisipari vállalkozások útdíjmentessége?

Iparilag előállított áruk szállítására az útdíjmentesség nem vonatkozik. Az iparilag előállított áruk jellemzője a gyártási folyamat nagyfokú gépesítési igénye és/vagy a szabványosított termelési folyamat. A nagy tömegű sorozatgyártással szemben a kisipari termelésre általában a kis darabszám és a változatosabb termékek jellemzők.

Nem kisipari módon, hanem iparilag előállított termékek általában pl. olyan tészta-alapanyagok vagy pékáruk, amelyeket üzletekben történő kisütés vagy értékesítés céljából, munkamegosztáson alapuló folyamatokban, nagyfokú gépesítés és automatizálás alkalmazásával nagy mennyiségben gyártanak.

A kisipari vállalkozások útdíjmentessége nem vonatkozik az üzleti alapon harmadik fél , vagy más kisipari vállalkozás számára történő szállításra. Az áruszállítás csak a vállalkozás tevékenységén belül végzett segédtevékenység lehet.

Ha Ön a járművet túlnyomórészt nem a kisipari vállalkozások útdíjmentességi feltételei szerint használja, akkor javasoljuk, hogy a Toll Collecttel vagy az Európai elektronikus útdíjszedési szolgáltatás lebonyolításában részt vevő valamely szolgáltatóval (EETS-szolgáltató) szereltessen fel járműkészüléket. A járműkészülékek szükség szerint be- vagy kikapcsolhatók.

Kérdések és válaszok (GYIK) a kisipari vállalkozások útdíjmentességével kapcsolatban

A kisipari vállalkozások járműveinek bejelentése

A Toll Collectnél bejelenthetők a kisipari vállalkozások útdíjmentességi feltételei szerint használt járművek.

Bejelenthetők a 3,5 tonnánál nagyobb, de 7,5 tonnánál kisebb műszakilag megengedhető legnagyobb terhelésű súlykategóriába tartozó olyan járművek, amelyeknél a forgalmi engedély 1. részében a jármű üzemben tartójaként a kisipari vállalkozás van bejegyezve.

A Toll Collect ellenőrzi, és legfeljebb két évig megőrzi az adatokat. Ezt követően Ön felhívást kap a bejelentés megújítására.

Ezen információk alapján a díjellenőrzések úgy szervezhetők meg, hogy csak minimális mértékben kerüljön sor a kisipari vállalkozások járműveinek kiterelésére és hatósági eljárásra.

Ha egy út során nem teljesülnek a kisipari vállalkozásokra vonatkozó útdíjmentesség feltételei, akkor a jármű útdíjköteles. Ezeket az utakat a Toll Collect alkalmazásban vagy a Toll Collect weboldalán foglalhatja és kifizetheti, illetve a Toll Collecttel vagy egy EETS-szolgáltatóval járműkészüléket szereltethet a járműbe.