CO₂-kibocsátási osztályok

Kérdések és válaszok

  • A járműveket az 1999/62/EK irányelv (útdíjfizetési irányelv) követelményeinek megfelelően szén-dioxid-kibocsátási osztályokba sorolják.
  • Összesen öt CO₂-kibocsátási osztály lesz.
  • Az 5. CO₂-kibocsátási osztályba a CO₂-kibocsátás nélküli gépkocsik, például az elektromos járművek és a hidrogénégők, valamint a hidrogén üzemanyagcellás gépkocsik tartoznak. Az 5. CO₂-kibocsátási osztályba tartozó járművek CO₂-kibocsátásának 1 g/km-nél kevesebbnek kell lennie. A 2-4. CO₂-kibocsátási osztályokba tartozó járművekre különböző CO₂-kibocsátási határértékekkel vonatkoznak. Minden olyan járműhöz, amelyre vonatkozóan nincs dokumentált fajlagos CO₂-kibocsátás (első regisztráció 2019. július 1. előtt), vagy amely jelenleg meghaladja a CO₂ referenciaértéket, automatikusan az 1. CO₂-kibocsátási osztályba kerül.

 • A díjköteles járművek vagy járműszerelvények kilométerenkénti szén-dioxid-kibocsátásának költségeinek autópályadíj-tétele CO2-kibocsátási osztály, károsanyag-kategória, műszakilag megengedhető legnagyobb terhelés és tengelyszám szerint differenciált euróban (kivonat a kormány szövetségi távolsági úthasználati díjtörvény (BFStrMG) tervezetéből:):

  Szén-dioxid kibocsátási osztály 7,5 és <12 t között 12 és 18 t között >18 t max. 3 tengelyig >18 t max. 4 tengelyig >18 t mit 5 vagy több tengely esetén
  1 EURO I és rosszabb 0,080 0,104 0,158 0,158 0,162
  EURO II
  EURO III
  0,080 0,104 0,138 0,138 0,162
  EURO IV
  EURO V
  EEV kategória 1
  0,080 0,100 0,134 0,134 0,160
  EURO VI 0,080 0,100 0,124 0,134 0,158
  2 0,076 0,096 0,118 0,128 0,150
  3 0,072 0,090 0,111 0,120 0,142
  4 0,040 0,050 0,063 0,068 0,079
  5 0 0 0 0 0
 • Minden jármű - a tengelykonfigurációjától, az alváz felépítésétől és a műszakilag megengedhető legnagyobb terhelésétől függően - besorolásra kerül valamelyik járműcsoportba. A 4-es, 5-ös, 9-es és 10-es járműcsoport esetében ezen kívül - a jellemző alkalmazási profilok (UD: városi forgalom, RD: szállítási forgalom, LH: távolsági forgalom) szerint - járműalcsoportok is meghatározásra kerültek. A járművek alcsoportját a jármű motorteljesítménye és vezetőfülkéjének típusa határozza meg.

  Minden jármű-alcsoportra meghatározásra kerül CO₂-kibocsátás határértéke, amely évről évre csökken. A CO₂-kibocsátási osztályt az a százalékos mérték határozza meg, amellyel a jármű CO₂-kibocsátása eltér a rá vonatkozó határértéktől. A vonatkozó határérték a járműalcsoporttól és a jármű első forgalomba helyezésének dátumától függ.

  A nem a 4-es, 5-ös, 9-es és 10-es járműcsoportba tartozó járművek esetében mindezidáig nem volt meghatározott CO₂-kibocsátási határérték. Így az egyéb csoportba tartozó járművek - amennyiben nem kibocsátásmentesek - jelenleg csak az 1-es CO₂-kibocsátási osztályba sorolhatók be.

  CO₂-kibocsátási osztály Definíció Érvényesség
  1 A másik négy CO2-kibocsátási osztály egyikébe sem tartozó járművek korlátlan
  2 Olyan jármű-alcsoportba tartozó járművek, amelyek CO2-kibocsátási értékei a besorolás t időpontjában több mint 5 százalékkal az ezen jármű-alcsoportra a t jelentési időszakban érvényes referenciaérték alatt marad az első regisztráció időpontjától, majd az átsorolás időpontjától számított 6 év
  3 Olyan jármű-alcsoportba tartozó járművek, amelyek CO2-kibocsátási értékei a besorolás t időpontjában több mint 8 százalékkal az ezen jármű-alcsoportra a t jelentési időszakban érvényes referenciaérték alatt marad a tgk. regisztrációs dátumától (vagy az utolsó érvényességi időszak kezdetétől), majd az átsorolás időpontjától számított legalább 6 év
  4 Alacsony CO2-kibocsátású tehergépkocsik, azaz olyan jármű-alcsoportba tartozó járművek, amelyek CO2-kibocsátási értékei több mint 50 százalékkal alacsonyabbak az erre a jármű-alcsoportra vonatkozó referenciaértéknél . korlátlan
  5 CO2-kibocsátás nélküli járművek (ZEV), valamint 1 g CO2 / kWh-nál ill. 1 g CO2 / km-nél kisebb kibocsátású tehergépkocsik korlátlan
  • A kibocsátási osztály jogos módosításának ellenőrzésére (érvényesítésére) a forgalmi engedély és adott esetben az ügyfél-információs fájl (CIF) és a megfelelőségi tanúsítvány/megfelelőségi nyilatkozat (CoC) másolatát kell csatolni a kérelemhez. Ezenkívül az összes dokumentum összehasonlításához szükség van a járműazonosítási számra (FIN, alvázszám). A szükséges dokumentumokat a jelentkezéskor fel kell tölteni az Ügyfélkapun.
  • Az olyan szolgáltatók, mint az ügyfél tankolókártya- és flottakártya-szolgáltatók nem módosíthatják a károsanyag-kibocsátási osztályt.
 • A kibocsátásnélküli gépkocsik, például az elektromos járművek és a hidrogénégők, valamint a hidrogén üzemanyagcellás gépkocsik 2025 végéig díjmentesek maradnak. 2026. január 1-től az említett nulla károsanyag-kibocsátású gépkocsik esetében csak az infrastruktúra-költségekre vonatkozó autópályadíj-tétel 25 százaléka, valamint a zaj- és légterhelésért fizetendő autópályadíj-tételek kerülnek megfizetésre.

 • A díjmentesített járműveknek CO₂ autópályadíj-tételt sem kell fizetniük. Felhívjuk azonban figyelmét, hogy a földgázüzemű tehergépkocsik díjmentessége 2023. december 31-én lejár, és 2024. január 1-től rendszeres díjkötelesek lesznek, a CO₂autópályadíj-tétellel együtt.

 • Az EU útdíjfizetési irányelve ill. a VECTO rendelet szerint a CO₂-semleges üzemanyagnak nincs hatása a fajlagos CO₂-kibocsátásra vagy a CO₂-kibocsátási osztályra. (VECTO = Vehicle Energy Consumption Calculation Tool)

 • A járműazonosítási szám vagy a jármű alvázszáma szükséges a benyújtott dokumentumok és a jobb CO₂ kibocsátási osztály iránti kérelem összehasonlításához.

  • A jármű okmányaiban, konkrétan a gépjármű forgalmi engedélyében (forgalmi engedély I. rész) és a járműlevélben (forgalmi engedély II. rész) ill.
  • a megfelelőségi tanúsítványban / megfelelőségi nyilatkozatban (CoC).

 • Minden járművet külön kell szerkeszteni. Javasoljuk, hogy a CO₂-osztály és a műszakilag megengedhető legnagyobb terhelés ellenőrzését együtt végezze el.

 • A BALM folyamatosan ellenőrzi az autópályadíj helyes befizetését. Ha a műszakilag megengedhető legnagyobb terhelés (tzGM) hibás megadása miatt túl kevés vagy egyáltalán nem fizetnek autópályadíjat, utólagos beszedési és közigazgatási szabálysértési eljárás indul.

 • Nem. 2026. január 1-től a G kategóriába tartozik valamennyi kibocsátásmentes jármű, például az elektromos hajtású járművek. 2026 közepétől a jelenlegi tervek szerint a belső égésű motorral szerelt és Euro 7 károsanyag-kategóriájú járművek is a G kategóriába tartoznak.

 • A járműkészülék (OBU) akkor jelez 0 CO₂-kibocsátási osztályt, ha még nem tudott kapcsolatba lépni a Toll Collect számítógépes központtal. Kérjük, hajtson végre gyújtásváltást a jármű újraindításával. Ennek eredményeként a járműkészülék csatlakozik a Toll Collect rendszerekhez, és a járműhöz tárolt CO₂-kibocsátási osztály átkerül a járműkészülékre. Az átadott CO₂-kibocsátási osztály értéke 1 és 5 között van. Ha ez ismételten nem működik, kérjük, ellenőrizze a mobilhálózat lefedettségét az Ön helyén, vagy vegye fel a kapcsolatot a Toll Collect egyik szervizpartnerével.

  Ha a járműkészülék 0 CO₂-osztályt mutat, a rendszer az 1. CO₂-osztályra vonatkozó útdíjtételt kalkulálja. Ekkor az elszámolásban a 0 CO₂-osztály kerül feltüntetésre.

 • Kérjük, először ellenőrizze, hogy a gépjárműve díjmentesített-e . Ha a gépjárműve díjmentesített, akkor a CO₂-kibocsátási osztályt nem szükséges meghatározni.

  A CO₂-kibocsátási osztály meghatározása szempontjából egy gépjármű akkor minősül különleges felépítményűnek, ha ez a besorolás szerepel az ügyfél-információs dokumentum (CIF) 1.1.9 mezőjében vagy a megfelelőségi tanúsítvány (COC) 49.3 mezőjében ((EU) 2019/318 rendelet). Jelenleg az ilyen gépjárművek mindig az 1-es CO₂-kibocsátási osztályba, vagy - amennyiben kibocsátásmentes (például elektromos) meghajtással rendelkeznek - az 5-ös CO₂-kibocsátási osztályba tartoznak.

 • Sie haben zwei Möglichkeiten:

  • Sie übergeben das Fahrzeug an einen anderen Mautkunden. Den Prozess Fahrzeugübergabe mit OBU können Sie für einzelne Fahrzeuge oder ganze Flotten im Kunden-Portal durchführen.
  • Sie lassen das Fahrzeuggerät vor dem Verkauf oder Wechsel des Fahrzeugs von einem Servicepartner ausbauen. Nach dem Ausbau beauftragen Sie bitte die Fahrzeugabmeldung bei uns.