A kisipari vállalkozások útdíjmentessége

Kérdések és válaszok

 • A szövetségi távolsági úthasználati díjtörvény (BFStrMG) 2024. július 1-jétől a 3,5 tonnánál nagyobb, de 7,5 tonnánál kisebb műszakilag megengedhető legnagyobb terhelésű (tzGm) járművek esetében díjkötelezettséget ír elő. A kisipari vállalkozások járművei bizonyos feltételek mellett mentesülnek az autópályadíj alól.

  Fontos tudnivaló: A törvény a kisipari vállalkozások útdíjmentessége tekintetében nem általános, hanem az út konkrét céljától függő díjmentesítést ír elő. A feltételeknek nem megfelelő úti cél esetében a díjkötelezettség fennáll.

 • A kisipari vállalkozások útdíjmentessége a kisipari vállalkozások 3,5 tonna és 7,5 tonna közötti műszakilag megengedhető legnagyobb terhelésű (tzGm) gépjárműveire vonatkozik. A kisipari vállalkozások azon gépjárműveire vagy járműszerelvényeire, amelyek tzGm-je 7,5 tonna vagy azt meghaladó, a mentesség nem vonatkozik.

 • A szövetségi távolsági úthasználati díjtörvény (BFStrMG) a kisipari vállalkozások útdíjmentessége tekintetében nem általános, hanem az út konkrét céljától függő díjmentesítést ír elő. A feltételeknek nem megfelelő úti cél esetében a díjkötelezettség fennáll.

  Fontos tudnivaló: Egyes gépjárművek általában nem díjkötelesek. Ezek egyrészt olyan járművek, amelyek nem tartoznak a díjköteles jármű meghatározási kritériumai alá (pl. önvezető munkagépek), másrészt olyan járművek, amelyekre a jogalkotó különleges mentességeket hozott létre (pl. tűzoltósági gépjárművek).

  További információk az általános útdíjmentesítésről
 • A kisipari vállalkozások útdíjmentessége akkor áll fenn, ha a gépjárművet a kisipari vállalkozás munkatársa vezeti, és

  • olyan anyagokat, berendezéseket vagy gépeket szállít, amelyek a szolgáltatásnyújtáshoz és a munkavégzéshez szükségesek (beleértve a szerszámokat, munkaeszközöket, pótalkatrészeket, építési anyagokat, kábeleket, eszközöket vagy tartozékokat), és/vagy
  • olyan kisipari termékeket szállít, amelyeket a kisipari vállalkozás saját maga gyárt, dolgoz fel vagy javít.

   Iparilag előállított áruk szállítására az útdíjmentesség nem vonatkozik. Az iparilag előállított áruk jellemzője a gyártási folyamat nagyfokú gépesítési igénye és/vagy a szabványosított termelési folyamat. A nagy tömegű sorozatgyártással szemben a kisipari termelésre általában a kis darabszám és a változatosabb termékek jellemzők.Nem kisipari módon, hanem iparilag előállított termékek általában pl. olyan tészta-alapanyagok vagy pékáruk, amelyeket üzletekben történő kisütés vagy értékesítés céljából, munkamegosztáson alapuló folyamatokban, nagyfokú gépesítés és automatizálás alkalmazásával nagy mennyiségben gyártanak.

  Az áruszállítás nem történhet üzleti alapon harmadik fél vagy más kisipari vállalkozás számára, hanem kizárólag a vállalkozás tevékenységén belül végzett segédtevékenység lehet.

 • A kisipari vállalkozásokra vonatkozó útdíjmentességi feltételeknek megfelelő szakmák teljes körű felsorolása megtalálható a Szövetségi Logisztikai és Mobilitási Hivatal weboldalán.

  A kisipari szakmák felsorolása
 • A jegyzék felsorolja a kisipari tevékenységekről szóló törvény (HwO) szerint engedéllyel, engedély nélkül vagy kisipari szakmához hasonló foglalkozásként gyakorolható kisipari szakmákat (a HwO A. melléklete és a HwO B. melléklete szerint), valamint a kisipari szakmákhoz rendelt azon elismert szakképesítéseket, amelyek tevékenységi profilja a kisipari szakmákéhoz hasonló, és amelyeket a Szövetségi Szakképzési Intézet (BIBB) által a Szövetségi Közlöny hivatalos részében évente közzétett „Az elismert szakképesítések jegyzéke” című kiadvány tartalmaz.

  A jegyzéket a Szövetségi Közlekedési és Digitális Infrastruktúra Minisztérium, valamint a Szövetségi Logisztikai és Mobilitási Hivatal véglegesítette, és az tartalmilag megegyezik a Toll Collect bejelentési űrlapján található listával.

 • Nem, a jegyzék végleges. Kivétel adott esetben az elavult vagy külföldi szakmamegnevezések esetén lehetséges.

 • Igen, nem szükséges, hogy a vállalkozás rendelkezzen németországi telephellyel.

  Fontos tudnivaló: A kisipari vállalkozások járművei Toll Collectnél történő bejelentésekor és az útdíjellenőrzéskor német nyelvű vagy német nyelvre lefordított igazolást kell bemutatni.

 • Igen, kisipari vállalkozásokra vonatkozó útdíjmentességi feltételek teljesülése esetén a tranzitszállítások is útdíjmentesek,

  Fontos tudnivaló: A kisipari vállalkozások járművei Toll Collectnél történő bejelentésekor és az útdíjellenőrzéskor német nyelvű igazolást vagy idegen nyelvű igazolást és annak német nyelvű fordítását kell bemutatni.

 • A kisipari vállalkozások útdíjmentessége csak a 3,5 tonna és 7,5 tonna közötti műszakilag megengedhető legnagyobb terhelésű (tzGm) gépjárművekre és járműszerelvényekre vonatkozik. A 3,5 tonna vagy annál kisebb tzGm-ű motoros járművekre mindig útdíjmentesség érvényes.

 • A visszaút és az üresjárat útdíjmentes, amennyiben közvetlen összefüggésben van

  • korábbi vagy későbbi kisipari tevékenységekkel, vagy
  • kisipari módon előállított áruk kiszállításával.

  Díjkötelesek ugyanakkor pl. a szervizmenetek, a jármű más telephelyre történő átvitele vagy a magánjellegű utak.

 • Nem, a kisipari vállalkozások tgk.-útdíjmentessége nem korlátozódik a vállalkozás székhelye körüli adott területre.

 • Vegyes célú szállítás esetén meg kell állapítani a szállítási művelet lényegi elemét. A túlnyomórészt kisipari tevékenységekkel összefüggő szállítás vagy a kisipari módon előállított áruk kiszállítása útdíjmentes. A nem a kisipari elemmel összefüggő szállítási művelet csak alárendelt jelentőségű lehet.

 • A kisipari vállalkozások útdíjmentessége bérelt jármű esetén is érvényes. Ellenőrzéskor igazolni kell, hogy a járművet kisipari vállalkozás bérelte, és a kisipari vállalkozások útdíjmentességi feltételeinek megfelelően használja.

  Fontos tudnivaló: A kisipari vállalkozások a Toll Collectnél csak akkor jelenthetnek be bérelt járművet, ha a kisipari vállalkozás a jármű üzemeltetőjeként be van jegyezve a forgalmi engedély I. részébe, pl. hosszú távú bérlés esetén.

 • A kisipari vállalkozások útdíjmentessége lízingelt jármű esetén is érvényes. Ellenőrzéskor igazolni kell, hogy a kisipari vállalkozás a lízingbe vevő, és a járművet a kisipari vállalkozásokra vonatkozó útdíjmentességi feltételeknek megfelelően használja.

  Fontos tudnivaló: A kisipari vállalkozások a Toll Collectnél csak akkor jelenthetnek be lízingelt járművet, ha a kisipari vállalkozás a jármű üzemben tartójaként be van jegyezve a forgalmi engedély I. részébe.

 • Nem. Erre a járműre általános díjmentesítés vonatkozik. Javasoljuk, hogy a járművét az általános díjmentesítés alapján regisztrálja díjmentesített járműként.

  Az útdíjmentesítéshez
 • A kisipari vállalkozások útdíjmentességének jogszerű igénybe vétele pl. a következő dokumentumokkal bizonyítható: a kisipari tevékenységet igazoló okmány, a tevékenységet bejelentő okmány (másolat), szállítólevelek vagy ügyfélmegbízások. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a dokumentumokat német nyelven vagy német nyelvű fordítással együtt kell bemutatni.