Instrukcje dotyczące Bosch Windshield

4. Zakłócenie poboru opłaty drogowej na terenie Niemiec

Komunikat „DE: POBOR OPLATY ZAKLOCONY” z oznaczeniem diagnostycznym pojawia się wtedy, gdy występuje usterka techniczna urządzenia pokładowego.

Ten komunikat z „DE:” na początku ma znaczenie tylko dla poboru opłat drogowych na terenie Niemiec. W tym przypadku należy skontaktować się z partnerem serwisowym Toll Collect.

W Austrii mimo pojawienia się tego komunikatu błędu opłata drogowa może być pobierana nadal bez zakłóceń, o ile pojawił się on dopiero po rozpoznaniu wjazdu na teren Austrii. W dalszym ciągu należy zwracać uwagę na sygnały dźwiękowe pojawiające się podczas przejeżdżania przez znak kontrolny na terenie Austrii.

Błąd: Proszę skorygować wprowadzone dane

Urządzenie pokładowe nie jest gotowe do pracy na terenie Niemiec. Dlatego należy dokonać wykupu ręcznego w systemie wykupu online lub aplikacji Toll Collect. W Austrii mimo pojawienia się tego komunikatu można nadal bez zakłóceń uiszczać opłatę drogową.