Korzystasz z przestarzałej wersji przeglądarki. Z tego powodu niektóre treści na tej stronie internetowej mogą być wyświetlane niepoprawnie. Zaktualizuj przeglądarkę. Jeśli Twój komputer jest podłączony do sieci, skontaktuj się z administratorem.

Wyjdź z sekcji mobilnej

Na mobilnych urządzeniach końcowych widok tej strony może być zniekształcony. Kontynuować mimo to?

Toll Collect Toll Collect

Infolinia serwisowa

 • Połączenia z Niemiec:
 • 0800 222 26 28*
 • Połączenia spoza obszaru Niemiec:
 • 00800 0 222 26 28 *

* bezpłatnie, za rozmowy z sieci telefonii komórkowej mogą być naliczane opłaty wg różnych taryf

Porady dotyczące bezawaryjnej jazdy

Awaria urządzenia OBU lub modułu DSRC może doprowadzić do zatrzymania kierowcy przez Federalny Urząd ds. Transportu Towarowego (Bundesamt für Güterverkehr, BAG) podczas kontroli. Prosimy zatem przestrzegać poniższych wskazówek dotyczących prawidłowego zastosowania urządzenia OBU.

Urządzenie pokładowe (OBU)

Bezawaryjny kontakt

 • Prosimy nie demontować i nie dokonywać samodzielnie zmian w obrębie instalacji urządzenia pokładowego. Wykonywanie tych czynności jest zastrzeżone tylko dla autoryzowanych partnerów serwisowych Toll Collect.
 • Prosimy nie podłączać do urządzenia OBU żadnych dodatkowych urządzeń. Mogą one doprowadzić do zakłóceń lub awarii urządzenia pokładowego.
 • Rozdzielanie sygnału tachografu, wykorzystywanego do automatycznego systemu poboru myta, może doprowadzić do zakłóceń lub awarii urządzenia pokładowego

Wszystko w porządku

 • Jeśli urządzenie pokładowe nie działa właściwie (świeci się czerwona dioda LED), wykupu należy dokonać ręcznie przez Internet, za pomocą aplikacji lub w terminalu opłat drogowych.
 • W razie awarii urządzenia pokładowego prosimy przekazać pojazd do najbliższego partnera serwisowego Toll Collect.
 • Jeśli pojawi się komunikat błędu „BLOKADA DE“, prosimy o kontakt wyłącznie z Działem Obsługi Klienta Toll Collect.

Anteny

Stały odbiór

 • Między anteną GPS (wzgl. anteną kombinowaną) Toll Collect a innymi antenami GPS (np. do systemów nawigacyjnych) niezbędny jest minimalny odstęp 300 mm.
 • Między anteną GPS (wzgl. anteną kombinowaną) Toll Collect a innymi antenami (telefon komórkowy, radio, CB) niezbędny jest minimalny odstęp 150 mm.
 • Przy pomiarze odległości należy zawsze brać pod uwagę środek anten.
 • Anteny Toll Collect są przeznaczone wyłącznie do zamontowanego urządzenia pokładowego.

Moduł DSRC

Swobodny dostęp

Obszar powyżej modułu DSRC oraz 190 mm w stronę kierowcy i 70 mm w stronę pasażera musi być wolny:

 • W obszarze tym prosimy nie umieszczać żadnych naklejek, plakietek, chorągiewek bądź proporczyków.
 • Między modułem DSRC a szybą przednią nie powinny leżeć żadne przedmioty.

Wolna powierzchnia

Urządzenia elektroniczne mogą spowodować zakłócenia elektromagnetyczne. Z zasady wszystkie urządzenia niepotrzebne do użytkowania pojazdu (w szczególności zaś konwertery i elementy świetlne) należy odłączyć podczas jazdy od sieci zasilającej, aby uniknąć ewentualnych awarii.

 • Prosimy nie umieszczać w pobliżu modułu DSRC przewodów do ładowarek telefonów komórkowych, notebooków, konwerterów itp.

Prawidłowy montaż

Moduł DSRC musi się zawsze znajdować w odpowiedniej pozycji montażu:

 • Nie należy zmieniać kąta montażu modułu DSRC.
 • Prosimy zapewnić sprawne podłączenie modułu DSRC, a w razie zaobserwowania uszkodzeń przekazać pojazd do partnera serwisowego Toll Collect.

Infolinie

 • Rozmowy z Niemiec:
 • 0800 222 2628 *
 • Rozmowy z zagranicy:
 • 008000 222 2628 *
Do początku strony

Build: 34.4.3.0, Content: undefined, Node: tpm2r605