Porady dotyczące bezawaryjnej jazdy

Zakłócenia w działaniu urządzenia pokładowego lub modułu DSRC mogą doprowadzić do zatrzymania do kontroli przez Federalny Urząd Logistyki i Mobilności (BALM). Dlatego należy przestrzegać poniższych wskazówek dotyczących prawidłowego użytkowania urządzenia pokładowego i jego elementów.

Urządzenie pokładowe

Niezakłócony kontakt

 • Proszę samodzielnie nie demontować ani nie zmieniać miejsca montażu urządzenia pokładowego. Czynności te mogą być wykonywane wyłącznie przez certyfikowanego partnera serwisowego Toll Collect.
 • Proszę nie podłączać żadnych innych urządzeń do urządzenia pokładowego. Mogłoby to doprowadzić do zakłóceń w pracy lub awarii urządzenia pokładowego.
 • Podzielenie sygnału z tachometru, używanego przez automatyczny system poboru opłat drogowych, może również doprowadzić do zakłóceń w pracy lub awarii urządzenia pokładowego.

Zawsze na zielono

 • Jeśli urządzenie pokładowe nie działa właściwie (świeci się czerwona dioda LED), wykupu należy dokonać ręcznie przez internet lub za pomocą aplikacji.
 • W przypadku zakłóceń w pracy urządzenia pokładowego należy udać się do najbliższego partnera serwisowego Toll Collect.
 • Jeśli pojawi się komunikat o błędzie „BLOKADA DE”, należy skontaktować się wyłącznie z serwisem klienta Toll Collect.

Antena

 • Między anteną GPS Toll Collect (lub kombi) a pozostałymi antenami GPS (np. do systemów nawigacyjnych) należy koniecznie zachować minimalny odstęp 300 mm.
 • Między anteną GPS Toll Collect (lub kombi) a pozostałymi antenami (telefonia komórkowa, radio, CB) należy koniecznie zachować minimalny odstęp 150 mm.
 • Należy zawsze uwzględniać odstępu między środkiem jednej anteny a środkiem drugiej anteny
 • Wszystkie anteny Toll Collect są przeznaczone wyłącznie do wbudowanych urządzeń pokładowych.

Moduł DSRC

Przejrzysty widok

Przestrzeń nad modułem DSRC oraz 190 mm po stronie kierowcy i 70 mm po stronie pasażera musi być wolna:

 • Prosimy nie umieszczać w tym miejscu żadnych naklejek, plakietek, flag czy proporczyków.
 • Między modułem DSRC a przednią szybą nie należy umieszczać żadnych przedmiotów.

Powierzchnia bez zakłóceń

Urządzenia elektroniczne mogą być przyczyną zakłóceń elektromagnetycznych. Z reguły wszystkie urządzenia niepotrzebne do pracy pojazdu (przede wszystkim przekładniki napięciowe i elementy świetlne) powinny zostać odłączone na czas jazdy od sieci zasilającej, aby zapobiec ewentualnym zakłóceniom.

 • Proszę nie umieszczać w pobliżu modułu DSRC kabli do ładowania telefonów komórkowych, notebooków, przekładników napięcia ani innych tym podobnych urządzeń.

Prawidłowy montaż

Moduł DSRC musi być zawsze montowany w określonym położeniu montażowym:

 • Nie wolno zmieniać kąta nachylenia modułu DSRC.
 • Należy zapewnić nieuszkodzone okablowanie modułu DSRC, a w razie widocznych uszkodzeń udać się do partnera serwisowego Toll Collect.