Porady dotyczące bezawaryjnej jazdy

Zakłócenia w działaniu urządzenia pokładowego lub modułu DSRC mogą doprowadzić do zatrzymania do kontroli przez Federalny Urząd Logistyki i Mobilności (BALM). Dlatego należy przestrzegać poniższych wskazówek dotyczących prawidłowego użytkowania urządzenia pokładowego i jego elementów.

Urządzenie pokładowe

Niezakłócony kontakt

 • Proszę samodzielnie nie demontować ani nie zmieniać miejsca montażu urządzenia pokładowego. Czynności te mogą być wykonywane wyłącznie przez certyfikowanego partnera serwisowego Toll Collect.
 • Proszę nie podłączać żadnych innych urządzeń do urządzenia pokładowego. Mogłoby to doprowadzić do zakłóceń w pracy lub awarii urządzenia pokładowego.
 • Podzielenie sygnału z tachometru, używanego przez automatyczny system poboru opłat drogowych, może również doprowadzić do zakłóceń w pracy lub awarii urządzenia pokładowego.

Instrukcja w postaci grafiki: nie wolno przemieszczać urządzenia pokładowego ani podłączać żadnych urządzeń.

Zawsze na zielono

 • Jeśli urządzenie pokładowe nie działa właściwie (świeci się czerwona dioda LED), wykupu należy dokonać ręcznie przez internet lub za pomocą aplikacji.
 • W przypadku zakłóceń w pracy urządzenia pokładowego należy udać się do najbliższego partnera serwisowego Toll Collect.
 • Jeśli pojawi się komunikat o błędzie „BLOKADA DE”, należy skontaktować się wyłącznie z serwisem klienta Toll Collect.

Urządzenie pokładowe ze świecącą czerwoną diodą LED i komunikatem o błędzie na wyświetlaczu

Antena

 • Między anteną GPS Toll Collect (lub kombi) a pozostałymi antenami GPS (np. do systemów nawigacyjnych) należy koniecznie zachować minimalny odstęp 300 mm.
 • Między anteną GPS Toll Collect (lub kombi) a pozostałymi antenami (telefonia komórkowa, radio, CB) należy koniecznie zachować minimalny odstęp 150 mm.
 • Należy zawsze uwzględniać odstępu między środkiem jednej anteny a środkiem drugiej anteny
 • Wszystkie anteny Toll Collect są przeznaczone wyłącznie do wbudowanych urządzeń pokładowych.

Wymiary do ustawienia anteny urządzenia pokładowego na dachu kabiny kierowcy samochodu ciężarowego

Moduł DSRC

Przejrzysty widok

Przestrzeń nad modułem DSRC oraz 190 mm po stronie kierowcy i 70 mm po stronie pasażera musi być wolna:

 • Prosimy nie umieszczać w tym miejscu żadnych naklejek, plakietek, flag czy proporczyków.
 • Między modułem DSRC a przednią szybą nie należy umieszczać żadnych przedmiotów.

Instrukcja w postaci grafiki: oznaczenie obszaru na szybie przedniej samochodu ciężarowego, w którym nie wolno umieszczać żadnych przedmiotów, np. naklejek, proporczyków lub map, przed lub nad modułem DSRC.

Powierzchnia bez zakłóceń

Urządzenia elektroniczne mogą być przyczyną zakłóceń elektromagnetycznych. Z reguły wszystkie urządzenia niepotrzebne do pracy pojazdu (przede wszystkim przekładniki napięciowe i elementy świetlne) powinny zostać odłączone na czas jazdy od sieci zasilającej, aby zapobiec ewentualnym zakłóceniom.

 • Proszę nie umieszczać w pobliżu modułu DSRC kabli do ładowania telefonów komórkowych, notebooków, przekładników napięcia ani innych tym podobnych urządzeń.

Instrukcja w postaci grafiki: obok modułu DSRC nie należy kłaść żadnych urządzeń, np. telefonów komórkowych albo laptopów

Prawidłowy montaż

Moduł DSRC musi być zawsze montowany w określonym położeniu montażowym:

 • Nie wolno zmieniać kąta nachylenia modułu DSRC.
 • Należy zapewnić nieuszkodzone okablowanie modułu DSRC, a w razie widocznych uszkodzeń udać się do partnera serwisowego Toll Collect.

Instrukcja w postaci grafiki: położenie modułu DSRC na szybie przedniej: po prawej stronie obok kierownicy, na dole, wyprostowane, pionowe, kabel nie jest zagięty