Czy wiesz już o możliwości przekazania pojazdu lub floty wraz z urządzeniem pokładowym?

Berlin,

Uniknij demontażu urządzenia pokładowego przy sprzedaży pojazdu lub całej floty innemu przedsiębiorstwu. Za pomocą funkcji Przekazanie pojazdu/floty można kilkoma kliknięciami przekazać do 150 pojazdów nowemu właścicielowi. Jedyny warunek: obie firmy muszą być zarejestrowanymi klientami w Toll Collect i posiadać aktywny dostęp do portalu klienta.

Sposób postępowania: Zaloguj się do portalu klienta Toll Collect. Na stronie startowej kliknij pole „Przekazanie pojazdu i floty”, a następnie utwórz ofertę przekazania. Podaj tam numer klienta przejmującego i wybierz odpowiednie samochody ciężarowe z urządzeniem pokładowym. Jeżeli nabywca przyjmie ofertę przejęcia, samochody ciężarowe zostaną przypisane do jego konta klienta. Gdy tylko pojazdy zostaną wyświetlone na koncie, nabywca może dokonywać opłat drogowych dla tych samochodów ciężarowych poprzez urządzenia pokładowe.

Funkcja ma zastosowanie także przy przekazaniu pomiędzy kontami na portalu klienta dla tego samego przedsiębiorstwa, np. między różnymi oddziałami.

Dalsze rekomendacje