Tipy pro bezproblémovou jízdu

Porucha palubního přístroje nebo modulu DSRC může mít za následek, že Vás v rámci kontroly zastaví Spolkový úřad pro logistiku a mobilitu (BALM). Respektujte proto prosím následující pokyny ke správném používání palubního přístroje a jeho součástí.

Palubní přístroj

Pro bezvadný kontakt

 • Neprovádějte prosím samostatně vymontování nebo přestavbu palubního přístroje. Tyto činnosti smí provádět pouze servisní partner certifikovaný společností Toll Collect.
 • Nepřipojujte prosím na palubní přístroj další přístroje. Tyto přístroje mohou způsobit poruchy nebo výpadek palubního přístroje.
 • Rozštěpení signálu tachometru, který používá automatický systém zaúčtování mýta, může způsobit poruchy nebo výpadky palubního přístroje.

Stále v zelené oblasti

 • Pokud palubní přístroj nefunguje řádně (červená LED svítí), zaúčtujte se prosím manuálně na internetu nebo prostřednictvím mobilní aplikace.
 • V případě poruch palubního přístroje jeďte prosím k nejbližšímu servisnímu partnerovi společnosti Toll Collect.
 • Při výskytu chybového hlášení „BLOCKED DE“ prosím kontaktujte výhradně zákaznický servis společnosti Toll Collect.

Anténa

 • Mezi GPS anténou Toll Collect (příp. kombinovanou) a jinými GPS anténami vozidla (např. navigační systémy) je nutná minimální vzdálenost 300 mm.
 • Mezi GPS anténou Toll Collect (příp. kombinovanou) a jinými anténami (mobilní síť, rádio, CB) je nutná minimální vzdálenost 150 mm.
 • Vzdálenosti se vždy měří od středu do středu příslušné antény.
 • Veškeré antény společnosti Toll Collect jsou určeny výhradně pro namontovaný palubní přístroj.

Modul DSRC

Volný výhled

Prostor nad modulem DSRC a také 190 mm na stranu řidiče a 70 mm na stranu spolujezdce se musí udržovat volný:

 • V této oblasti prosím neumísťujte žádné nálepky, plakáty, vlajky nebo praporky.
 • Mezi modulem DSRC a čelním sklem by se neměly odkládat žádné předměty.

Nerušivá plocha

Elektronické výrobky mohou zapříčinit elektromagnetické poruchy. Zásadně by se měly během jízdy z palubní sítě odpojit všechny přístroje nepotřebné k provozu vozidla (především měniče napětí a osvětlovací prvky), aby se předešlo možným poruchám.

 • Do blízkosti modulu DSRC prosím neumísťujte nabíjecí kabely mobilu, notebooky, měniče napětí apod.

Správné namontování

Modul DSRC se musí vždy ponechat v předepsané montážní poloze:

 • Montážní úhel modulu DSRC by se neměl změnit.
 • Zajistěte prosím neporušené kabelové propojení modulu DSRC a v případě viditelných poškození jeďte k některému servisnímu partnerovi společnosti Toll Collect.