Tipy pro bezproblémovou jízdu

Porucha palubního přístroje nebo modulu DSRC může mít za následek, že Vás v rámci kontroly zastaví Spolkový úřad pro logistiku a mobilitu (BALM). Respektujte proto prosím následující pokyny ke správném používání palubního přístroje a jeho součástí.

Palubní přístroj

Pro bezvadný kontakt

 • Neprovádějte prosím samostatně vymontování nebo přestavbu palubního přístroje. Tyto činnosti smí provádět pouze servisní partner certifikovaný společností Toll Collect.
 • Nepřipojujte prosím na palubní přístroj další přístroje. Tyto přístroje mohou způsobit poruchy nebo výpadek palubního přístroje.
 • Rozštěpení signálu tachometru, který používá automatický systém zaúčtování mýta, může způsobit poruchy nebo výpadky palubního přístroje.

Instruktážní grafika: OBU jednotka se nesmí přemisťovat a nesmí k ní být připojena žádná zařízení.

Stále v zelené oblasti

 • Pokud palubní přístroj nefunguje řádně (červená LED svítí), zaúčtujte se prosím manuálně na internetu nebo prostřednictvím mobilní aplikace.
 • V případě poruch palubního přístroje jeďte prosím k nejbližšímu servisnímu partnerovi společnosti Toll Collect.
 • Při výskytu chybového hlášení „BLOCKED DE“ prosím kontaktujte výhradně zákaznický servis společnosti Toll Collect.

Palubní přístroj s rozsvícenou červenou LED diodou a s hlášením o poruše na displeji

Anténa

 • Mezi GPS anténou Toll Collect (příp. kombinovanou) a jinými GPS anténami vozidla (např. navigační systémy) je nutná minimální vzdálenost 300 mm.
 • Mezi GPS anténou Toll Collect (příp. kombinovanou) a jinými anténami (mobilní síť, rádio, CB) je nutná minimální vzdálenost 150 mm.
 • Vzdálenosti se vždy měří od středu do středu příslušné antény.
 • Veškeré antény společnosti Toll Collect jsou určeny výhradně pro namontovaný palubní přístroj.

Rozměrové parametry pro umístění antény OBU na střeše kabiny řidiče nákladního vozidla

Modul DSRC

Volný výhled

Prostor nad modulem DSRC a také 190 mm na stranu řidiče a 70 mm na stranu spolujezdce se musí udržovat volný:

 • V této oblasti prosím neumísťujte žádné nálepky, plakáty, vlajky nebo praporky.
 • Mezi modulem DSRC a čelním sklem by se neměly odkládat žádné předměty.

Instruktážní grafika: Označení oblasti čelního skla nákladního vozidla, kde nejsou povoleny žádné předměty, jako jsou samolepky, transparenty, mapy, před nebo nad modulem DSRC.

Nerušivá plocha

Elektronické výrobky mohou zapříčinit elektromagnetické poruchy. Zásadně by se měly během jízdy z palubní sítě odpojit všechny přístroje nepotřebné k provozu vozidla (především měniče napětí a osvětlovací prvky), aby se předešlo možným poruchám.

 • Do blízkosti modulu DSRC prosím neumísťujte nabíjecí kabely mobilu, notebooky, měniče napětí apod.

Instruktážní grafika: V blízkosti modulu DSRC neumisťujte přístroje, jako jsou mobilní telefony nebo notebooky.

Správné namontování

Modul DSRC se musí vždy ponechat v předepsané montážní poloze:

 • Montážní úhel modulu DSRC by se neměl změnit.
 • Zajistěte prosím neporušené kabelové propojení modulu DSRC a v případě viditelných poškození jeďte k některému servisnímu partnerovi společnosti Toll Collect.

Instruktážní grafika: Umístění modulu DSRC na čelním skle: vpravo od volantu, dole, svisle, kolmo, bez zalomeného kabelu.