Pentru mai multe informații vă rugăm consultați pagina web a Biroului Federal Pentru Logistică și Mobilitate din Germania.

Berlin,
  • În autovehiculelor cu masa totală admisă tehnic mai mare de 3,5 tone taxa rutieră pentru autocamioane intră în vigoare începând cu data de 1 iulie 2024.
  • Montarea unităților de bord este în curs
  • Autovehiculele care cad sub incidența excepțiilor referitoare la autoutilitare pot fi deja înregistrate prin pagina web Toll Collect

Conform prevederilor stipulate în legea privind taxa rutieră pentru utilizarea drumurilor federale (BFStrMG) începând cu data de 1 iulie 2024 obligația de plată a taxei rutiere se extinde și asupra autovehiculelor cu masa totală admisă tehnic (tzGm) mai mare de 3,5 tone și mai mică de 7,5 tone, destinate transportării de bunuri sau utilizate în scop de transportare de bunuri. Autoutilitarele sunt scutite de obligația de plată a taxei rutiere doar în anumite condiții. În acest caz îndeplinirea cerințelor depinde de cursa efectuată și de tipul bunurilor transportate.

Scutirea referitoare la meșteșugari este valabilă dacă autovehiculul este condus de un angajat din cadrul întreprinderii meșteșugarului și dacă sunt transportate materiale, echipamente sau mașini necesare pentru prestarea serviciilor și activităților de către întreprinderea meșteșugarului sau dacă sunt transportate bunuri artizanale fabricate, prelucrate sau reparate în întreprinderea meșteșugarului.

Condițiile de excepție specificate cu privire la meșteșugari sunt îndeplinite de toate profesiile menționate în anexele A și B ale regulamentului privind activitatea meșteșugarilor din Germania și activitățile conexe profesiilor cu profil similar profesiilor meșteșugarilor.

Scutirea meșteșugarilor este valabilă și pentru întreprinderile meșteșugărești din străinătate.

Pe pagina web Toll Collect, întreprinderile meșteșugărești pot raporta autovehiculele cu masa totală admisă tehnic mai mare de 3,5 tone și mai mică de 7,5 tone, aflate în circulație, în condițiile aplicabile autoutilitarelor. Scopul acestor informații este facilitarea controalelor privind achitarea taxelor rutiere, astfel încât numărul respingerilor și durata procedurilor oficiale să scadă la minim.

În cazul curselor care nu îndeplinesc condițiile de scutire aplicate meșteșugarilor, taxa rutieră poate fi rezervată și plătită înainte de începerea cursei, în aplicația Toll Collect sau pe pagina web Toll Collect.

În cazul autovehiculelor meșteșugărești care nu circulă predominant în condițiile scutirii pentru meșteșugari, recomandăm montarea unei unități de bord de la Toll Collect sau de la un furnizor al Serviciului European de Taxare Electronică (furnizor EETS), în scopul efectuării în mod confortabil a plăților conexe taxei rutiere.

Toll Collect furnizează unități de bord (OBU Windshield sau unități de bord cu fantă DIN) pentru toate autovehiculele ci masa totală admisă tehnic de 3,5 tone - 7,5 tone. Atelierele partenerilor de service asigură montarea unităților de bord. Recomandăm întreprinderilor programarea cât mai rapidă a lucrărilor de montare la unui dintre cei 1 300 de parteneri de service.

În urma introducerii taxei rutiere pentru clasa de greutate de peste 3,5 tone de masă maximă admisă tehnic tarifele de taxă rutieră pentru unele clase de autovehicule vor scădea ușor începând cu data de 1 iulie 2024.

Taxele rutiere, lista tuturor partenerilor de service autorizați pentru montarea unităților de bord și informațiile privind taxele rutiere valabile în cazul autovehiculelor cu masa totală admisă tehnic mai mare de 3,5 tone și privind scutirea acordată meșteșugarilor pot fi vizualizate pe pagina web. Pentru mai multe informații vă rugăm consultați pagina web www.balm.bund.de .

Contact

Așteptăm cu plăcere să ne sunați sau să ne scrieți prin e-mail.

Biroul de presă

Persoanele dumneavoastră de contact