Clase de emisii CO₂

Întrebări și răspunsuri

  • Autovehiculele sunt clasificate în conformitate cu prevederile din Directiva 1999/62/CE (Directiva privind costurile pentru deplasări), în clase de emisii de dioxid de carbon.
  • Există cinci clase de emisii de CO₂.
  • Clasa 5 de emisii de CO₂ este valabilă pentru autovehicule fără emisii de CO₂ (autovehicule electrice și cele cu funcționare pe bază de hidrogen, precum și autovehicule cu o celulă de combustie de bază de hidrogen). Autovehiculele din clasa 5 de emisii de CO2 trebuie să aibă o valoare a emisiilor de CO₂ sub 1 g/km. Autovehiculele din clasele 2 - 4 de emisii de CO₂ au diferite valori limită pentru emisiile de CO₂. Toate vehiculele pentru care nu sunt înregistrate emisii specifice de CO2 (prima înmatriculare înainte de 1 iulie 2019) sau care depășesc valoarea de referință pentru CO₂ primesc automat clasa 1 de emisii de CO₂.

 • Subsetul de taxă rutieră pentru emisiile de dioxid de carbon pe kilometru pentru autovehicule cu obligație de plată a taxei rutiere sau combinații de vehicul se diferențiază în funcție de clasa de emisii de CO2, clasa de noxe, masa totală admisă tehnic și numărul de axe, în euro (extras din proiectul guvernamental pentru Legea privind taxa rutieră pentru utilizarea drumurilor federale (BFStrMG):

  Clasa de emisii de dioxid de carbon 7,5 până la <12 t 12 până la 18 t >18 t cu până la 3 axe >18 t cu 4 axe >18 t cu 5 și mai multe axe
  1 EURO I și inferior 0,080 0,104 0,158 0,158 0,162
  EURO II
  EURO III
  0,080 0,104 0,138 0,138 0,162
  EURO IV
  EURO V
  Clasa EEV 1
  0,080 0,100 0,134 0,134 0,160
  EURO VI 0,080 0,100 0,124 0,134 0,158
  2 0,076 0,096 0,118 0,128 0,150
  3 0,072 0,090 0,111 0,120 0,142
  4 0,040 0,050 0,063 0,068 0,079
  5 0 0 0 0 0
 • Fiecare autovehicul este alocat într-o grupă de autovehicule, în funcție de configurația axelor, configurația șasiului și masa totală admisă tehnic. În plus, pentru grupele de autovehicule 4, 5, 9 și 10 au fost stabilite profiluri de utilizare tipice (UD: trafic urban, RD: trafic de distribuție, LH: trafic pe lungă distanță). Subgrupa unui autovehicul rezultă din puterea motorului și tipul cabinei.

  Pentru fiecare subgrupă a fost stabilită o limită pentru emisiile de CO₂, care scade de la an la an. Clasa de emisii de CO₂ este stabilită în funcție de abaterea procentuală a emisiilor de CO₂ specifice ale unui autovehicul față de respectiva valoare limită. Respectiva valoare limită depinde de subgrupa autovehiculului și de data primei înmatriculări a autovehiculului.

  Pentru autovehicule care nu se încadrează în grupele 4, 5, 9 și 10 nu au fost stabilite până acum valori limită pentru emisiile de CO₂. Din acest motiv, autovehiculele din alte grupe pot fi încadrate momentan doar în clasa 1 de emisii de CO₂, în cazul în care nu sunt fără emisii.

  Clasa de emisii de CO₂ Definiție Valabilitate
  1 Autovehicule care nu se încadrează în niciuna din celelalte patru clase de emisii de CO2 pe perioadă nedeterminată
  2 Autovehiculele dintr-o subgrupă de autovehicule ale căror valori ale emisiilor de CO2 în momentul clasificării se situează cu mai mult de 5 procente sub valoarea de referință valabilă pentru această grupă de autovehicule, din intervalul de raportare pentru t 6 ani de la data primei înmatriculări, după care are loc reclasificarea
  3 Autovehiculele dintr-o subgrupă de autovehicule ale căror valori ale emisiilor de CO2 în momentul clasificării se situează cu mai mult de 8 procente sub valoarea de referință valabilă pentru această grupă de autovehicule, din intervalul de raportare pentru t minimum 6 ani de la data înmatriculării autocamionului (de exemplu, de la începutul ultimului interval de valabilitate), după care are loc reclasificarea
  4 Autocamioane cu emisii reduse de CO2, deci autovehiculele dintr-o subgrupă ale căror valori ale emisiilor de CO2 se află cu mai mult de 50 procente sub valoarea de referință valabilă pentru această subgrupă de autovehicule. pe perioadă nedeterminată
  5 Autovehicule fără emisii de CO2 (ZEV), deci autocamioane cu mai puțin de 1 g CO2/kWh respectiv mai puțin de 1 g CO2/km pe perioadă nedeterminată
  • Pentru verificarea (validarea) unei modificări îndreptățite a clasei de emisii, la cerere trebuie anexate copii după certificatul de înmatriculare și, eventual, după fișa informativă a clientului (CIF) și certificatul de conformitate/declarația de conformitate (CoC). În plus, este necesar numărul de identificare a autovehiculului (VIN, numărul șasiului) pentru compararea tuturor documentelor. Documentele necesare trebuie încărcare în portalul pentru clienți odată cu formularea cererii.
  • Nu este posibilă modificarea clasei de emisii de către prestatorul de servicii, precum furnizorul de carduri de alimentare și de carduri de flotă al clientului.
 • Autovehiculele fără emisii, precum autovehiculele electrice și cele cu funcționate pe bază de hidrogen, precum și autovehiculele cu celule de combustie pe bază de hidrogen vor rămâne scutite de obligativitatea achitării taxei rutiere până la sfârșitul anului 2025. Începând cu data de 1 ianuarie 2026 autovehiculele cu emisii zero vor cade sub incidența obligativității de achitare a doar 25% din subsetul de taxă rutieră pentru costurile de infrastructură plus subsetul de taxă rutieră pentru poluarea fonică și poluarea aerului.

 • Autovehiculele scutite de plata taxei rutiere nu trebuie să plătească nici subsetul de taxă rutieră CO₂. Aveți în vedere faptul că scutirea de la plata taxei rutiere pentru autocamioanele pe gaz metan expiră la 31 decembrie 2023, acestea fiind supuse obligației de plată a taxei rutiere începând cu 1 ianuarie 2024, inclusiv pentru subsetul de taxă rutieră de CO₂.

 • În conformitate cu Directiva privind costurile pentru deplasări, respectiv Regulamentul VECTO, un combustibil neutru în ceea ce privește emisiile de CO₂ nu are nicio influență asupra emisiilor specifice de CO₂, respectiv clasa de emisii de CO₂. (VECTO = Vehicle Energy Consumption Calculation Tool)

 • VIN (numărul șasiului) respectiv numărul de identificare a autovehiculului este necesar pentru compararea documentelor înaintate cu cererea pentru o clasă de emisii de CO₂ superioară.

  • In den Fahrzeugpapieren, konkret im Fahrzeugschein (Zulassungsbescheinigung Teil I) und im Fahrzeugbrief (Zulassungsbescheinigung Teil II) oder
  • In der Konformitätsbescheinigung/Übereinstimmungserklärung (CoC).

 • Operațiunea trebuie efectuată pentru fiecare autovehicul în parte. Vă recomandăm să realizați împreună verificarea clasei de emisii de CO₂ și tzGm.

 • BALM verifică permanent achitarea corectă a taxei rutiere. Dacă, din cauza unor informații incorecte privitoare la masa totală admisă tehnic (tzGM) se plătește o taxă rutieră mai mică sau nu se plătește deloc, se inițiază o acțiune legală de colectare și de contravenție.

 • Nu. Începând cu data de 1 ianuarie 2026 categoria G va include toate autovehiculele cu emisii zero, cum sunt autovehiculele electrice. De la jumătatea anului 2026 în conformitate cu planul curent, autovehiculele cu motor cu ardere internă și incluse în clasa de noxe Euro 7 vor face parte din categoria G.

 • Unitatea de bord (OBU) indică clasa 0 de emisii de CO₂, dacă nu a putut fi încă luată legătura cu centrul de calcul Toll Collect. Vă rugăm să porniți din nou contactul prin repornirea vehiculului. Prin aceasta, unitatea de bord se conectează la sistemele Toll Collect și clasa de emisii de CO₂ salvată pentru autovehicul este transferată la unitatea de bord. Clasa de emisii de CO₂ transferată are o valoare între 1 și 5. Dacă nici în acest caz nu funcționează, vă rugăm să verificați acoperirea rețelei de telefonie mobilă de la locația dumneavoastră sau luați legătura cu un partener de service Toll Collect.

  Dacă unitatea de bord afișează clasa 0 de emisii de CO₂, se calculează tariful de taxă rutieră pentru clasa 1 de emisii de CO₂. În factură va apărea clasa 0 de emisii de CO₂.

 • Verificați mai întâi dacă vehiculul dumneavoastră este scutit de plata taxei rutiere . Dacă vehiculul dumneavoastră este scutit de plata taxei rutiere, atunci nu este necesară stabilirea clasei de emisii de CO₂.

  La stabilirea clasei de emisii de CO₂, un autovehicul este considerat autovehicul de lucru dacă acest lucru este menționat în câmpul 1.1.9 din CIF sau 49.3 din COC (Regulamentul EU 2019/318). Un astfel de autovehicul este încadrat întotdeauna în clasa 1 de emisii de CO₂ sau, dacă are un motor fără emisii (de ex. motor electric), în clasa 5 de emisii de CO₂.

 • Sie haben zwei Möglichkeiten:

  • Sie übergeben das Fahrzeug an einen anderen Mautkunden. Den Prozess Fahrzeugübergabe mit OBU können Sie für einzelne Fahrzeuge oder ganze Flotten im Kunden-Portal durchführen.
  • Sie lassen das Fahrzeuggerät vor dem Verkauf oder Wechsel des Fahrzeugs von einem Servicepartner ausbauen. Nach dem Ausbau beauftragen Sie bitte die Fahrzeugabmeldung bei uns.