Dezvoltarea durabilă

De importanță pentru noi

Prin cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă (SDG - Sustainable Developmentr Goals) Organizația Națiunilor Unite depune eforturi pentru transformarea durabilă a lumii. Obiectivele de Dezvoltare Durabilă includ combaterea sărăciei, educația, egalitatea între sexe, asigurarea apei curate, protecția climei și multe altele. Prin Agenda 2030 toate țările, guvernele, întreprinderile, societatea civilă și persoanele fizice sunt invitate să colaboreze în scopul implementării Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă, în vederea creării unei lumi mai echitabilă, mai incluzivă și mai durabilă pentru toți oamenii.

În strategia sa de dezvoltare durabilă, Germania s-a angajat la atingerea celor 17 obiective globale de dezvoltare durabilă. În calitate de întreprindere prezentă la nivel federal în Germania Toll Collect se aliniază la strategia de durabilitate pentru Germania.

Strategia de durabilitate pentru Germania

Contribuția noastră

Toll Collect și-a stabilit obiectivul de a deveni neutră climatic până în anul 2028. Ca bază pentru atingerea obiectivului nostru, determinăm emisiile de CO₂ rezultate din activitățile noastre și cu impact asupra climei noastre. Reducem constant emisiile noastre de CO₂, și unde este posibil, evităm aceste emisii.

Emisiile de CO₂ brute în comparație cu anul 2019
-41 %
Consumul de curent electric: Ponderea energiei electrice verzi începând cu anul 2021
100 %
Consumul de hârtie: comparativ cu anul precedent
-15.6 %

Toll Collect contribuie direct la 10 din cele 17 obiective de dezvoltare durabilă.

Toll Collect este unul dintre cei mai mari 200 de angajatori din Berlin și, în calitate de întreprindere prezentă la nivel federal, oferă locuri de muncă atractive cu perspective pe termen lung în sectorul tehnologic și al serviciilor. Mai mult de jumătate dintre cei aproximativ 650 de angajați lucrează de peste zece ani în întreprinderea noastră.

Toll Collect asigură salarizare corectă. Salariile obișnuite de pe piață sunt completate cu beneficii suplimentare, cum sunt tichetele de muncă, o bicicletă închiriată și tichetele de masă.

Toll Collect acordă atenție stării de sănătate și bunăstării personalului prin numeroase beneficii, cum sunt controale medicale, excursiile cu bicicleta, evenimente de alergare și turnee de fotbal de masă. Toll Collect este certificat ca „angajatorul preferat al bicicliștilor" de categorie Silver (Argint).

Personalul Toll Collect de la sediul central al companiei din Potsdamer Platz beneficiază de supliment din partea companiei, pentru a servi masa de prânz în numeroase restaurante.

Personalul nostru beneficiază de asistență medicală din partea medicului de firmă.

Certificatul „Angajatorul preferat al bicicliștilor“ (PDF, 113 KB)

Toll Collect oferă o gamă largă de programe de formare și de dezvoltarea profesională și personală.

Întreprinderea noastră oferă locuri de muncă și studenților. Personalul beneficiază de posibilitatea scrierii lucrării de licență sau de masterat în colaborare cu Toll Collect.

În cadrul Toll Collect, persoanele lucrează împreună, aducând în echipe individualitatea, identitatea, experiențele și perspectivele proprii. Suntem convinși că: Echipele diverse sunt mai creative, mai inovatoare și contribuie la viabilitatea viitoare a întreprinderii. Prin urmare, diversitatea este – alături de fiabilitate și durabilitate – una dintre valorile noastre centrale.

Criteriile independente de gen pentru evaluarea locurilor de muncă și a funcțiilor, remunerarea și dezvoltarea remunerației sunt reglementate prin regulamentul interior al firmei. Valoarea fiecărei poziții din interiorul întreprinderii este determinată în mod neutru din punctul de vedere al genului, fiind aplicată o procedură de evaluare analitică.

Toll Collect alimentează toți stâlpii de control, porțile și birourile cu energie 100% regenerabilă asigurate de centralele hidroelectrice din Suedia.

Curentul electric verde (PDF, 290 KB)

Toll Collect oferă celor aproximativ 650 de angajați locuri de muncă atractive cu perspective pe termen lung în sectorul tehnologic și al serviciilor. În urma implementării proiectului „Birourile lumii noi” în anul 2022 dotările birourilor au fost îmbunătățite. De atunci, birourile cu înălțime reglabilă și sistemele de videoconferință au devenit echipamente de birou standard.

Toll Collect investește anual zeci de milioane de euro în dezvoltarea a sistemului de taxare rutieră, precum și în noi domenii de activitate. Începând din decembrie 2023 Toll Collect este unitatea contractată pentru gestionarea Deutschlandnetz, o rețea federală de încărcare rapidă destinată autoturismelor.

Încă din anul 2005 suntem dedicați protecției climei și mediului înconjurător. În același an am efectuat primul audit al sistemului nostru de management de mediu înconjurător, în conformitate cu prevederile standardului ISO 14001 și am primit și prima certificare de conformitate cu standardul EMAS (Eco Management and Audit Scheme); de atunci, am confirmat aceste valori în fiecare an. În acest context Toll Collect publică anual o declarație de mediu.

Scopul Toll Collect este atingerea neutralității climatice până în anul 2028. Suntem pe drumul cel bun pentru atingerea scopului menționat. În ultimii ani am redus semnificativ emisiile poluante ale întreprinderii.

O parte din emisiile de O₂ inevitabile sunt compensate. În cadrul proiectului de reducere a emisiilor a gazelor cu efect de seră am optat pentru „Standardul de aur” definit de WWF (Fundația Mondială a Naturii) și de alte organizații de mediu. Implementarea celui mai strict standard de certificare din lume garantează că proiectele au sens din punct de vedere climatic și din perspectiva politicilor de dezvoltare. Prin compensarea emisiilor de CO₂ rezultate în urma deplasărilor în interes de serviciu Toll Collect sprijină implementarea în Rwanda a unui proiect referitor la cuptoarele eficiente energetic.

Prin intermediul unui sistem de management al conformității întreprinderea noastră sprijină personalul în evitarea riscurilor de conformitate, în prevenirea încălcărilor, în recunoașterea încălcărilor survenite și în luarea măsurilor aferente.

O componentă centrală a sistemului de gestionare a conformității Toll Collect este asigurarea unui birou destinat persoanelor, care doresc să comunice posibilele abateri. Pe lângă biroul de raportare intern Toll Collect dispune și de un mediator juridic extern. Notificările conexe posibilelor abateri pot fi comunicate și anonim.