Conducerea

Management durabil integrat

Toll Collect operează un sistem de management integrat.

Standardele ridicate în domeniile calității, protecției mediului, securității informațiilor și gestionării riscurilor reprezintă criterii absolute pentru noi. În consecință, Toll Collect este supus în mod regulat unui audit de către un organism independent, în conformitate cu cerințele stipulate în standardele ISO 9001, ISO 14001/EMAS, ISO 27001 și ISO 31000.

Certificate

Durabilitatea este prezentă în toate procesele noastre.

Dorim să integrăm aspectele de durabilitate în toate procesele Toll Collect și dorim asigurarea conștientizării generale a acestor probleme importante.
Dr. Peter Junker, responsabil pentru durabilitate

Toll Collect publică anual o declarație de mediu verificată de un inspector de mediu independent, autorizat de statul german. În 2021, am pregătit primul nostru raport de durabilitate cu declarația de mediu integrată. Începând cu anul 2022 îndeplinim cerințele specificate în cerințele Codului german de durabilitate (DNK).

  • EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) este un sistem european voluntar de management de mediu implementat în scopul îmbunătățirii continue a performanțelor de mediu ale întreprinderilor. Condiția de participare la EMAS este publicarea în mod regulat a unei declarații de mediu și auditarea sistemului de management de mediu de către un auditor independent.

    EMAS include și specificațiile comunicate în standardul ISO 14001.

  • Codul german de durabilitate este un instrument de raportare privind durabilitatea, care facilitează implementarea strategiilor de durabilitate. Întreprinderile participante furnizează în mod regulat informații în baza a 20 de criterii nefinanciare, documentând astfel dezvoltarea durabilă. Subiectele abordate acoperă diverse domenii de durabilitate, precum mediul înconjurător, eficiența și drepturile omului.