Setați noile clase de greutate și de axe la unitatea de bord!


Pe ecranul OBU este afișată clasa axelor și clasa de greutate
Berlin,

Noile tarife pentru taxa rutieră pentru autocamioane se aplică în Germania începând cu 1 ianuarie 2019. Printre altele, clasa de greutate este un parametru pentru calcularea taxei rutiere.

Șoferii de camioane trebuie să se asigure că clasa de greutate este setată corect. Din ianuarie 2019, atenție deosebită trebuie acordată vehiculelor înregistrate cu o greutate totală admisă de 18 tone. Vehiculele înregistrate cu o greutate totală admisă de 18 tone au salvată exact această valoare la unitatea de bord (OBU). Dacă autocamionul se deplasează apoi cu o remorcă, greutatea setată la OBU trebuie ajustată. Pe afișaj apare „>18 t”. Numărul de axe trebuie apoi specificat la OBU. Se poate selecta până la 3, precum și 4 sau mai multe axe.

Baza pentru setarea la OBU este întotdeauna greutatea totală admisă specificată în documentele vehiculului. Pentru stabilirea greutății totale admise pentru combinația de autovehicule, ca excepție la Reglementările privind autorizarea traficului rutier (StVZO), se adaugă greutățile totale admise ale fiecărui autovehicul în parte. Nu se au în vedere sarcinile de susținere și de încărcare.

Șoferii și antreprenorii ar trebui să acorde atenție declarării corecte a clasei de greutate. În cazul în care taxa rutieră nu este plătită corect, intenționat sau din neglijență, se comite o infracțiune, care poate fi penalizată cu o amendă cu o valoare sensibilă [Articolul 10 Alineatul (1) Punctul 1 din Legea privind taxa rutieră pentru utilizarea drumurilor federale (BFStrMG)].

Cota de taxă rutieră per kilometru se compune din trei subseturi de taxă rutieră: Din costurile pentru infrastructură în funcție de clasa de greutate a autovehiculului sau a combinației de vehicule cu obligație de plată a taxei rutiere, costurile de poluare a aerului cauzate în funcție de clasa de noxe și costurile pentru poluarea fonică în valoare de 0,002 euro pe kilometru.

Greutatea este clasificată în următoarele clase de greutate: mai mare/egală cu o greutate totală admisă 7,5 - 11,99 tone (zGG), zGG mai mare/egală cu 12 tone până la 18 tone și zGG mai mare de 18 tone. De la o greutate totală admisă mai mare de 18 tone, trebuie să fie specificat și numărul axelor.

Baza pentru introducerea noilor tarife și a declarației în funcție de clasa de greutate și de axe este cea de-a 5-a modificare a Legii privind taxa rutieră pentru utilizarea drumurilor federale (BFStrMG), din 4 decembrie 2018.

Contact

Așteptăm cu plăcere să ne sunați sau să ne scrieți prin e-mail.

Biroul de presă

Persoanele dumneavoastră de contact