Instrukcja – urządzenie Bosch do kieszeni DIN

7. Wybór sposobu poboru opłaty drogowej

Wypróbuj

  • Wybór podmenu za pomocą OK .
  • Wybieranie za pomocą strzałek kursora < > .
  • Potwierdzanie za pomocą przycisku OK .

Błąd: Proszę skorygować wprowadzone dane

W razie potrzeby można wyłączyć automatyczny pobór opłat przez urządzenie pokładowe w odniesieniu do niemieckiej sieci dróg. Pobór opłat przez urządzenie pokładowe w Austrii jest zawsze włączony, o ile urządzenie pokładowe zezwala na korzystanie z usług na terenie Austrii.

Po wybraniu funkcji podmenu „DE: MANUALNIE” i „DE: WYLACZONY” na wyświetlaczu automatycznie pojawia się wskazanie robocze „DE: POBOR OPLATY WYLACZONY” i świeci się czerwona dioda.

Na terenie Niemiec można ręcznie uiszczać opłaty drogowe w systemie wykupu online lub w aplikacji Toll Collect.

Wybrany punkt menu „POBOR OPLATY DE: WYLACZONY” zostaje zapisany w urządzeniu pokładowym i będzie wyświetlany przed każdym ponownym uruchomieniem. Tę wstępnie wybraną pozycję można potwierdzić przyciskiem OK, jeśli nadal nie ma konieczności uiszczania opłaty drogowej. Jeśli po ponownym uruchomieniu OBU trzeba zmienić system poboru opłat, należy wybrać inną pozycję w menu „POBOR OPLATY”.