Instrukcja – urządzenie Bosch do kieszeni DIN

Elementy obsługowe

 • Przycisk „C” umożliwia usunięcie ostatnio wprowadzonych danych.

 • Potwierdzanie wprowadzonych danych i komunikatów.

 • Przyciski kursora służą do przewijania menu do przodu i do tyłu.

 • Używać tych przycisków, aby wybrać dalsze ustawienia w poszczególnych pozycjach menu.

 • Urządzenie pokładowe jest gotowe do pracy; wszystkie warunki automatycznego poboru opłat drogowych są spełnione.

 • Urządzenie pokładowe nie jest gotowe do pracy; automatyczny pobór opłat drogowych jest nieaktywny na urządzeniu pokładowym. Na wyświetlaczu pojawia się odpowiedni komunikat.

  Miganie na czerwono

  Optyczne wskazanie w przypadku usterek niepotwierdzonych przyciskiem OK, towarzyszy mu akustyczny sygnał błędu.

 • Tylko do celów serwisowych (plomba nie może być uszkodzona)

 • Wyświetlacz pokazuje wskazanie robocze urządzenia pokładowego (zadeklarowana liczba osi, używana usługa i aktualna masa)

 • W przypadku usterek i komunikatów błędu.

4 OSIE DE 12..18t