Zasady zarządzania

Zintegrowane zarządzanie zrównoważonym rozwojem

Firma Toll Collect stosuje zintegrowany system zarządzania.

Wysokie standardy w takich dziedzinach jak jakość, ekologia, bezpieczeństwo informacyjne i zarządzanie ryzykiem są dla nas oczywiste. Dlatego Toll Collect regularnie zleca niezależnej placówce kontrolę przestrzegania wymogów norm ISO 9001, ISO 14001/EMAS, ISO 27001 oraz ISO 31000.

Certyfikaty

Zasady zrównoważonego rozwoju są uwzględniane we wszystkich procesach.

Chcemy włączyć aspekty zrównoważonego rozwoju w każdy proces realizowany przez Toll Collect i kształtować wspólną świadomość tego ważnego zagadnienia.
dr Peter Junker, specjalista ds. zrównoważonego rozwoju

Toll Collect publikuje corocznie deklarację środowiskową, sprawdzaną następnie przez niezależnego, certyfikowanego przez państwo rzeczoznawcę ds. ochrony środowiska. W 2021 roku stworzyliśmy nasz pierwszy raport dotyczący zrównoważonego rozwoju, obejmujący także deklarację środowiskową. Od 2022 roku kierujemy się wytycznymi Niemieckiego Kodeksu Zrównoważonego Rozwoju (DNK).

  • System Ekozarządzania i Audytu EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) to dobrowolny europejski system zarządzania środowiskowego mający na celu ciągłe ulepszanie parametrów środowiskowych przedsiębiorstw. Warunkiem uczestnictwa w EMAS jest regularne publikowanie deklaracji środowiskowej i kontrola systemu zarządzania środowiskowego przez niezależnego rzeczoznawcę.

    EMAS obejmuje także normę ISO 14001.

  • DNK to narzędzie raportowania w kwestiach zrównoważonego rozwoju, wspierające realizację strategii zrównoważonego rozwoju. Uczestniczące w nim przedsiębiorstwa regularnie przedstawiają informacje dotyczące 20 niefinansowych kryteriów i w ten sposób dokumentują zrównoważony rozwój firmy. Zakresy tematyczne obejmują różne obszary zrównoważonego rozwoju, takie jak środowisko naturalne, wydajność i prawa człowieka.