Governance

Udržitelnost zohledňujeme ve všech procesech.

Společnost Toll Collect provozuje integrovaný systém řízení.

Vysoké standardy v oblastech kvality, ochrany životního prostředí, informační bezpečnosti a řízení rizik jsou pro nás samozřejmé. Společnost Toll Collect proto nechává pravidelně kontrolovat nezávislými orgány dodržování požadavků norem ISO 9001, ISO 14001/EMAS, ISO 27001 a ISO 31000.

Certifikáty

Udržitelnost zohledňujeme ve všech procesech.

Chceme integrovat aspekty udržitelnosti do všech procesů společnosti Toll Collect a vytvořit společné povědomí o tomto důležitém tématu.
Dr. Peter Junker, pověřenec pro oblast trvalé udržitelnosti

Společnost Toll Collect vydává výroční environmentální prohlášení, které je přezkoumáno nezávislým, státem schváleným environmentálním auditorem. V roce 2021 jsme vypracovali naši první zprávu o udržitelnosti s integrovaným environmentálním prohlášením. Od roku 2022 se řídíme požadavky německého kodexu udržitelnosti (Deutscher Nachhaltigkeitskodex - DNK).

  • EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) je dobrovolný evropský systém environmentálního managementu pro neustálé zlepšování environmentální výkonnosti společností. Předpokladem účasti v EMAS je pravidelné zveřejňování environmentálního prohlášení a audit systému environmentálního managementu nezávislým odborníkem.

    EMAS pokrývá také normu ISO 14001.

  • DNK je nástroj pro podávání zpráv o udržitelnosti, který podporuje implementaci strategie udržitelnosti. Zúčastněné společnosti pravidelně poskytují informace o 20 nefinančních kritériích a dokumentují tak udržitelný rozvoj společnosti. Mezi tematické okruhy patří různé oblasti udržitelnosti, jako je životní prostředí, efektivita nebo lidská práva.