Upravljanje

Integrirano upravljanje trajnosti

Družba Toll Collect izvaja integriran sistem upravljanja.

Visoki standardi na področjih kakovosti, varstva okolja, informacijske varnosti in upravljanja tveganja so za nas samoumevni. Zato neodvisni organ za družbo Toll Collect redno potrjuje upoštevanje zahtev iz standardov ISO 9001, ISO 14001/EMAS, ISO 27001 in ISO 31000.

Certifikati

Trajnost se upošteva v vseh procesih.

Trajnostne vidike želimo vključiti v vse procese družbe Toll Collect ter ustvariti skupno zavest o tej pomembni temi.
Dr. Peter Junker, odgovorna oseba za trajnostni razvoj

Družba Toll Collect letno objavlja okoljsko izjavo, ki jo pregleda neodvisni okoljski revizor s pooblastilom države. Leta 2021 smo ustvarili naše prvo trajnostno poročilo z integrirano okoljsko izjavo. Od leta 2022 sledimo zahtevam nemškega trajnostnega kodeksa (DNK).

  • EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) je prostovoljni evropski sistem ravnanja z okoljem za nenehno izboljševanje okoljske uspešnosti podjetij. Pogoj za sodelovanje v sistemu EMAS je redna objava okoljske izjave in preverjanje sistema ravnanja z okoljem s strani neodvisnega strokovnjaka.

    EMAS zajema tudi standard ISO 14001.

  • DNK je orodje za trajnostno poročanje, ki podpira izvajanje trajnostne strategije. Sodelujoča podjetja redno posredujejo informacije o 20 nefinančnih kriterijih in s tem dokumentirajo trajnostni razvoj podjetja. Tematska področja vključujejo različna področja trajnosti, kot so okolje, učinkovitost ali človekove pravice.