Governance

Geïntegreerd duurzaamheidsbeheer

Toll Collect beschikt over een geïntegreerd beheersysteem.

Hoge normen op het gebied van kwaliteit, milieubescherming, informatiebeveiliging en risicomanagement zijn voor ons vanzelfsprekend. Toll Collect laat daarom regelmatig de naleving van de eisen van de normen ISO 9001, ISO 14001/EMAS, ISO 27001 en ISO 31000 door een onafhankelijke instantie verifiëren.

Certificaten

Bij alle processen wordt rekening gehouden met duurzaamheid.

Wij willen duurzaamheidsaspecten integreren in alle processen van Toll Collect en een gemeenschappelijk bewustzijn creëren voor dit belangrijke onderwerp.
Dr. Peter Junker, duurzaamheidsfunctionaris

Toll Collect publiceert jaarlijks een milieuverklaring die wordt beoordeeld door een onafhankelijke, door de staat erkende milieu-auditor. In 2021 hebben we ons eerste duurzaamheidsverslag met een geïntegreerde milieuverklaring opgesteld. Sinds 2022 volgen wij de eisen van de Duitse Duurzaamheidscode (DNK).

  • EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) is een vrijwillig Europees milieubeheersysteem voor de voortdurende verbetering van de milieuprestaties van bedrijven. Voorwaarde voor deelname aan EMAS is de regelmatige publicatie van een milieuverklaring en de audit van het milieubeheersysteem door een onafhankelijke deskundige.

    EMAS dekt eveneens de ISO 14001-norm.

  • DNK is een tool voor duurzaamheidsrapportage die de implementatie van de duurzaamheidsstrategie ondersteunt. Deelnemende bedrijven verstrekken regelmatig gegevens met betrekking tot twintig niet-financiële criteria en documenteren op deze wijze de duurzame ontwikkeling van het bedrijf. Hierbij gaat het om verschillende duurzaamheidsgebieden, zoals het milieu, efficiëntie of mensenrechten.