Postępowanie w przypadku potencjalnych naruszeń obowiązku uiszczani opłat drogowych


Samochód ciężarowy podjeżdża do mostka kontrolnego

Otrzymali Państwo tymczasowe zawiadomienie typu 2. Oznacza to:

Urządzenie pokładowe (OBU)

Jeżeli korzystają Państwo z urządzenia pokładowego (OBU), prawdopodobnie nie zarejestrowało ono danych dotyczących opłaty drogowej. Przyczyną może być na przykład wykorzystanie wszystkich środków na koncie. W szczegółowym wykazie jazd można sprawdzić, które przejazdy zostały zarejestrowane prawidłowo.

Możemy sprawdzić rozliczone przejazdy za Państwa, jeśli uwzględnią Państwo rzeczywiście przejechany odcinek lub przejechane odcinki w formularzu odpowiedzi i prześlą na adres mautkontrolle@toll-collect.de .

Wykup w systemie ręcznym za pomocą aplikacji i strony internetowej

Jeżeli uiszczono opłatę w systemie ręcznym, prawdopodobnie minął okres ważności wykupu lub wybrano inną drogę niż została wykupiona. Przyczyną błędu może być również wpisanie nieprawidłowego numeru rejestracyjnego.

Sprawdzimy ten wykup za Państwa, jeśli prześlą Państwo kopię dowodu wykupu na adres mautkontrolle@toll-collect.de . W formularzu odpowiedzi prosimy dodatkowo uwzględnić rzeczywiście przejechany odcinek lub przejechane odcinki.