Procedură în caz de potențiale încălcări ale obligației de plată a taxei rutiere


Un autocamion se deplasează spre un pod de control

Ați primit de la noi o notificare preliminară de tip 2. Aceasta înseamnă că:

Unitate de bord (OBU)

Dacă utilizați o unitate de bord (OBU), este posibil să nu fi înregistrat niciun fel de date de taxare. O posibilă cauză ar putea fi, de exemplu, creditul expirat. Certificarea curselor permite verificarea înregistrării corecte a acestora.

Vom verifica pentru dumneavoastră cursele care v-au fost facturate dacă ne furnizați informații cu privire la traseul (traseele) parcurs(e) efectiv în chestionar și îl trimiteți la adresa mautkontrolle@toll-collect.de .

Conectările manuale prin aplicație și online

Dacă ați efectuat manual conectarea, este posibil să fi condus în afara perioadei de valabilitate a conectării sau să fi folosit alte drumuri decât cele pe care le-ați rezervat. De asemenea, un număr de înmatriculare autovehicul introdus incorect poate constitui, de asemenea, sursă de eroare.

Vom verifica conectarea dvs. dacă ne trimiteți o copie a actului justificativ de conectare la adresa mautkontrolle@toll-collect.de . De asemenea, vă rugăm să indicați pe foaia de audiere ruta/rutele parcursă/parcurse efectiv.