Pravne napomene

Autorsko pravo

Copyright 2011-2023 Toll Collect. Sva prava pridržana. Svi tekstovi, slike, grafike, zvučne, video i animacijske datoteke te njihov raspored podliježu autorskom pravu i drugim zakonima o zaštiti intelektualnog vlasništva. Ne smiju se kopirati u komercijalne svrhe ni u svrhe prosljeđivanja niti mijenjati i upotrebljavati na drugim internetskim stranicama. Internetska stranica tvrtke Toll Collect GmbH sadržava slike koje podliježu autorskom pravu osoba koje su ih stavile na raspolaganje.

Jamstvo

Tvrtka Toll Collect stavlja informacije na raspolaganje bez ikakvog osiguranja ili jamstva, bilo izričitog bilo implicitnog. Isključena su sva implicitna jamstva u pogledu komercijalne pogodnosti, prikladnosti za određene svrhe ili nekršenja zakona i patenata. Čak i ako polazimo od toga da su informacije koje dajemo točne, one mogu sadržavati pogreške ili netočnosti.

Licencna prava

Tvrtka Toll Collect GmbH želi vam ponuditi inovativne i informativne internetske sadržaje. Nadamo se da se i vi veselite našem kreativnom oblikovanju koliko i mi. Ipak vas molimo da razumijete da tvrtka Toll Collect GmbH mora zaštititi svoje intelektualno vlasništvo uključujući patente i autorska prava te da naša internetska stranica ne može odobriti licencna prava na intelektualno vlasništvo naše tvrtke.

Isključivanje odgovornosti

Tvrtka Toll Collect stalno provjerava i ažurira informacije na svojim internetskim stranicama. Usprkos svoj pažnji podaci se u međuvremenu mogu promijeniti. Tvrtka Toll Collect ne preuzima odgovornost i ne jamči za aktualnost, točnost i cjelovitost dostupnih informacija. Isto vrijedi i za sve druge internetske stranice na koje se upućuje putem poveznica. Tvrtka Toll Collect nije odgovorna za sadržaj internetskih stranica na koje se upućuje tom poveznicom.
Tvrtka Toll Collect zadržava pravo na izmjene ili dopune ponuđenih informacija. Tvrtka Toll Collect ne odgovara za raspoloživost informacija.
Sadržaj i struktura internetskih stranica tvrtke Toll Collect zaštićeni su autorskim pravom. Za umnožavanje informacija ili podataka, pogotovo za upotrebu tekstova ili slikovnog materijala, potrebna je prethodna suglasnost tvrtke Toll Collect.

Registracija, lozinka

Pristup nekim stranicama zaštićen je lozinkom u interesu sigurnosti poslovnog prometa i moguć samo registriranim korisnicima. Tvrtka Toll Collect GmbH zadržava pravo da u svakom trenutku uvede obvezu registracije i za stranice koje su prethodno imale slobodan pristup. Tvrtka Toll Collect GmbH u svakom trenutku ima pravo opozvati pravo pristupa blokiranjem pristupnih podataka bez navođenja razloga, pogotovo ako

  • je korisnik pri registraciji naveo lažne podatke,
  • je korisnik prekršio ove uvjete ili svoje obveze dužne pažnje pri postupanju s pristupnim podacima ili
  • dugo nije upotrebljavao internetsku stranicu tvrtke Toll Collect GmbH.

Ako je predviđena registracija u svrhu poslovnog prometa, korisnik ima obvezu dati istinite podatke pri registraciji te odmah prijaviti tvrtki Toll Collect GmbH njihovu eventualnu kasniju promjenu.
Nakon uspješne registracije korisnik dobiva korisnički identifikacijski broj i lozinku. Pri prvom pristupu korisnik mijenja lozinku koju mu je dala tvrtka Toll Collect i odabire lozinku poznatu samo njemu. Podaci o korisniku omogućavaju korisniku pregled svojih podataka, njihovu promjenu ili po potrebi opoziv ili proširenje privole za obradu podataka.
Korisnik osigurava da treće osobe ne mogu pristupiti podacima o korisniku i odgovara za sve narudžbe i ostale aktivnosti izvršene pod korisničkim podacima. Nakon upotrebe treba napustiti područja zaštićena lozinkom. Ako korisnik sazna da treće osobe zloupotrebljavaju podatke o korisniku, ima obvezu odmah o tome obavijestiti tvrtku Toll Collect GmbH pisanim putem, a po potrebi prethodno i putem e-pošte. Nakon primitka obavijesti, tvrtka Toll Collect GmbH blokirat će pristup području zaštićenom lozinkom s tim podacima o korisniku. Ukidanje blokade moguće je tek nakon posebnog zahtjeva korisnika koji upućuje tvrtki Toll Collect GmbH.
Korisnik u svakom trenutku može pisanim putem zatražiti brisanje svoje registracije. Tvrtka Toll Collect GmbH u tom će slučaju izbrisati sve podatke o korisniku i sve ostale spremljene osobne podatke o korisniku čim oni više nisu potrebni.

Obveze korisnika

Korisnik pri upotrebi internetske stranice ne smije

  • nanositi štetu osobama, a pogotovo maloljetnicima, ili kršiti njihova osobna prava,
  • svojim ponašanjem tijekom upotrebe kršiti kodeks ponašanja,
  • kršiti zaštitna i autorska prava ili ostala prava vlasništva,
  • prenositi sadržaje s virusima, tzv. trojanskim konjima ili ostale programe koji mogu oštetiti softver,
  • unositi, spremati ili slati hiperveze ili sadržaje za koje nije ovlašten, pogotovo ako te hiperveze ili sadržaji krše obveze čuvanja tajnosti ili su protuzakoniti,
  • slati reklame ili neželjene poruke e-pošte (takozvani „spam”), netočna upozorenja na viruse, neispravne funkcije i slično ili pozivati na sudjelovanje u nagradnim igrama, piramidalnim sustavima prodaje, lančanim pismima, piramidalnim igrama i sličnim sadržajima.

Tvrtka Toll Collect GmbH u svakom trenutku smije blokirati pristup internetskoj stranici tvrtke, pogotovo ako korisnik prekrši svoje obveze iz ovih uvjeta.

Napomena

Tvrtka Toll Collect upozorava da je za sve izjave navedene u ovim informacijama za korisnike pridržano pravo na izmjene osim za izjave koje se ne odnose na okolnosti koje podliježu neprestanoj prilagodbi. To se posebno odnosi na informacije o mreži servisnih partnera i mreži naplatnih postaja.

Tvrtka Toll Collect GmbH i njezini zastupnici te pomoćnici pri ispunjavanju i uređivanju ovih informacija za korisnike snose odgovornost samo u slučaju predumišljaja i grube nepažnje. U svim ostalim slučajevima isključena je odgovornost. Iz ovog isključenja odgovornosti isključena je odgovornost tvrtke Toll Collect GmbH i njezinih zastupnika te pomoćnika pri ispunjavanju i uređivanju za štete uzrokovane povredom života, tijela i zdravlja te štete koje regulira Zakon o jamstvu za proizvod.

Aktualna verzija brošure Informacije za korisnike može se besplatno preuzeti ovdje.

Informacije za korisnike (PDF, 869 KB)