Правни указания

Авторско право

Copyright 2011-2023 Toll Collect. Всички права запазени. Всички текстови, изображения, графики, звукови, видео и анимационни файлове, както и техните аранжименти, са обект на авторско право и на други закони за защита на интелектуалната собственост. Те не могат да бъдат копирани за търговски цели или за разпространение, нито модифицирани и използвани в други интернет страници. Интернет страницата на Toll Collect GmbH съдържа изображения, които са обект на авторските права на тези, които са ги предоставили.

Гаранция

Toll Collect предоставя информацията без никаква обвързаност или гаранция от какъвто и да е вид, била тя изрична или мълчалива. Също така са изключени всички мълчаливи гаранции по отношение на търговския капацитет, пригодността за определени цели или ненарушаването на законите и патентите. Дори да приемем, че предоставената от нас информация е правилна, тя все още може да съдържа грешки или неточности.

Лицензионни права

Toll Collect GmbH би искала да ви предложи иновативна и информативна визия в интернет. Затова се надяваме да се насладите на нашия креативен дизайн толкова, колкото и ние. Ние обаче молим Вашето разбиране за това, че Toll Collect GmbH трябва да защитава своята интелектуална собственост, включително патенти и авторски права, както и че нашата интернет страница не може да предостави никакви лицензионни права върху интелектуалната собственост на нашето предприятие.

Изключване на отговорност

Toll Collect непрекъснато проверява и актуализира информацията на своята интернет страница. Въпреки цялото усилие, данните междувременно може да се променят. Toll Collect не поема никаква отговорност или гаранция за актуалността, точността и пълнотата на предоставената информация. Същото се отнася за всички други интернет страници, към които се правят препратки чрез линкове. Toll Collect не носи отговорност за съдържанието на интернет страниците, към които се предоставят линкове.
Toll Collect си запазва правото да прави промени или допълнения в предоставената информация. Toll Collect не носи отговорност за достъпността на информацията.
Съдържанието и структурата на интернет страниците на Toll Collect са защитени с авторски права. Копирането на информация или данни, по-специално използването на текстове или изображения, изисква предварителното съгласие на Toll Collect.

Вписване, парола

Достъпът до някои страници е защитен с парола в интерес на сигурността на бизнес операциите и е възможен само за регистрирани потребители. Toll Collect GmbH си запазва правото да постави по всяко време на всички свободно достъпни до този момент страници задължение за вписване. Toll Collect GmbH има право по всяко време да отнеме разрешението за достъп чрез блокиране данните за достъп, без да е необходимо да посочва причини, особено ако

  • потребителят е предоставил невярна информация при вписване,
  • е нарушил тези условия или задължението си да пази данните си за достъп или
  • не е използвал интернет страницата на Toll Collect GmbH от дълго време.

Ако вписването се предвижда въз основа на бизнес операциите, потребителят е длъжен да предостави достоверна информация за вписването и незабавно да уведомява Toll Collect GmbH за всички последващи промени.
След успешното вписване потребителят получава потребителски идентификатор и парола. При първоначалния достъп потребителя ще промени дадената му от Toll Collect парола с такава, известна само на него. Потребителските данни позволяват на потребителя да разглежда, променя или при нужда да отменя или разширява всяко дадено съгласие за обработка на данни.
Потребителят се уверява, че потребителските данни не се предоставят на трети лица и отговаря за всички поръчки и други дейности, извършени с неговите потребителските данни. След всяко използване зоната, защитена с парола, трябва да се напуска. Ако потребителят разбере, че трети лица злоупотребяват с потребителските му данни, той е длъжен незабавно да информира Toll Collect GmbH писмено, ако е необходимо предварително и по имейл. След получаване на уведомлението, Toll Collect GmbH ще блокира достъпа до защитената с парола зона с тези потребителски данни. Блокирането може да бъде премахнато само след отделно заявление от потребителя до Toll Collect GmbH.
Потребителят може да поиска писмено изтриването на неговото вписване по всяко време. В този случай Toll Collect GmbH ще изтрие всички потребителски данни и всички останали съхранени лични данни на потребителя веднага щом те вече не са необходими.

Задължения на потребителя

При употреба на интернет страницата потребителят не може

  • да нанася вреди на лица, по-специално непълнолетни, или нарушават личните им права,
  • да нарушава морала с потребителското си поведение,
  • да нарушава правата на защита и авторските права или други права на собственост,
  • да предава съдържание, съдържащо вируси, така наречените троянски коне или други програми, които могат да повредят софтуера,
  • да въвежда, записва или изпраща хиперлинкове или съдържание, за които не е упълномощен, по-специално ако тези хиперлинкове или съдържание нарушават задълженията за поверителност или са незаконни,
  • да разпространява реклама или нежелани имейли (т.нар. „спам“) или неверни предупреждения за вируси, неизправности и други подобни или да призовава за участие в състезания, финансови пирамиди, верижни писма и други подобни действия.

Toll Collect GmbH може да блокира достъпа до интернет страницата на предприятието по всяко време, особено ако потребителят нарушава задълженията си по тези условия.

Указание

Toll Collect посочва, че си запазва правото на изменение на цялата информация за ползване, доколкото тя не се отнася за обстоятелства, подлежащи на постоянно актуализиране. Това касае особено сведенията за мрежата от сервизни партньори и пунктове за плащане на пътна такса.

Фирма Toll Collect GmbH, както и нейните представители, изпълнители и оператори, носят отговорност за тази Информация за ползване само при наличието на умисъл и при груба небрежност. Във всички останали случаи фирмата не носи отговорност. Тази клауза за изключване на отговорност не включва отговорността на фирма Toll Collect GmbH, както на нейните представители, изпълнители и оператори, за щети при нараняване и опасност за живота, тялото и здравето, както и съгласно Закона за отговорността при дефектни продукти.

Валидна редакция на брошурата с информация за ползване може да бъде изтеглена тук безплатно.

Информация за ползване (PDF, 861 KB)