Prijava obrtničkih vozila

Prijavite sada

Pod kojim uvjetima se primjenjuje izuzeće za obrtnike?

Savezni zakon o cestarinama na magistralnim cestama (BFStrMG) od 1. srpnja 2024. predviđa obvezu plaćanja cestarine i za vozila s najvećom tehnički dopuštenom masom (ntdm) većom od 3,5 t, a manjom od 7,5 tona koja su namijenjena ili se koriste za robni promet. Obrtnička vozila oslobođena su pod određenim uvjetima obveze plaćanja cestarine.

Popis svih zanimanja koja ispunjavaju uvjete za izuzeće za obrtnike pronaći ćete na stranicama Saveznog ureda za logistiku i mobilnost.

Popis obrtničkih zanimanja

Izuzeće za obrtnike vrijedi ako vozilom upravlja jedan od zaposlenika obrta i

  • prevozi materijal, opremu ili strojeve koji su potrebni za obavljanje usluga i rada obrta (uključujući alate, radna sredstva, rezervne dijelove, građevinski materijal, kabele, uređaje ili pribor) i/ili
  • ako se njime prevozi roba koja je obrtnički proizvedena , obrađena ili popravljena u vlastitom obrtu.

Izuzeće za obrtnike vrijedi i za inozemne obrte.

Tijekom kontrole cestarine mora se dokazati da vožnja udovoljava preduvjetima za izuzeće za obrtnike. Kao dokaz prikladne su npr. obrtnica / potvrde o djelatnosti, prijava djelatnosti (kopija), otpremnice ili narudžbe kupaca. Dokazi se moraju predočiti na njemačkom jeziku ili s prijevodom na njemački jezik.

Kada se ne primjenjuje izuzeće za obrtnike?

Ako se isporučuje industrijski proizvedena roba , vožnje nisu oslobođene obveze plaćanja cestarine. Industrijska proizvodnja može se pretpostaviti ako proizvodni proces karakteriziraju visoka razina uporabe strojeva i/ili standardizirani proizvodni procesi. Za razliku od serijske masovne proizvodnje, obrtničku proizvodnju obično karakteriziraju ograničene količine i češća odstupanja proizvoda.

U pravilu se npr. proizvodi od tijesta ili peciva koji se proizvode u velikim količinama u procesima koji se temelje na podjeli rada kroz visok stupanj mehanizacije i automatizacije, kako bi se pekli ili prodavali u podružnicama, ne proizvode zanatski, već industrijski.

Izuzeće za obrtnike ne odnosi se na komercijalne prijevoze za treće osobe, pa ni za drugi obrt. Prijevoz robe smije biti samo pomoćna djelatnost u sklopu cjelokupne djelatnosti društva.

Ako većina vožnji vaših vozila ne ispunjavaju preduvjete izuzeća za obrtnike, preporučamo ugradnju mobilnog uređaja za vozila (OBU) tvrtke Toll Collect ili jednog od pružatelja usluga Europske elektroničke naplate cestarine (pružatelji usluge EENC-a). Mobilni uređaji za vozilo mogu se prema potrebi uključiti ili isključiti.

Pitanja i odgovori (FAQ) o izuzeću za obrtnike

Prijava obrtničkih vozila

U tvrtki Toll Collect možete prijaviti obrtnička vozila koja se koriste pod uvjetima za izuzeće za obrtnike.

Mogu se prijaviti vozila razreda težine veće od 3,5 tone i manje od 7,5 tona najveće tehnički dopuštene mase za koje je u prometnoj dozvoli, 1. dio (prometna isprava vozila), obrt naveden kao vlasnik vozila.

Toll Collect provjerava vaše podatke i pohranjuje ih najviše dvije godine. Nakon toga ćete dobiti zahtjev za obnovu prijave.

Kontrole naplate cestarine mogu se prilagoditi na temelju ovih informacija tako da se izdvajanja obrtničkih vozila iz prometa i službeni postupci svedu na minimum.

Ako za neku vožnju nisu ispunjeni uvjeti za izuzeće za obrtnike, vozilo podliježe obvezi plaćanja cestarine. Za prijavu i plaćanje ovih vožnji možete koristiti aplikaciju Toll Collect ili internetsku stranicu Toll Collecta Collecta ili vozilo opremiti mobilnim uređajem za vozilo tvrtke Toll Collect ili jednog od pružatelja usluge EENC-a.