Prihlásenie remeselných vozidiel

Prihlásiť teraz

Za akých predpokladov platí výnimka pre remeselníkov?

V zmysle zákona o vyberaní mýta na spolkových diaľkových komunikáciách (BFstrMG) od 1. júla 2024 mýtnej povinnosti podliehajú aj vozidlá s najvyššou technicky prípustnou hmotnosťou (NTPH) vyššou ako 3,5 tony a nižšou ako 7,5 tony, ktoré sú určené alebo sa používajú na prepravu tovarov. Vozidlá používané remeselnými prevádzkami sú za určitých podmienok oslobodené od mýtnej povinnosti.

Zoznam všetkých povolaní, ktoré spĺňajú podmienky na udelenie výnimky pre remeselníkov, nájdete na internetovej stránke Spolkového úradu pre logistiku a mobilitu.

Zoznam remeselných povolaní

Výnimka pre remeselníkov platí, ak vozidlo vedie zamestnanec remeselnej prevádzky a pritom

  • prepravuje materiál, výbavu alebo stroje, ktoré sú potrebné na výkon služieb a prác remeselnej prevádzky (vrátane náradia, pracovných prostriedkov, náhradných dielov, stavebných materiálov, káblov, prístrojov a príslušenstva) a/alebo
  • ak prepravuje remeselný tovar, ktorý bol vyrobený, ďalej spracovaný alebo opravený vo vlastnej remeselnej prevádzke.

Výnimka pre remeselníkov platí aj pre zahraničné remeselné prevádzky.

Pri mýtnych kontrolách je potrebné preukázať, že predmetná cesta spĺňa požiadavky na udelenie výnimky pre remeselníkov. Na preukázanie odôvodnenosti sú vhodné napr. dokumenty remeselnícky/živnostenský preukaz, živnostenský list (kópia), dodacie listy alebo objednávky zákazníkov. Dôkazné materiály sa musia predložiť v nemeckom jazyku alebo v preklade do nemeckého jazyka.

Kedy neplatí výnimka pre remeselníkov?

Ak sa dodávajú priemyselne vyrobené tovary, jazdy nie sú oslobodené od mýta. Priemyselnú výrobu možno predpokladať, ak sa výrobný proces vyznačuje vysokou mierou používania strojov a/alebo štandardizovanými výrobnými procesmi. Na rozdiel od sériovej masovej výroby sa ručná výroba zvyčajne vyznačuje obmedzeným množstvom a častejšími odchýlkami výrobkov.

Nie remeselne, ale priemyselne vyrábané sú zvyčajne napr. Polotovary na cesto alebo pečivo, ktoré sa vyrábajú vo veľkých množstvách v procesoch založených na deľbe práce prostredníctvom vysokého stupňa mechanizácie a automatizácie, aby sa mohli piecť alebo predávať v obchodoch.

Výnimka pre remeselníkov neplatí pre komerčné prepravy pre tretie subjekty, ani pre inú remeselnú prevádzku. Preprava tovarov sa môže vykonávať len ako pomocná činnosť v rámci celkovej činnosti podniku.

Pre vozidlá remeselných prevádzok, ktoré pri jazdách v prevažnej miere nespĺňajú požiadavky na výnimku pre remeselníkov, odporúčame inštaláciu palubného prístroja od spoločnosti Toll Collect alebo od poskytovateľa služieb European Electronic Toll Service (poskytovateľ EETS). Palubné prístroje sa môžu podľa potreby zapnúť alebo vypnúť.

Otázky a odpovede (často kladené otázky) týkajúce sa výnimky pre remeselníkov

Prihlásenie remeselných vozidiel

U spoločnosti Toll Collect môžete prihlásiť remeselné vozidlá, ktoré sa používajú v rámci požiadaviek výnimky pre remeselníkov.

Prihlásiť môžete len vozidlá v hmotnostnej triedy s najvyššou technicky prípustnou hmotnosťou vyššou ako 3,5 tony a nižšou ako 7,5 tony, v prípade ktorých je remeselná prevádzka zapísaná ako držiteľ vozidla v osvedčení o evidencii vozidla, časť I.

Spoločnosť Toll Collect preverí vaše údaje a uloží ich na dobu maximálne dvoch rokov. Potom dostanete výzvu na obnovenie prihlásenia.

Pomocou týchto informácií možno kontroly dodržiavania mýtnej povinnosti prispôsobiť tak, aby boli minimalizované odstavenia remeselných vozidiel a úradné postupy.

Ak v prípade niektorej cesty nie sú splnené podmienky na udelenie výnimky pre remeselníkov, vozidlo podlieha mýtnemu. Na prihlásenie a úhradu mýta týchto ciest môžete použiť aplikáciu Toll Collect alebo internetovú stránku Toll Collect alebo vozidlo vybaviť palubným prístrojom od spoločnosti Toll Collect alebo od poskytovateľa EETS.