Prijava obrtnih vozil

Registrirajte zdaj

Pod katerimi pogoji velja izjema za obrtnike?

Zakon o cestnini na zveznih magistralnih cestah (BFStrMG) od 1. julija 2024 zahteva obvezno plačilo cestnine tudi za vozila z največjo tehnično dovoljeno maso (tzGm) nad 3,5 in manj kot 7,5 tone, ki so namenjena ali se uporabljajo za prevoz blaga. Vozila, ki jih uporabljajo obrtna podjetja, so pod določenimi pogoji oproščena obveznega plačila cestnine.

Seznam vseh poklicev, ki izpolnjujejo pogoje za izjemo za obrtnike, najdete na spletnem mestu Zveznega urada za logistiko in mobilnost.

Seznam obrtniških poklicev

Izjema za obrtnike velja, če vozilo vozi eden od zaposlenih v obrtnem podjetju in pri tem

  • prevaža material, opremo ali stroje, ki so potrebni za opravljanje storitev in dela obrtnega podjetja (vključno z orodjem, delovno opremo, rezervnimi deli, gradbenimi materiali, kabli, napravami ali priborom) in/ali
  • ročno izdelanim blagom , ki je izdelano, nadalje predelano ali popravljeno v lastnem obrtnem podjetju.

Izjema za obrtnike velja tudi za tuja obrtna podjetja.

Pri cestninskih kontrolah je treba predložiti dokazilo, da vožnja izpolnjuje pogoje za izjemo za obrtnike. Kot dokazilo so primerni na primer obrtniška/trgovska izkaznica, registracija dejavnosti (kopija), dobavnice ali naročila strank. Dokazila morajo biti predložena v nemškem jeziku ali v nemškem prevodu.

Kdaj izjema za obrtnike ne velja?

Če se dostavlja industrijsko proizvedeno blago, vožnje niso oproščene plačila cestnine. Za industrijsko proizvodnjo gre, če je za proizvodni proces značilna visoka stopnja uporabe strojev in/ali standardizirani proizvodni procesi. V nasprotju s serijsko množično proizvodnjo so za ročno proizvodnjo običajno značilne omejene količine in pogostejša odstopanja izdelkov.

Izdelki, ki niso ročno izdelani, temveč industrijsko proizvedeni, so običajno npr. pripravki za testo ali pekovski izdelki, ki se proizvajajo v velikih količinah v procesih, ki temeljijo na delitvi dela z visoko stopnjo mehanizacije in avtomatizacije, da bi se spekli ali prodali v trgovinah.

Izjema za obrtnike ne velja za komercialne prevoze za tretje osebe in ne za drugo obrtno podjetje. Prevoz blaga je lahko le dopolnilna dejavnost v okviru celotne dejavnosti podjetja.

Če vaša vozila večinoma ne izpolnjujejo pogojev izjeme za obrtnike, priporočamo namestitev naprave v vozilu družbe Toll Collect ali ponudnika storitev evropskega elektronskega cestninjenja (ponudnik EETS). Naprave v vozilu lahko po potrebi vklopite ali izklopite.

Vprašanja in odgovori (Pogosta vprašanja) o izjemi za obrtnike

Prijava obrtnih vozil

Pri družbi Toll Collect lahko prijavite obrtna vozila, ki se uporabljajo pod pogoji izjeme za obrtnike.

Prijavite lahko samo vozila v težnostnem razredu nad 3,5 tone in manj kot 7,5 tone največje tehnično dovoljene mase, pri katerih je v 1. delu prometnega dovoljenja (registracija) kot lastnik vozila navedeno obrtno podjetje.

Družba Toll Collect preveri vaše podatke in jih shrani za največ dve leti. Nato boste prejeli zahtevo za obnovitev prijave.

S temi informacijami je mogoče cestninske kontrole prilagoditi tako, da se zmanjšajo izločevanja obrtnih vozil in regulativni postopki.

Če za vožnjo niso izpolnjeni pogoji za izjemo za obrtnike, je za vozilo obvezno plačilo cestnine. Za evidentiranje in plačilo teh voženj lahko uporabite aplikacijo Toll Collect ali spletno mesto družbe Toll Collect ali pa vozilo opremite z napravo v vozilu družbe Toll Collect ali ponudnika EETS.