Използвате остарял браузър. Затова е възможно част от съдържанието на тази интернет страница да не се показва правилно. Моля, актуализирайте Вашия браузър. Ако компютърът Ви принадлежи към мрежа, обърнете се към администратора.

Напускане на мобилната зона

Тази страница не може да бъде показана идеално на мобилни крайни устройства. Продължавате въпреки това?

Toll Collect Toll Collect

Гореща линия за обслужване

  • Обаждания от Германия:
  • 0800 222 26 28 *
  • Обаждания извън Германия:
  • 00800 0 222 26 28 *

* безплатно, цените на мобилни мрежи могат да се различават

Облагаеми с пътна такса превозни средства


Два товарни автомобила, облагаеми с пътна такса, се движат един зад друг по автомагистрала

Разпоредби за облагането с пътна такса

Съгласно § 1 от Закона за пътната такса за федералните автомагистрали (BFStrMG) облагаеми с пътна такса са всички местни и чуждестранни товарни превозни средства или състави от превозни средства с допустимо общо тегло от 7,5 и повече тона, които

  • са предназначени за транспорт на стоки (1-ва алтернатива) или
  • се използват за тази цел (2-ра алтернатива).

Облагане с пътна такса съществува, ако е изпълнена една от двете алтернативи.

Облагане с пътна такса според 1 алтернатива

Облагането с пътна такса в този случай произтича от общото предназначение на превозното средство за товарни превози на базата на типичните видове превозни средства и каросерии, като например съчленено превозно средство или товарен автомобил. Тези автомобили са облагаеми с пътна такса, независимо от това дали

  • става въпрос за частен транспорт,
  • действително се превозват стоки,
  • превозването на стоки се извършва за търговски цели или за собствени нужди (заводски автотранспорт) или
  • съответното превозно средство е освободено от данъка за МПС.

Облагане с пътна такса според 2 алтернатива

Облагане с пътна такса съществува и за превозни средства, които поради своя вид и каросерия всъщност не са предназначени за превоз на товари (напр. самоходни машини), но които извършват превоз на товари съгласно Закона за автомобилния превоз на товари (GüKG). От значение е дали при даденото пътуване товарите се транспортират срещу заплащане или за служебни цели (превоз на товари или вътрешнозаводски превоз) по смисъла на § 1 Закона за автомобилния превоз на товари (GüKG).

Общо тегло на съставите от превозни средства

Важна промяна: От 1 януари 2019 г., в отклонение от Наредбата за регистрацията на моторните превозни средства, за определянето на допустимото общо тегло на състави от превозни средства ще се сумира допустимото общо тегло на отделните превозни средства. Опорните натоварвания и натоварванията на полуприцепа вече няма да се вземат под внимание при изчисляването.

Освобождаване от пътна такса

Определени автомобили са освободени от пътна такса според Закона за пътната такса за федералните автомагистрали (BFStrMG).

Информация за освобождаването от пътна такса

Към началото на страницата

Build: 34.4.3.0, Content: undefined, Node: tpm2r605