Vozila pod obvezom plaćanja cestarine


Dva teretna vozila pod obvezom plaćanja cestarine voze autocestom jedan iz drugog

Odredbe koje reguliraju obvezu plaćanja cestarine

Obveza plaćanja cestarine u skladu s čl. 1. Saveznog zakona o cestarinama na magistralnim cestama obuhvaća sva tuzemna i inozemna motorna vozila ili kombinacije vozila dopuštene ukupne težine od najmanje 7,5 tona

  • koja su namijenjena robnom prometu (1. alternativa) ili
  • koja se upotrebljavaju za to (2. alternativa).

Obveza plaćanja cestarine postoji kada je ispunjena jedna od te dvije mogućnosti.

Obveza plaćanja cestarine u skladu s 1. mogućnosti

Obveza plaćanja cestarine u ovom se slučaju temelji na općenitoj namjeni vozila za robni promet na temelju tipičnih vrsta vozila i vrsta nadgradnje, primjerice, pri vozilima s prikolicom ili teretnih vozila. Ta vozila podliježu obvezi plaćanja cestarine neovisno o tome

  • je li riječ o privatnoj vožnji,
  • prevoze li doista robu,
  • prevozi li se roba profesionalno ili u vlastite svrhe (za vlastite potrebe) ili
  • je li dotično vozilo oslobođeno od obveze plaćanja poreza na motorna vozila.

Obveza plaćanja cestarine u skladu s 2. mogućnosti

Obveza plaćanja cestarine postoji i za vozila koja na temelju svoje vrste i vrste nadgradnje zapravo nisu namijenjena prijevozu robe (npr. samohodni radni strojevi), ali koja vrše prijevoz robe u skladu sa Zakonom o prijevozu roba (GüKG). Važno je vrši li se u dotičnoj vožnji plaćeni ili profesionalni prijevoz robe u smislu čl. 1. Zakona o prijevozu roba (prijevoz robe ili prijevoz za vlastite potrebe).


Znak na cesti ukazuje na obvezu plaćanja cestarine za teretno vozilo u Njemačkoj

Ukupna težina kombinacija vozila

Važna promjena: Za određivanje dopuštene ukupne težine kombinacije vozila se od 1. siječnja 2019., za razliku od Zakona o registraciji vozila za cestovni promet, zbrajaju dopuštene ukupne težine pojedinačnih vozila. Opterećenje ruda i opterećenje poluprikolice na mjestu oslanjanja na tegljač više se ne uzimaju u obzir pri izračunu.

Oslobođenje od obveze plaćanja cestarine

Određena su vozila prema Saveznom zakonu o cestarinama na magistralnim cestama oslobođena od plaćanja cestarine

Informacije o oslobođenju od obveze plaćanja cestarine