Vozila pod obvezom plaćanja cestarine


Dva teretna vozila pod obvezom plaćanja cestarine voze autocestom jedan iz drugog

Odredbe koje reguliraju obvezu plaćanja cestarine

Obveza plaćanja cestarine u skladu s čl. 1. Saveznog zakona o cestarinama na magistralnim cestama obuhvaća sva tuzemna i inozemna motorna vozila ili kombinacije vozila najveće tehnički dopuštene mase od najmanje 7,5 tona

  • koja su namijenjena robnom prometu (1. alternativa) ili
  • koja se upotrebljavaju u tu svrhu (2. alternativa).

Obveza plaćanja cestarine postoji kada je ispunjena jedna od te dvije mogućnosti.

Obveza plaćanja cestarine u skladu s 1. mogućnosti

Obveza plaćanja cestarine u ovom se slučaju temelji na općenitoj namjeni vozila za robni promet na temelju tipičnih vrsta vozila i vrsta nadgradnje, primjerice, pri vozilima s prikolicom ili teretnih vozila. Ta vozila podliježu obvezi plaćanja cestarine neovisno o tome

  • je li riječ o privatnoj vožnji,
  • prevoze li doista robu,
  • prevozi li se roba profesionalno ili u vlastite svrhe (za vlastite potrebe) ili
  • je li dotično vozilo oslobođeno od obveze plaćanja poreza na motorna vozila.

Obveza plaćanja cestarine u skladu s 2. mogućnosti

Obveza plaćanja cestarine postoji i za vozila koja na temelju svoje vrste i vrste nadgradnje zapravo nisu namijenjena prijevozu robe (npr. samohodni radni strojevi), ali koja vrše prijevoz robe u skladu sa Zakonom o prijevozu roba (GüKG). Važno je vrši li se u dotičnoj vožnji plaćeni ili profesionalni prijevoz robe u smislu čl. 1. Zakona o prijevozu roba (prijevoz robe ili prijevoz za vlastite potrebe).


Znak na cesti ukazuje na obvezu plaćanja cestarine za teretno vozilo u Njemačkoj

Ukupna težina kombinacija vozila

Najveća tehnički dopuštena masa kombinacija vozila izračunava se iz zbroja najveće tehnički dopuštene mase pojedinačnih vozila. Kombinacije vozila podliježu obvezi plaćanja cestarine samo ako je najveća tehnički dopuštena masa motornog vozila veća od 3,5 tone.

Oslobođenje od obveze plaćanja cestarine

Određena su vozila prema Saveznom zakonu o cestarinama na magistralnim cestama oslobođena od plaćanja cestarine

Informacije o oslobođenju od obveze plaćanja cestarine