Vozidlá podliehajúce mýtnemu


Dve nákladné vozidlá podliehajúce mýtnemu idú za sebou po diaľnici

Ustanovenia týkajúce sa mýtnej povinnosti

Mýtnemu v zmysle § 1 zákona o vyberaní mýta na spolkových diaľkových komunikáciách (BFstrMG) podliehajú všetky tuzemské a zahraničné motorové vozidlá alebo jazdné súpravy s najvyššou technicky prípustnou hmotnosťou minimálne 7,5 tony, ktoré

  • sú určené na prepravu tovaru (1. alternatíva) alebo
  • sa používajú na prepravu tovaru (2. alternatíva).

Mýtna povinnosť nastane, ak je splnená jedna z dvoch alternatív.

Mýtna povinnosť podľa 1. alternatívy

Mýtna povinnosť v tomto prípade vyplýva zo všeobecného účelu použitia vozidla na prepravu tovarov na základe typickej konštrukcie vozidla a nadstavby, ako napríklad v prípade návesových súprav alebo nákladných vozidiel. Tieto vozidlá podliehajú mýtnemu nezávisle od toho, či

  • ide o súkromnú jazdu,
  • sa skutočne prepravuje tovar,
  • sa vykonáva komerčná preprava tovarov alebo preprava tovarov na vlastné účely (vnútropodniková preprava) alebo
  • je príslušné vozidlo oslobodené od dane z motorových vozidiel.

Mýtna povinnosť podľa 2. alternatívy

Mýtna povinnosť sa týka aj vozidiel, ktoré na základe konštrukčného typu vozidla a nadstavieb vlastne nie sú určené na prepravu tovarov (napr. samohybné pracovné stroje), ktoré však vykonávajú prepravu tovarov v zmysle zákona o preprave tovarov (GüKG). Dôležité je, či sa počas príslušnej jazdy vykonáva preprava tovarov za úhradu alebo komerčná preprava tovarov v zmysle § 1 zákona o preprave tovarov (preprava tovarov alebo vnútropodniková preprava).


Značka na ceste upozorňuje na mýtnu povinnosť pre nákladné vozidlá v Nemecku

Celková hmotnosť jazdných súprav

Najvyššia technicky prípustná hmotnosť sa v prípade jazdných súprav vypočíta zo súčtu najvyšších technicky prípustných hmotností jednotlivých vozidiel. Jazdné súpravy podliehajú mýtnemu, ak najvyššia technicky prípustná hmotnosť motorového vozidla je vyššia ako 3,5 tony.

Oslobodenie od platenia mýta

Určité vozidlá sú v zmysle zákona o vyberaní mýta na spolkových diaľkových komunikáciách (BFstrMG) oslobodené od mýta.

Informácie o oslobodení od mýta