Používate zastaralý prehliadač. Je možné, že z tohto dôvodu sa nezobrazujú správne niektoré obsahy tejto internetovej stránky. Aktualizujte svoj prehliadač. Ak váš počítač patrí do siete, obráťte sa na svojho správcu.

Opustiť oblasť mobilných zariadení

Túto stránku nie je možné dobre zobrazovať na mobilných zariadeniach. Chcete napriek tomu pokračovať?

Toll Collect Toll Collect

Zákaznícka linka

  • Volania z Nemecka:
  • 0800 222 26 28 *
  • Volania zo zahraničia:
  • 00800 0 222 26 28 *

* zadarmo, ceny hovorov z mobilných sietí sa môžu líšiť

Vozidlá podliehajúce mýtnemu


Dve nákladné vozidlá podliehajúce mýtnemu idú za sebou po diaľnici

Ustanovenia týkajúce sa mýtnej povinnosti

Plateniu mýta v zmysle § 1 zákona o vyberaní mýta na spolkových diaľkových komunikáciách (BFstrMG) podliehajú všetky tuzemské a zahraničné motorové vozidlá alebo jazdné súpravy s povolenou celkovou hmotnosťou minimálne 7,5 tony, ktoré

  • sú určené na prepravu tovaru (1. alternatíva) alebo
  • sa používajú na prepravu tovaru (2. alternatíva).

Mýtna povinnosť nastane, ak je splnená jedna z dvoch alternatív.

Mýtna povinnosť podľa 1. alternatívy

Mýtna povinnosť v tomto prípade vyplýva zo všeobecného účelu použitia vozidla na prepravu tovarov na základe typickej konštrukcie vozidla a nadstavby, ako napríklad v prípade návesových súprav alebo nákladných vozidiel. Tieto vozidlá podliehajú mýtnemu nezávisle od toho, či

  • ide o súkromnú jazdu,
  • sa skutočne prepravuje tovar,
  • sa vykonáva komerčná preprava tovarov alebo preprava tovarov na vlastné účely (vnútropodniková preprava) alebo
  • je príslušné vozidlo oslobodené od dane z motorových vozidiel.

Mýtna povinnosť podľa 2. alternatívy

Mýtna povinnosť sa týka aj vozidiel, ktoré na základe konštrukčného typu vozidla a nadstavieb vlastne nie sú určené na prepravu tovarov (napr. samohybné pracovné stroje), ktoré však vykonávajú prepravu tovarov v zmysle zákona o preprave tovarov (GüKG). Dôležité je, či sa počas príslušnej jazdy vykonáva preprava tovarov za úhradu alebo komerčná preprava tovarov v zmysle § 1 zákona o preprave tovarov (preprava tovarov alebo vnútropodniková preprava).

Celková hmotnosť jazdných súprav

Dôležitá zmena: Pri výpočte povolenej celkovej hmotnosti jazdných súprav sa od 1. januára 2019, odlišne od schvaľovacieho poriadku cestnej dopravy (StVZO), sčítavajú povolené celkové hmotnosti jednotlivých vozidiel. Zaťaženia na čape spojky prívesu a zaťaženia návesovej točnice sa pri výpočte už nezohľadňujú.

Oslobodenie od platenia mýta

Určité vozidlá sú v zmysle zákona o vyberaní mýta na spolkových diaľkových komunikáciách (BFstrMG) oslobodené od mýta.

Informácie o oslobodení od mýta

Na začiatok stránky

Build: 34.4.3.0, Content: undefined, Node: tpm1r603