Izuzeće za obrtnike

Pitanja i odgovori

 • Savezni zakon o cestarinama na magistralnim cestama (BFStrMG) od 1. srpnja 2024. predviđa obvezu plaćanja cestarine za vozila s najvećom tehnički dopuštenom masom (ntdm) većom od 3,5 t, a manjom od 7,5 tona. Obrtnička vozila oslobođena su pod određenim uvjetima obveze plaćanja cestarine.

  Imajte na umu: zakon ne predviđa opće oslobođenje obveze plaćanja cestarine za obrtnike, već oslobađanje od plaćanja cestarine vezano za određenu vožnju. Vožnje koje ne ispunjavaju preduvjete za to podliježu obvezi plaćanja cestarine.

 • Izuzeće za obrtnike odnosi se samo na vozila čija je najveća tehnički dopuštena masa (ntdm) veća od 3,5, a manja od 7,5 tona koja koristi obrt. Za vozila ili kombinacije vozila s ntdm-om iznad 7,5 tona ili više ne postoji izuzeće za obrtnike.

 • Savezni zakon o cestarinama na magistralnim cestama ne predviđa opće oslobođenje obveze plaćanja cestarine za obrtnike, već oslobađanje od plaćanja cestarine vezano za određenu vožnju. Vožnje koje ne ispunjavaju preduvjete za to podliježu obvezi plaćanja cestarine.

  Imajte na umu: određena vozila općenito ne podliježu obvezi naplate cestarine. Pritom je, s jedne strane, riječ o vozilima koja nisu obuhvaćena kriterijima za definiranje vozila pod obvezom plaćanja cestarine (npr. samohodni radni strojevi) te, s druge strane, o vozilima za koja je zakonodavac propisao posebne iznimke (npr. vatrogasna vozila).

  Dodatne informacije o općem oslobođenju obveze plaćanja cestarine
 • Izuzeće za obrtnike vrijedi ako vozilom upravlja jedan od zaposlenika obrta i pritom

  • prevozi materijal, opremu ili strojeve koji su potrebni za obavljanje usluga i rada obrta uključujući alate, radna sredstva, rezervne dijelove, građevinski materijal, kabele, uređaje i pribor i/ili
  • ako se njime prevozi roba koja je obrtnički proizvedena, obrađena ili popravljena u vlastitom obrtu.

  Ako se umjesto toga isporučuje industrijski proizvedena roba, vožnje nisu oslobođene obveze plaćanja cestarine. Industrijska proizvodnja može se pretpostaviti ako proizvodni proces karakteriziraju visoka razina uporabe strojeva i/ili standardizirani proizvodni procesi. Za razliku od serijske masovne proizvodnje, obrtničku proizvodnju obično karakteriziraju ograničene količine i češća odstupanja proizvoda. U pravilu se npr. proizvodi od tijesta ili peciva koji se proizvode u velikim količinama u procesima koji se temelje na podjeli rada kroz visok stupanj mehanizacije i automatizacije, kako bi se pekli ili prodavali u podružnicama, ne proizvode zanatski, već industrijski.

  Kod prijevoza se ne smije raditi o komercijalnom prijevozu za treće osobe, pa ni za drugi obrt, već samo o pomoćnoj djelatnosti u okviru cjelokupne djelatnosti poduzetnika.

 • Popis svih zanimanja koja ispunjavaju uvjete za izuzeće za obrtnike možete pronaći na stranicama Saveznog ureda za logistiku i mobilnost.

  Popis obrtničkih zanimanja
 • Popis sadrži sve obrte koji prema Zakonu o obrtu (HwO) mogu radi kao vezani obrti, kao slobodni obrti ili kao djelatnost slična obrtu (prema Prilogu A HwO-a i Prilogu B HwO-a) te priznata strukovna zanimanja razvrstana u obrte iz „Popisa priznatih strukovnih zanimanja” koja Savezni zavod za strukovno obrazovanje (BIBB) godišnje objavljuje u službenom dijelu Saveznog službenog glasila, a čiji je profil djelatnosti usporediv s profilom obrtničkog zanimanja.

  Konačni popis odredilo je Savezno ministarstvo za digitalizaciju i promet te Savezni ured za logistiku i mobilnost, a njegov sadržaj podudara se s popisom u obrascu za prijavu tvrtke Toll Collect.

 • Ne, popis je konačan. Eventualno mogu postojati iznimke za zastarjele nazive zanimanja i inozemne nazive zanimanja.

 • Da, nije nužno da tvrtka ima podružnicu u Njemačkoj.

  Imajte na umu: tijekom prijave obrtničkih vozila kod Toll Collecta i tijekom kontrole cestarine dokazi se moraju predočiti na njemačkom jeziku ili s prijevodom na njemački jezik.

 • Da, i tranzitna putovanja oslobođena su obveze plaćanja cestarine ako ispunjavaju uvjete za izuzeće za obrtnike,

  Imajte na umu: tijekom prijave obrtničkih vozila kod Toll Collecta i tijekom kontrole cestarine dokazi se moraju predočiti na njemačkom jeziku ili, ako su na stranom jeziku, s prijevodom na njemački jezik.

 • Samo vozila i kombinacije vozila čija je najveća tehnički dopuštena masa (ntdm) veća od 3,5 tona i manja od 7,5 tona imaju pravo na izuzeće za obrtnike. Motorna vozila s ntdm od 3,5 tona ili manje uvijek su oslobođena obveze plaćanja cestarine.

 • Povratak i prazne vožnje ne podliježu obvezi plaćanja cestarine ako su izravno povezani s

  • prethodnim ili nastavnim obrtničkim djelatnostima ili
  • isporukom obrtnički proizvedene robe.

  Međutim, obveza plaćanja cestarine postoji ako se npr. radi o radioničkim, transferim ili privatnim vožnjama.

 • Ne, kod izuzeća za obrtnike kod cestarine za teretna vozila ne postoji ograničeno područje valjanosti u području oko sjedišta obrta.

 • Za kombinirane vožnje bitno je težište vožnje. Ako vožnja pretežito služi za obavljanje obrtničkih djelatnosti ili isporuku obrtnički proizvedene robe, ne podliježe naplati cestarine. Neobrtnički dio vožnje mora biti od manjeg značaja.

 • Izuzeće za obrtnike vrijedi i za unajmljena vozila. Tijekom kontrola mora se dokazati da je vozilo unajmio obrt i da je korišteno u skladu s preduvjetima za izuzeće za obrtnike.

  Imajte na umu: unajmljena vozila mogu se prijaviti kod Toll Collecta samo ako je obrt upisan kao vlasnik vozila u prometnoj dozvoli, I. dio (prometna isprava vozila), npr. u slučaju dugoročnog najma.

 • Izuzeće za obrtnike vrijedi i za vozila na leasing. Tijekom kontrola mora se dokazati da je obrt korisnik leasinga i da je vozilo korišteno u skladu s preduvjetima za izuzeće za obrtnike.

  Imajte na umu: vozila na leasing mogu se prijaviti kod Toll Collecta samo ako je obrt upisan kao vlasnik vozila u prometnoj dozvoli, I. dio (prometna isprava vozila).

 • Ne. Za ovo vozilo vrijedi opće oslobođenje od obveze plaćanja cestarine. Preporučujemo da svoje vozilo registrirate kao vozilo oslobođeno obveze plaćanja cestarine na temelju općeg razloga oslobođenja.

  O oslobođenju obveze plaćanja cestarine
 • Kao dokaz o izuzeću za obrtnike prikladne su npr. sljedeće isprave: obrtnica/potvrde o djelatnosti, prijava djelatnosti (kopija), otpremnice ili narudžbe kupaca. Imajte na umu da se dokumenti moraju predočiti na njemačkom jeziku ili s prijevodom na njemački.