Uporabljate zastareli brskalnik. Zato morda nekatere vsebine tega spletnega mesta ne bodo ustrezno prikazane. Posodobite svoj brskalnik. Če je vaš računalnik del mreže, se obrnite na skrbnika.

Zapusti mobilno območje

Te strani v mobilnih napravah ni mogoče ustrezno prikazati. Želite kljub temu nadaljevati?

Toll Collect Toll Collect

Dežurna telefonska številka

 • Za klice iz Nemčije:
 • 0800 222 26 28 *
 • Za klice zunaj Nemčije:
 • 00800 0 222 26 28 *

* brezplačno, cene v mobilnem omrežju lahko odstopajo

Oprostitev plačila cestnine

Registrirajte vozila, za katera cestnina ni obvezna, v naši storitvi. Tako se izognete nepotrebnim kontrolam.

Vozilo za čiščenje cest, za katero cestnina ni obvezna, zbira jesensko listje

V katerih primerih plačilo cestnine ni obvezno?

Na podlagi Zakona o cestnini na zveznih magistralnih cestah so nekatera vozila in skupine vozil izvzeti iz obveznosti plačila cestnine. Pri tem gre na eni strani za vozila, ki ne sodijo v okvir meril za opredelitev vozil z obvezno cestnino, na drugi strani pa za vozila, za katera je zakonodajalec določil posebne izjeme iz dejanskega stanja. Ali je za vozilo treba obvezno plačati cestnino, je v vsakem primeru neposredno razvidno iz zakona. Sklepanje glede na prošnjo prek Zveznega urada za tovorni promet ali družbe Toll Collect ni potrebno.

Prednosti registracije vozila

Družba Toll Collect omogoča registracijo vozil, za katere cestnina ni obvezna. Registracija ni obvezna – ponudba je prostovoljna.

Z registracijo se izognete nepotrebnim postopkom, kontrolnim postopkom in uradnim obravnavam. Tako prihranite dragoceni čas.

Z registracijo vozil ali skupin vozil družba Toll Collect ali Zvezni urad za tovorni promet (BAG) ni pravno obvezan priznati oprostitev plačevanja cestnine.

Pogoji

Možnost 1

Vozila, ki ne sodijo v pravno opredelitev vozila z obvezno cestnino (na podlagi 2. stavka 1. odstavka 1. člena Zakona o cestnini na zveznih magistralnih cestah (BFStrMG))

To so vozila, ki

a) niso niti konstrukcijsko primerna za cestni prevoz blaga (npr. samohodni delovni stroji),

b) se ne uporabljajo niti za komercialni cestni prevoz blaga niti prevoz za lastne potrebe za prevoz blaga v pridobitne namene ali za poslovne potrebe (v smislu 1. člena Zakona o komercialnem cestnem prevozu blaga (GüKG)).

Neobveznost plačila cestnine velja le, če sta izpolnjena oba pogoja. Sicer registracija kot vozilo brez obvezne cestnine ni mogoča.

Možnost 2

Vozila, ki dokazljivo sodijo v eno od izjem obveznega plačila cestnine, ki so predvidene v 2. odstavku 1. člena Zakona o cestnini na zveznih magistralnih cestah Informacije o tem, kako lahko dokažete, da vozilo izpolnjuje pogoje, so podane v spodnji tabeli „Drugi primeri in pogoji“.

Drugi pogoji v vseh primerih

 • Vozilo mora izpolnjevati pogoje oprostitve plačila cestnine stalno in ne samo občasno v izbranem obdobju registracije.
 • Vlogo lahko predloži samo lastnik motornega vozila.
 • Registracija priklopnika brez motornega vozila ni mogoča.

Primeri vozil, za katera cestnina ni obvezna

 • Gasilska in policijska vozila
 • Vozila za prireditve in cirkuse
 • Vozila za vzdrževanje in obratovanje cest
 • Samohodni delovni stroji, ki se uporabljajo samo za izvajanje del in ne za prevoz blaga kot komercialni cestni prevoz blaga ali prevoz za lastne potrebe

Obvezna cestnina za kmetijska in gozdarska vozila

Najnovejše informacije o tem najdete na spletnem mestu Zveznega urada za tovorni promet.

Drugi primeri in pogoji

Vozila, za katera cestnina ni obvezna na podlagi 2. stavka 1. odstavka 1. člena Zakona o cestnini na zveznih magistralnih cestah (BFStrMG)
Vrsta vozilaPogojDokazila
Vozilo za prireditveVelja v vseh primerih:
Vozilo ne sme biti niti konstrukcijsko primerno niti se ne sme uporabljati za cestni prevoz blaga (glejte pojasnila k možnosti 1).
I. del prometnega dovoljenja,
fotografije fiksne konstrukcije, po potrebi izjava, da je brez dodatne uporabe običajnega transportnega priklopnika
Delavniško voziloI. del prometnega dovoljenja, fotografije fiksne konstrukcije, po potrebi izjava, da je brez dodatne uporabe običajnega transportnega priklopnika, razmerje med velikostjo nakladalnega območja/območja delavnice, ni primerno za prevoz materiala in strojev razen trajne fiksne konstrukcije in opreme (orodje)
Prodajno voziloI. del prometnega dovoljenja, fotografije fiksne konstrukcije, izjava, da je brez dodatne uporabe običajnega transportnega priklopnika, po potrebi izjava o samostojnem trženju lastnih izdelkov (brez tržnega blaga)
Vozilo za prevoz konj z velikim bivalnim predelkomI. del prometnega dovoljenja, fotografije vozila in fiksne konstrukcije, izjava o izključni uporabi v zasebne namene/prosti čas, predložitev razmerja med velikostjo nakladalnega/bivalnega območja na osnovi skic konstrukcije. Bivalni predelek (brez voznikove kabine in brez stranskih izvlečnih delov) mora zavzemati najmanj 50 % uporabne površine.
Vozilo za radio in prenose

Vozilo za zdravstvene preiskave
I. del prometnega dovoljenja
(potreben vpis v prometno dovoljenje), fotografije notranje opreme
Stanovanjsko voziloI. del prometnega dovoljenja
(potreben vpis v prometno dovoljenje), fotografije notranje opreme, samo za uporabo v prostem času/v zasebne namene
Samohodni delovni stroji (npr. tovornjak z žerjavom) ali motorno vozilo s priklopljenim delovnim strojemI. del prometnega dovoljenja (potreben vpis v prometno dovoljenje); pri priklopljenem delovnem stroju: priložite tudi I. del prometnega dovoljenja – ni primeren za prevoz oz. odvoz (npr. razbitin, olj, maščob, proda itd.)
Vozilo za avtošoloI. del prometnega dovoljenja z vnosom sistema za obojestransko krmiljenje ali dokazilo o vgradnji
Preskusno voziloI. del prometnega dovoljenja, vnos v prometno dovoljenje kot preskusno vozilo v skladu s 6. odstavkom 19. člena Pravilnika o registraciji vozil v cestnem prometu (StVZO) ali dokazilo izjemnega dovoljenja v skladu s 1. odstavkom 70. člena StVZO‹
Vozilo za čiščenje odtokovI. del prometnega dovoljenja. Vnos kot samohodni delovni stroj ali kot posebno vozilo z davčno oprostitvijo v skladu s 4. točko 3. člena Zakona o davku na motorna vozila (KraftStG), I. del prometnega dovoljenja, po potrebi izjava, da ni za prevoz (ni primeren za prevoz oz. odvoz npr. blatnih odpadkov, olj itd.)
Vozilo za kalibracijoI. del prometnega dovoljenja, po potrebi dokazilo izjemnega dovoljenja v skladu z zakonom StVZO
Kmetijski stroj ali gozdarski traktor, traktorI. del prometnega dovoljenja, vnos pod črko J (vrsta vozila) s „87“ ali „89“ in pod številko 4 (vrsta karoserije) s številko „1000“; stara potrdila o registraciji vozila: vnos s kodo 8710
Kmetijski stroji ali gozdarski traktorji, vozila za prevoz delovne opremeI. del prometnega dovoljenja, vnos pod črko J (vrsta vozila) s „87“ ali „89“ in pod številko 4 (vrsta karoserije) s številko „2000“; stara potrdila o registraciji vozila: vnos s kodo 8720
StarodobnikI. del prometnega dovoljenja. Prometno dovoljenje s posebno oznako „H“ ali homologacijo kot starodobnik, izjava, da se uporablja v prostem času/v zasebne namene
Vozila, za katera cestnina ni obvezna na podlagi 2. odstavka 1. člena Zakona o cestnini na zveznih magistralnih cestah (BFStrMG)
Vrsta vozilaPrepoznavnost določenega namena motornega vozilaDokazila
AvtobusiNeRegistracija ni potrebna. Ta vozila cestninski sistem prepozna samodejno.
Vozila oboroženih silDa
Policijska vozilaDaI. del prometnega dovoljenja, potrebno dovoljenje ustrezne ustanove, npr.:
policija, vlada, gasilci, tehnična pomoč ali ustrezne zasebne organizacije ipd.
Vozila za civilno zaščito in zaščito pred katastrofamiDa
Gasilska vozilaDa
Vozila za državne nameneDa
Vozila drugih dežurnih službDa
Vozila za vzdrževanje in obratovanje cestDaI. del prometnega dovoljenja, registracija pri krajevni javni službi, odgovorni za ta namen, in davčna oprostitev v skladu s 3. točko 3. člena Zakona o davku na motorna vozila (KraftStG) oz. 4. točko 3. člena KraftStG, po potrebi pogodba o zimskih delih
Vozila za prireditve in cirkuse (brez izposoje šotora)DaI. del prometnega dovoljenja, davčna oprostitev v skladu z 8. točko 3. člena Zakona o davku na motorna vozila (KraftStG) in kopija dovoljenja za izvajanje potujoče trgovine
Vozila za prevoz humanitarne pomočiNeI. del prometnega dovoljenja, oprostitev davka od dohodkov pravnih oseb (dokazilo o splošni koristi/dobrodelnosti), dokazilo o uporabi v primerih izrednih razmer (npr. seznam blaga) in davčna oprostitev v skladu s točko 5a 3. člena Zakona o davku na motorna vozila (KraftStG) –
če se lastnik strinja, se lahko registrirajo tudi tuja vozila.
Kmetijsko in gozdarsko
vozilo s konstrukcijsko določeno
hitrostjo
največ 40 km/h
NeI. del prometnega dovoljenja. Vpis pod črko „T“ v potrdilu o registraciji vozila. Dejavnost kot kmetovalec ali gozdar oz. kmetijsko ali gozdarsko podjetje. Zagotovilo, da se izvaja izključno prevoz proizvodov in potrebščin, običajen za kmetijske in gozdarske obrate.
Električna vozilaNeI. del prometnega dovoljenja. Električna vozila v skladu s 1. točko 2. člena Zakona o električni mobilnosti (Elektromobilitätsgesetz – EmoG); gre za popolnoma električna vozila z baterijo, priključna hibridna električna vozila ali vozila z gorivnimi celicami.
Vozila s pogonom na zemeljski plin
(najdlje do 31. 12. 2023)
NeOd 1. 10. 2021 so vozila na zemeljski plin oproščena plačila cestnine, če so
• bila tovarniško dobavljena za obratovanje s CNG, LNG ali kot motor na dve gorivi z LNG/dizelskim gorivom in
• ustrezajo emisijskemu razredu (SKL) Euro VI

Dokazila, ki jih je treba predložiti:
Prometno dovoljenje, I. del, in COC (Certificate of Confirmity = izjava ES o skladnosti) proizvajalca vozila kot dokazilo o tovarniški dobavi vozila s pogonom na zemeljski plin CNG (stisnjeni zemeljski plin), LNG (utekočinjeni zemeljski plin) ali NG (zemeljski plin) ali bivalentnim pogonom LNG/dizel ali CNG/LNG

Tako registrirate svoja vozila

Pogoje za registracijo preverite na osnovi seznama primerov. Pripravite dokazila.

Z obrazcem lahko zaprosite za:

 • prvo registracijo vozila,
 • podaljšanje registracije vozila ali
 • preklic registracije vozila.

Pozor

Registracija velja največ dve leti. Nato jo je mogoče podaljšati. Registracije, ki se pred datumom poteka ne podaljšajo, samodejno potečejo.

Obrazci

Vozila, za katera cestnina ni obvezna: informativni list Informativni list vsebuje splošne informacije o oprostitvi plačila cestnine.  
Vozila, za katera cestnina ni obvezna: spletni obrazec za registracijoV skladu z Zakonom o cestnini na zveznih magistralnih cestah (BFStrMG) so nekatera vozila oproščena plačila cestnine, na primer policijska in gasilska tovorna vozila. S tem obrazcem vložite zahtevo, da družba Toll Collect za vas registrira vozila kot vozila, za katere cestnina ni obvezna. 
Vozila, za katera cestnina ni obvezna: registracijaTukaj najdete obrazec v obliki datoteke PDF. Pomoč za izpolnitev
Vozila, za katera cestnina ni obvezna: spletni obrazec za registracijoČe želite podaljšati registracijo vozila, za katero cestnina ni obvezna, uporabite ta obrazec. 
Vozila, za katera cestnina ni obvezna: podaljšanjeTukaj najdete obrazec v obliki datoteke PDF. Pomoč za izpolnitev
Vozila, za katera cestnina ni obvezna: spletni obrazec za preklic registracijeČe želite izbrisati registrsko številko vozila s seznama vozil, oproščenih plačila cestnine, uporabite ta obrazec. 
Vozila, za katera cestnina ni obvezna: preklic registracijeTukaj najdete obrazec v obliki datoteke PDF. Pomoč za izpolnitev

Dežurna telefonska številka

 • Za klice iz Nemčije:
 • 0800 222 26 28 *
 • Za klice zunaj Nemčije:
 • 00800 0 222 26 28 *
Na začetek strani

Build: 34.4.3.0, Content: undefined, Node: tpm2r603