Oslobođenje od obveze plaćanja cestarine

Registrirajte svoja vozila koja ne podliježu plaćanju cestarine kod nas. Tako ćete izbjeći nepotrebne kontrole.

Registrirajte se odmah

Vozilo za čišćenje ceste koje ne podliježe plaćanju cestarine mete jesensko lišće

Kada vozilo nije pod obvezom plaćanja cestarine?

Na temelju Saveznog zakona o cestarinama na magistralnim cestama određena vozila i kombinacije vozila nisu pod obvezom plaćanja cestarine. Pritom je riječ o vozilima koja nisu obuhvaćena kriterijima za definiranje vozila pod obvezom plaćanja cestarine te o vozilima za koja je zakonodavac propisao posebne iznimke. U svakom slučaju, neposredno iz zakona proizlazi je li neko vozilo pod obvezom plaćanja cestarine ili nije. Nije potrebno da to na zahtjev definira Savezni ured za logistiku i mobilnost ili tvrtka Toll Collect.

Prednosti registracije vozila

Tvrtka Toll Collect pruža vam mogućnost registriranja vozila koja ne podliježu plaćanju cestarine. Ne postoji obveza registracije – ponuda je dobrovoljna.

Registracijom ćete izbjeći nepotrebna zaustavljanja, postupke kontrole i preslušavanja. Uštedjet ćete dragocjeno vrijeme.

Registracija vozila ili kombinacija vozila ne znači da su tvrtka Toll Collect ili Savezni ured za logistiku i mobilnost pravno priznali oslobođenje od obveze plaćanja cestarine.

Preduvjeti

Mogućnost 1

Vozila koja nisu obuhvaćena zakonskom definicijom vozila pod obvezom plaćanja cestarine (u skladu s člankom 1., stavkom 1., točkom 2. Saveznog zakona o cestarinama na magistralnim cestama (BFStrMG))

To su vozila

a) koja konstrukcijom nisu namijenjena robnom prometu (npr. samohodni radni strojevi)
b) koja se u profesionalnom prijevozu robe ili prijevozu za vlastite potrebe ne upotrebljavaju za plaćeni ili profesionalni prijevoz robe (u smislu članka 1. Zakona o prijevozu roba (GüKG)).

Oslobođenje od obveze plaćanja cestarine postoji samo ako su ispunjena oba uvjeta. U svim je drugim slučajevima isključena registracija vozila kao vozila koje ne podliježe plaćanju cestarine.

Mogućnost 2

Vozila koja vidljivo spadaju u jednu od iznimki od obveze plaćanja cestarine koje predviđa čl. 1. st. 2. Saveznog zakona o cestarinama na magistralnim cestama. Način za dokazivanje iznimaka nalazi se u tablici „Daljnji primjeri i preduvjeti”.

Daljnji preduvjeti u svim slučajevima

 • Vozilo u odabranom periodu registracije mora stalno, a ne samo privremeno ispunjavati preduvjete za oslobođenje od plaćanja cestarine.
 • Samo vlasnik/-ici motornoga vozila ima/-ju pravo podnijeti zahtjev.
 • Nije moguća registracija prikolice bez motornog vozila.

Primjeri vozila koja ne podliježu plaćanju cestarine

 • Vatrogasna i policijska vozila
 • Vozila putujućih zabavljača i cirkusa
 • Vozila za održavanje cesta i ophodnju cesta
 • Samohodni radni strojevi koji se upotrebljavaju samo za izvođenje radova, a ne za transporte robe u profesionalnom prijevozu robe ili prijevozu za vlastite potrebe

Obveza plaćanja cestarine za poljoprivredna i šumarska vozila

Aktualne informacije o tome nalaze se na internetskoj stranici Saveznog ureda za logistiku i mobilnost

 • Vozila koja ne podliježu plaćanju cestarine u skladu s čl. 1. st. 1. reč. 2. Saveznog zakona o cestarinama na magistralnim cestama

  Vrsta vozila Dokazi Preduvjet
  Izložbeno vozilo Prometna dozvola, dio I,
  Fotografije fiksnih ugradbenih dijelova, po potrebi izjava da se dodatno ne upotrebljava regularna transportna prikolica
  Za sve slučajeve:
  Vozilo ne smije biti ni konstrukcijski predviđeno za robni promet niti se za njega upotrebljavati (pogledajte objašnjenja za mogućnost 1)
  Servisno vozilo Prometna dozvola, dio I, fotografije čvrstih ugradbenih dijelova, po potrebi izjava da se dodatno ne upotrebljava regularna transportna prikolica, omjer veličine utovarnog prostora/područja radionice; ne smiju se prevoziti nikakvi materijali i strojevi, osim uobičajenog pribora za radionicu (alat)
  Prodajno vozilo Prometna dozvola, I dio;
  fotografije fiksnih ugradbenih dijelova;
  po potrebi izjava da se dodatno ne upotrebljava regularna transportna prikolica;
  po potrebi izjava o samostalnoj promociji vlastitih proizvoda iz izvorne proizvodnje (proizvodi koji nisu dalje prerađivani, proizvodi koji nisu trgovačka roba)
  Vozilo za prijevoz konja s velikim stambenim dijelom Prometna dozvola, I dio;
  fotografije interijera i cjelokupnog vozila (bez reklame na vozilu);
  izjava o isključivo privatnoj/hobi upotrebi;
  prikaz omjera veličine utovarne površine/stambenog dijela na temelju nacrta. Stambeni dio (bez vozačke kabine i bočnih produžetaka) mora iznositi najmanje 50 posto korisne površine.
  Vozilo se ne smije upotrebljavati u kombinaciji s prikolicom za transport
  Radijsko i televizijsko vozilo

  Vozilo za medicinske preglede
  Prometna dozvola, dio I
  (potreban je unos u prometnu dozvolu), fotografije interijera
  Čista kamp kućica Prometna dozvola, dio I
  (potreban je unos u prometnu dozvolu), fotografije interijera, samo upotreba za hobi/privatnu upotrebu
  Samohodni radni stroj (npr. dizalica) ili motorno vozilo s radnim strojem koji je konstruiran kao prikolica Prometna dozvola, dio I (potreban je unos u prometnu dozvolu) Pri radnom stroju koji je konstruiran kao prikolica: Priložite i njegov dio I prometne dozvole - nema transporta odn. odvoza (npr. otpada, ulja, masti, šljunka itd.)
  Vozilo autoškole Prometna dozvola, dio I s unosom o dvostrukim komandama ili dokazom o ugradnji
  Testno vozilo Prometna dozvola, dio I, unos u prometnu dozvolu kao testno vozilo s unosom u skladu s čl. 19. st. 6. Zakon o registraciji vozila za cestovni promet (StVZO) ili dokaz o posebnoj dozvoli u skladu s čl. 70. st. 1. StVZO
  Vozilo za čišćenje kanala Prometna dozvola, dio I, unos kao samohodni radni stroj ili kao specijalno motorno vozilo s oslobođenjem od poreza u skladu s čl. 3. br. 4. Zakona o porezu na motorna vozila (KraftStG), prometna dozvola, dio I, po potrebi izjava da nema transporta (nema transporta odn. odvoza, primjerice, muljevitog otpada, ulja itd.)
  Vozilo za baždarenje Prometna dozvola, dio I, po potrebi posebna dozvola u skladu sa Zakonom o registraciji vozila za cestovni promet (StVZO)
  Vučno vozilo u poljoprivredi ili šumarstvu, poljoprivredni traktor Prometna dozvola, dio I, unos pod slovom J (razred vozila) s „87” ili „89” i pod brojem 4 (vrsta nadgradnje) s brojem „1000”; stare prometne dozvole: unos sa šifrom br. 8710
  Vučno vozilo u poljoprivredi ili šumarstvu, nosač stroja Prometna dozvola, dio I, unos pod slovom J (razred vozila) s „87” ili „89” i pod brojem 4 (vrsta nadgradnje) s brojem „2000”; stare prometne dozvole: unos sa šifrom br. 8720
  Povijesno vozilo Prometna dozvola, dio I, registracija s posebnom oznakom „H” ili prometna dozvola kao oldtimer, izjava o hobi/privatnoj upotrebi

  Vozila koja ne podliježu plaćanju cestarine u skladu s čl. 1. st. 2. Saveznog zakona o cestarinama na magistralnim cestama

  Vrsta vozila Prepoznatljivost dotične
  svrhe na motornom vozilu
  Dokazi
  Autobusi Ne Nije potrebna registracija. Sustav naplate cestarine samostalno prepoznaje ta vozila
  Vojna vozila Da
  Policijska vozila Da
  Prometna dozvola, dio I, potrebna je dozvola dotične institucije, npr.:
  policijska uprava, država, vatrogasci, tehnička pomoć, odgovarajuće privatne organizacije ili slično.
  Vozila civilne zaštite i zaštite od elementarnih nepogoda Da
  Vatrogasna vozila Da
  Savezna vozila Da
  Vozila drugih hitnih službi Da
  Vozila za održavanje i ophodnju cesta Da Prometna dozvola, dio I, prometna dozvola izdana na ime javnopravne jedinice uprave i porezno oslobođenje u skladu s čl. 3. br. 3. Zakona o porezu na motorna vozila (KraftStG) odnosno čl. 3. br. 4. Zakona o porezu na motorna vozila (KraftStG), po potrebi ugovor sa zimskom službom
  Vozila putujućih zabavljača i cirkusa (bez iznajmljivanja šatora) Da Prometna dozvola, dio I, porezno oslobođenje u skladu s čl. 3. br. 8. Zakona o porezu na motorna vozila (KraftStG) i preslika obrtnice za putujuće obrte
  Vozila za prijevoz humanitarne pomoći Ne Prometna dozvola, dio I, oslobođenje od poreza na dobit (dokaz o humanitarnoj / dobrotvornoj djelatnost); dokaz o upotrebi u svrhu pomoći u hitnoj situaciji (npr. popis tereta) i porezno oslobođenje u skladu s čl. 3. br. 5.a Zakona o porezu na motorna vozila (KraftStG) –
  Ako se vlasnik slaže, mogu se registrirati i strana vozila.
  Poljoprivredno ili šumarsko
  vozilo konstrukcijski uvjetovane
  maksimalne brzine od
  najviše 40 km/h
  Ne Prometna dozvola, dio I, unos pod slovom „T” u prometnoj dozvoli. Poljoprivredna ili šumarska djelatnost ili djelatnost poljoprivrednog ili šumarskog uslužnog poduzeća. Jamstvo da se obavlja isključivo prijevoz proizvoda i potrepština koji je uobičajen u poljoprivrednim i šumarskim poduzećima.
  Vozila s nultom emisijom najveće tehnički dopuštene mase do 4,25 t Ne Dokazi: vidi sljedeći redak. Dodatni dokaz Prometna dozvola, dio I, polje F.1: unos maksimalno 4.250 kg
  Vozila s nultom emisijom najveće tehnički dopuštene mase veće od 4,25 t (najdulje do 31.12.2025.). Ne 1) Prometna dozvola, dio I, s unosom vrste goriva bez emisije u polje P.3 (npr. struja ili gorivne ćelije/vodik)
  ili
  2) Unos 0 gCO2/tkm specifičnih emisija CO2 u polju 49.5 COC-a (Certificate of Conformity = EZ potvrda o sukladnosti), ili u polje 2.3 ili polje 2.6.1 CIF-a (Customer Information File = informacije za korisnike) ili u polje V.7 prometne dozvole (za vozila registrirana u inozemstvu)

Postupak registracije vozila

Na temelju popisa primjera provjerite preduvjete za registraciju. Pripremite dokaze.

Putem obrasca zatražite po izboru:

 • prvu registraciju vozila,
 • produženje registracije vozila ili
 • prekid registracije vozila.

Važno

Registracija vrijedi maksimalno dvije godine. Nakon toga se može produljiti. Registracije koje se ne produlje do isteka roka automatski istječu.