Upotrebljavate zastarjeli preglednik. Zbog toga se možda neki sadržaji ove internetske stranice neće ispravno prikazivati. Ažurirajte svoj preglednik. Ako je vaše računalo dio mreže, obratite se administratoru.

Napusti mobilno područje

Ova se stranica možda neće optimalno prikazivati na mobilnim krajnjim uređajima. Želite li ipak nastaviti?

Toll Collect Toll Collect

Info telefon

 • Pozivi iz Njemačke:
 • 0800 222 26 28 *
 • Pozivi iz inozemstva:
 • 00800 0 222 26 28 *

* besplatno, cijene iz mobilne mreže mogu odstupati

Oslobođenje od obveze plaćanja cestarine

Registrirajte svoja vozila koja ne podliježu plaćanju cestarine kod nas. Tako ćete izbjeći nepotrebne kontrole.

Vozilo za čišćenje ceste koje ne podliježe plaćanju cestarine mete jesensko lišće

Kada vozilo nije pod obvezom plaćanja cestarine?

Na temelju Saveznog zakona o cestarinama na magistralnim cestama određena vozila i kombinacije vozila nisu pod obvezom plaćanja cestarine. Pritom je riječ o vozilima koja nisu obuhvaćena kriterijima za definiranje vozila pod obvezom plaćanja cestarine te o vozilima za koja je zakonodavac propisao posebne iznimke. U svakom slučaju, neposredno iz zakona proizlazi je li neko vozilo pod obvezom plaćanja cestarine ili nije. Nije potrebno da to na zahtjev definira Savezna uprava za robni promet ili tvrtka Toll Collect.

Prednosti registracije vozila

Tvrtka Toll Collect pruža vam mogućnost registriranja vozila koja ne podliježu plaćanju cestarine. Ne postoji obveza registracije – ponuda je dobrovoljna.

Registracijom ćete izbjeći nepotrebna zaustavljanja, postupke kontrole i preslušavanja. Uštedjet ćete dragocjeno vrijeme.

Registracija vozila ili kombinacije vozila ne znači da su tvrtka Toll Collect ili Savezni ured za promet pravno priznali oslobođenje od plaćanja cestarine.

Preduvjeti

Mogućnost 1

Vozila koja nisu obuhvaćena zakonskom definicijom vozila pod obvezom plaćanja cestarine (u skladu s člankom 1., stavkom 1., točkom 2. Saveznog zakona o cestarinama na magistralnim cestama (BFStrMG))

To su vozila

a) koja konstrukcijom nisu namijenjena robnom prometu (npr. samohodni radni strojevi)

b) koja se u profesionalnom prijevozu robe ili prijevozu za vlastite potrebe ne upotrebljavaju za plaćeni ili profesionalni prijevoz robe (u smislu članka 1. Zakona o prijevozu roba (GüKG)).

Oslobođenje od obveze plaćanja cestarine postoji samo ako su ispunjena oba uvjeta. U svim je drugim slučajevima isključena registracija vozila kao vozila koje ne podliježe plaćanju cestarine.

Mogućnost 2

Vozila koja vidljivo spadaju u jednu od iznimki od obveze plaćanja cestarine koje predviđa čl. 1. st. 2. Saveznog zakona o cestarinama na magistralnim cestama. Način za dokazivanje iznimaka nalazi se u tablici „Daljnji primjeri i preduvjeti”.

Daljnji preduvjeti u svim slučajevima

 • Vozilo u odabranom periodu registracije mora stalno, a ne samo privremeno ispunjavati preduvjete za oslobođenje od plaćanja cestarine.
 • Samo vlasnik motornog vozila ima pravo podnijeti zahtjev.
 • Nije moguća registracija prikolice bez motornog vozila.

Primjeri vozila koja ne podliježu plaćanju cestarine

 • Vatrogasna i policijska vozila
 • Vozila putujućih zabavljača i cirkusa
 • Vozila za održavanje cesta i ophodnju cesta
 • Samohodni radni strojevi koji se upotrebljavaju samo za izvođenje radova, a ne za transporte robe u profesionalnom prijevozu robe ili prijevozu za vlastite potrebe

Obveza plaćanja cestarine za poljoprivredna i šumarska vozila

Aktualne informacije o tome nalaze se na internetskoj stranici Savezne uprave za robni promet.

Daljnji primjeri i preduvjeti

Vozila koja ne podliježu plaćanju cestarine u skladu s čl. 1. st. 1. reč. 2. Saveznog zakona o cestarinama na magistralnim cestama
Vrsta vozilaPreduvjetDokazi
Izložbeno voziloZa sve slučajeve:
Vozilo ne smije biti ni konstrukcijski predviđeno za robni promet niti se za njega upotrebljavati (pogledajte objašnjenja za mogućnost 1)
Prometna dozvola, dio I,
Fotografije fiksnih ugradbenih dijelova, po potrebi izjava da se dodatno ne upotrebljava regularna transportna prikolica
Servisno voziloPrometna dozvola, dio I, fotografije fiksnih ugradbenih dijelova, po potrebi izjava da se dodatno ne upotrebljava regularna transportna prikolica, omjer veličine utovarnog područja / područja servisa, bez transporta materijala i strojeva osim trajnih fiksnih ugradbenih dijelova i opreme (alat)
Prodajno voziloPrometna dozvola, dio I, fotografije fiksnih ugradbenih dijelova, po potrebi izjava da se dodatno ne upotrebljava regularna transportna prikolica, po potrebi izjava o samostalnoj promociji vlastitih proizvoda (proizvodi koji nisu trgovačka roba)
Vozilo za prijevoz konja s velikim stambenim dijelomPrometna dozvola, dio I, fotografije vozila i fiksnih ugradbenih dijelova, izjava o isključivo privatnoj upotrebi / upotrebi za hobi, dokaz o omjeru veličine utovarnog područja / stambenog područja na temelju strukturnih skica. Stambeni dio (bez vozačke kabine i bez bočnih izbočenja) mora obuhvaćati najmanje 50 % iskoristive površine.
Radijsko i televizijsko vozilo

Vozilo za medicinske preglede
Prometna dozvola, dio I
(potreban unos u prometnu dozvolu), fotografije unutarnje opreme
Čisti kamperPrometna dozvola, dio I
(potreban unos u prometnu dozvolu), fotografije unutarnje opreme, isključivo upotreba za hobi / privatna upotreba
Samohodni radni stroj (npr. vozilo s dizalicom) ili motorno vozilo s radnim strojem koji je konstruiran kao prikolicaPrometna dozvola, dio I (potreban je unos u prometnu dozvolu) Pri radnom stroju koji je konstruiran kao prikolica: treba priložiti i njegovu prometnu dozvolu, dio I – bez transporta odnosno odvoza (npr. otpadnog materijala, ulja, masti, šljunka itd.)
Vozilo autoškolePrometna dozvola, dio I s unosom o dvostrukim komandama ili dokazom o ugradnji
Testno voziloPrometna dozvola, dio I, unos u prometnu dozvolu kao testno vozilo s unosom u skladu s čl. 19. st. 6. Pravilnika o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama (StVZO) ili dokaz o posebnoj dozvoli u skladu s čl. 70. st. 1. StVZO
Vozilo za čišćenje kanalaPrometna dozvola, dio I. Unos kao samohodni radni stroj ili kao specijalno motorno vozilo s oslobođenjem od poreza u skladu s čl. 3. br. 4. Zakona o porezu na motorna vozila (KraftStG), prometna dozvola, dio I, po potrebi izjava da nema transporta (bez transporta odnosno odvoza npr. muljevitog otpada, ulja itd.)
Vozilo za baždarenjePrometna dozvola, dio I, po potrebi posebna dozvola u skladu s Pravilnikom o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama (StVZO)
Vučno vozilo u poljoprivredi ili šumarstvu poljoprivredni traktorPrometna dozvola, dio I, unos pod slovom J (razred vozila) s „87” ili „89” i pod brojem 4 (vrsta nadgradnje) s brojem „1000”; stare prometne dozvole: unos sa šifrom br. 8710
Vučno vozilo u poljoprivredi ili šumarstvu nosač strojaPrometna dozvola, dio I, unos pod slovom J (razred vozila) s „87” ili „89” i pod brojem 4 (vrsta nadgradnje) s brojem „2000”, stare prometne dozvole: unos sa šifrom br. 8720
Povijesno voziloPrometna dozvola, dio I. Prometna dozvola s posebnom oznakom „H” ili prometna dozvola za oldtimer, izjava o upotrebi za hobi / privatnoj upotrebi
Vozila koja ne podliježu plaćanju cestarine u skladu s čl. 1. st. 2. Saveznog zakona o cestarinama na magistralnim cestama
Vrsta vozilaPrepoznatljivost dotične svrhe na motornom voziluDokazi
AutobusiNeNije potrebna registracija. Sustav naplate cestarine samostalno prepoznaje ta vozila
Vojna vozilaDa
Policijska vozilaDaPrometna dozvola, dio I, potrebna je dozvola dotične institucije, npr.:
policijska uprava, država, vatrogasci, tehnička pomoć, odgovarajuće privatne organizacije ili slično.
Vozila civilne zaštite i zaštite od elementarnih nepogodaDa
Vatrogasna vozilaDa
Savezna vozilaDa
Vozila drugih hitnih službiDa
Vozila za održavanje i ophodnju cestaDaPrometna dozvola, dio I, prometna dozvola izdana na ime javnopravne jedinice uprave i porezno oslobođenje u skladu s čl. 3. br. 3. Zakona o porezu na motorna vozila (KraftStG) odnosno čl. 3. br. 4. Zakona o porezu na motorna vozila (KraftStG), po potrebi ugovor sa zimskom službom
Vozila putujućih zabavljača i cirkusa (bez iznajmljivanja šatora)DaPrometna dozvola, dio I, porezno oslobođenje u skladu s čl. 3. br. 8. Zakona o porezu na motorna vozila (KraftStG) i preslika obrtnice za putujuće obrte
Vozila za prijevoz humanitarne pomoćiNePrometna dozvola, dio I, oslobođenje od poreza na dobit (dokaz o humanitarnoj / dobrotvornoj djelatnost); dokaz o upotrebi u svrhu pomoći u hitnoj situaciji (npr. popis tereta) i porezno oslobođenje u skladu s čl. 3. br. 5.a Zakona o porezu na motorna vozila (KraftStG) –
Ako se vlasnik slaže, mogu se registrirati i strana vozila.
Poljoprivredno ili šumarsko
vozilo konstrukcijski uvjetovane
maksimalne brzine od
najviše 40 km/h
NePrometna dozvola, dio I. Unos pod slovom „T” u prometnoj dozvoli. Poljoprivredna ili šumarska djelatnost ili djelatnost poljoprivrednog ili šumarskog uslužnog poduzeća. Jamstvo da se obavlja isključivo prijevoz proizvoda i potrepština koji je uobičajen u poljoprivrednim i šumarskim poduzećima.
Vozila na električni pogonNePrometna dozvola, dio I. Vozila na električni pogon u smislu čl. 2. st. 1. Zakona o električnoj mobilnosti (EmoG); to su električna vozila isključivo na pogon baterijom, hibridna električna vozila s punjenjem izvana ili vozila s gorivim ćelijama.
Vozila na pogon na zemni plin
(najduže do 31.12.2023.)
NeOd 1. 10. 2021. vozila na prirodni plin oslobođena su obveze plaćanja cestarine ako
• su tvornički isporučena za pogon na CNG, LNG ili s motorom na dva goriva za LNG / dizelsko gorivo i
• zadovoljavaju emisijski razred (SKL) Euro VI

Dokazi koje treba dostaviti:
prometna dozvola, dio I. i COC (Certificate of Conformity = EZ potvrda o sukladnosti) proizvođača vozila kao dokaz tvorničke isporuke vozila za pogon na CNG (Compressed Natural Gas), LNG (Liquefied Natural Gas) ili NG (Natural Gas) ili bivalentni pogon na LNG / dizelsko gorivo ili CNG/LNG

Postupak registracije vozila

Na temelju popisa primjera provjerite preduvjete za registraciju. Pripremite dokaze.

Putem obrasca zatražite po izboru:

 • prvu registraciju vozila,
 • produženje registracije vozila ili
 • prekid registracije vozila.

Važno

Registracija vrijedi maksimalno dvije godine. Nakon toga se može produljiti. Registracije koje se ne produlje do isteka roka automatski istječu.

Obrasci

Vozila koja ne podliježu plaćanju cestarine: Dokument s informacijama Dokument s informacijama sadržava općenite informacije o temi oslobođenja od obveze plaćanja cestarine  
Vozila koja ne podliježu plaćanju cestarine: Internetski obrazac za registracijuPrema Saveznom zakonu o cestarinama na magistralnim cestama neka vozila nisu pod obvezom plaćanja cestarine, primjerice, teretna vozila policije i vatrogasaca. Ovim obrascem tražite da Toll Collect za vas registrira vozila kao vozila koja nisu pod obvezom plaćanja cestarine. 
Vozila koja ne podliježu plaćanju cestarine: RegistracijaOvdje obrazac možete naći kao PDF datoteku. Pomoć pri ispunjavanju obrazaca
Vozila koja ne podliježu plaćanju cestarine: Internetski obrazac za produženjeAko želite produžiti registraciju za vozila koja ne podliježu plaćanju cestarine, upotrijebite ovaj obrazac. 
Vozila koja ne podliježu plaćanju cestarine: ProduženjeOvdje obrazac možete naći kao PDF datoteku. Pomoć pri ispunjavanju obrazaca
Vozila koja ne podliježu plaćanju cestarine: Internetski obrazac za prekid registracijeAko želite ukloniti neku službenu registarsku oznaku vozila s popisa vozila koja su oslobođena obveze plaćanja cestarine, upotrijebite ovaj obrazac. 
Vozila koja ne podliježu plaćanju cestarine: prekid registracijeOvdje obrazac možete naći kao PDF datoteku. Pomoć pri ispunjavanju obrazaca

Info telefon

 • Pozivi iz Njemačke:
 • 0800 222 26 28 *
 • Pozivi iz inozemstva:
 • 00800 0 222 26 28 *
Idi na vrh stranice

Build: 34.4.3.0, Content: undefined, Node: tpm1r603