Informații privind protecția datelor la Centrul de raportare pentru conformitate

Informare privind colectarea datelor cu caracter personal în conformitate cu articolele 13 și 14 din Regulamentul (UE) 2016/679 din 27 aprilie 2016 - Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR)

Toll Collect GmbH [Toll Collect SRL, Germania] colectează și prelucrează datele dvs. cu caracter personal în legătură cu funcționarea unui centru de raportare în condițiile menționate mai jos.

Entitatea responsabilă, datele de contact ale persoanei responsabile pentru protecția datelor

În cadrul centrului de raportare, operatorul responsabil pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, în sensul Regulamentului GDPR, este

Toll Collect GmbH
Linkstr. 4
10785 Berlin, Germania
Telefon: +49 30 74077-0
Fax: +49 30 74077-2222

info@toll-collect.de

Persoana responsabilă pentru protecția datelor în cadrul Toll Collect poate fi contactată la adresa de e-mail:

tc_datenschutz@toll-collect.de

Scopurile și temeiul juridic pentru prelucrarea datelor

În scopul recepționării și prelucrării informațiilor comunicate de către personalul Toll Collect și de la entitățile externe sub formă de notificări generale sau cu referire la fapte ilegale sau la daune iminente cauzate Toll Collect GmbH a fost creat un sistem de notificare.

Prelucrarea datelor cu caracter personal asociate transmiterii și prelucrării ulterioare a informațiilor comunicate de personalul Toll Collect are loc în baza prevederilor stipulate în art. 6 alin. 1 lit. c din GDPR coroborat cu articolul 10 alin. 1, și articolul 13 alin. 1 din Legea germană privind protecția denunțătorilor (HinSchG) În cazul în care există indicii cu privire la posibile infracțiuni comise de un angajat Toll Collect, prelucrarea datelor cu caracter personal are loc ulterior, în baza prevederilor stipulate în articolul 26 aliniatul (1) teza 2 din Legea federală germană privind protecția datelor.

Dacă pe durata comunicării informațiilor, entitățile externe optează pentru divulgarea identității, prelucrarea datelor de identificare are loc în baza acordului comunicat și în baza prevederilor stipulate în art. 6 alin. 1 lit. a din Regulamentul GDPR. Prelucrarea ulterioară a informațiilor comunicate de entități terțe are loc în baza prevederilor stipulate în art. 6 alin. 1 lit. f din Regulamentul GDPR. În acest caz, interesul legitim urmărit este posibilitatea de prevenire și de urmărire în justiție a comportamentelor ilegale, cu caracter penal.

Prelucrarea datelor cu caracter personal

În cazul comunicării unei notificări, Toll Collect GmbH colectează, în general, următoarele informații, cu excepția cazului în care notificarea se face sub protecția anonimatului:

  • Datele de identificare și de comunicare ale denunțătorului
  • Poziția ocupată în concernul Toll Collect
  • Numele și alte date cu caracter personal menționate în notificare

Accesul la notificarea comunicată este limitat la un cerc foarte restrâns de angajați Toll Collect GmbH, autorizați în mod expres, datele fiind gestionate în mod confidențial. Protecția confidențialității se anulează în cazul în care denunțătorii raportează în mod intenționat sau din neglijență gravă informații incorecte cu privire la infracțiuni sau doresc discreditarea altor persoane.

În conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor, în anumite cazuri există obligația de informare a persoanei acuzate despre acuzațiile aduse. Identitatea dvs. în calitate de persoană care furnizează informațiile sau concluziile privind identitatea nu vor fi dezvăluite, în măsura în care acest lucru este posibil din punct de vedere legal.

Destinatarii datelor

Datele cu caracter personal pot fi transmise unor entități externe în cazul în care există o obligație legală în acest sens sau dacă acest fapt este necesar pentru clarificarea notificării comunicate. Astfel de entități sunt autoritățile de urmărire penală și autoritățile administrative, instanțele de judecată, firmele de avocatură și societățile de audit.

Transmiterea către terțe țări

Datele cu caracter personal nu sunt transferate către țări terțe sau către organizații internaționale.

Durata păstrării datelor

Toll Collect stochează numai datele dvs. cu caracter personal, atât timp cât acest lucru este permis în conformitate cu legislația privind protecția datelor. Documentația conexă unei notificări este ștearsă la trei ani de la încheierea procedurii, în conformitate cu articolul 11 aliniatul (5) din Legea germană privind protecția denunțătorilor (HinSchG). Documentația poate fi păstrată pentru o perioadă mai lungă de timp, în scopul îndeplinirii prevederilor stipulate în Legea germană privind protecția denunțătorilor sau în alte legi, însă doar în limita în care această măsură este necesară.

Drepturile dumneavoastră

În raportul cu noi beneficiați de următoarele drepturi cu privire la datele dvs. cu caracter personal:

1. Dreptul la informare,

2. Dreptul la rectificarea informațiilor,

3. Dreptul la ștergerea informațiilor („dreptul de a fi uitat”),

4. Dreptul la restricționarea prelucrării,

5. Dreptul de opunere la prelucrare,

6. Dreptul la transferarea datelor.

Revocarea acordului este posibilă oricând. În cazul comunicării notificării, retragerea acordului este posibilă doar în termen de o lună, deoarece în anumite cazuri Toll Collect este obligată să informeze persoana acuzată cu privire la acuzațiile aduse și la investigația efectuată în termen de o lună, în conformitate cu prevederile stipulate în articolul 14 aliniatul (3) litera (a) din Regulamentul GDPR. În acest caz, ștergerea sau oprirea prelucrării datelor nu este posibilă. Perioada de anulare poate fi scurtată în cazul în care tipul notificării necesită implicarea imediată a unei autorități sau a unei instanțe. Datele de identificare sunt menționate în dosarele autorității competente sau ale instanței, în plus față de dosarul cazului deschis la Toll Collect GmbH.

De asemenea, aveți dreptul de a vă adresa unei autorități de supraveghere a protecției datelor cu privire la modul în care Toll Collect vă prelucrează datele cu caracter personal.

Furnizarea informațiilor nu este obligatorie. Trebuie menționat faptul că în lipsa prelucrării anumitor date cu caracter personal, procesarea anumitor informații nu este posibilă.

Procesul automatizat de luare a deciziilor

Nu are loc un proces decizional automatizat în sensul articolului 22 din Regulamentul GDPR.

Persoana de contact

Dacă aveți întrebări suplimentare cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, vă rugăm să le adresați la

compliance@toll-collect.de