Razredi težine

Obavezno namjestite razred težine na mobilnom uređaju za vozilo


Ruka namješta razred težine i osovinski razred na mobilnom uređaju za vozilo. Oba su podatka vidljiva na zaslonu mobilnog uređaja za vozilo.

Prijava težine i osovina

U skladu s izmijenjenim Saveznim zakonom o cestarinama na magistralnim cestama od 1. siječnja 2019. cestarina za teretna vozila izračunava se na temelju emisijskog razreda, razreda težine, a za teretna vozila ili kombinaciju vozila dopuštene ukupne težine veće od 18 tona dodatno na temelju osovinskog razreda. Tome se pridodaju troškovi za opterećenje bukom. Postoje sljedeći razredi težine:

  • < 7,5 tona (nisu pod obvezom plaćanja cestarine)
  • ≥ 7,5 tona do <12 tona
  • ≥12 tona do ≤18 tona
  • > 18 tona

Sva motorna vozila i kombinacije vozila dopuštene ukupne težine od 7,5 nadalje tona podliježu obvezi plaćanja cestarine. U mobilnom uređaju za vozilo u načelu je trajno spremljena dopuštena ukupna težina koju je/su vlasnik/-ici naveo/-li pri registraciji vozila. Ako se dopuštena ukupna težina promijeni zbog priključivanja ili odvajanja prikolice, prije početka vožnje potrebno je prilagoditi dopuštenu ukupnu težinu na mobilnom uređaju za vozilo. To vrijedi za vozila dopuštene ukupne težine do i uključujući 18 tona. Za težinu iznad 18 tona dodatno je potrebno navesti broj osovina (≤ 3 osovine, odnosno ≥ 4 osovine). Za vozila ili kombinacije vozila dopuštene ukupne težine manje od 18 tona dodatno je moguće navesti broj osovina.

Uzmite u obzir sljedeće

Prije početka vožnje obavezno provjerite je li namještena ispravna dopuštena ukupna težina vašeg vozila ili kombinacije vozila u skladu s novom prijavom težine.

Videozapis: Namještanje razreda težine

Svrstavanje u prijavu težine i osovina

Masa motornih vozila ili kombinacija vozila od 7,5 tona nadalje prijavljuje se u koracima od po 1,5 tona. Pritom se ne može namjestiti razred težine koji je manji od težine pohranjene u mobilnom uređaju za vozilo. Od 1. siječnja 2019. dopuštena ukupna težina pri kombinacijama vozila, za razliku od Zakona o registraciji vozila za cestovni promet, proizlazit će iz zbroja dopuštenih ukupnih težina pojedinačnih vozila. Ne mora se uzeti u obzir okomito opterećenje ruda i opterećenje poluprikolice na mjestu oslanjanja na tegljač

* u koracima za odabir od 1,5 t

** Pri težini do zaključno s 18 t navođenje osovina nije obvezno i ne utječe na plaćanje cestarine.

Razredi težine Prijava težine* Prijava osovina**
Bez obveze plaćanja cestarine
< 7,5 t
<7,5 t
(Prikaz na zaslonu: „Mautfrei“ (ne podliježe obvezi plaćanja cestarine)
-
Razred težine
≥ 7,5 t – < 12 t
7,5 t – 9 t – 10,5 t
(Prikaz na zaslonu: „7,5 t – 11,99 t”)
-
Razred težine
≥ 12 t – ≤ 18 t
12 t – 13,5 t – 15 t – 16,5 t – 18 t
(Prikaz na zaslonu: „12t – 18t”)
-
Razred težine
> 18 t
> 18 t, prijava težine nije potrebna
(Prikaz na zaslonu: „> 18 t”)
≤ 3 osovine ili ≥ 4 osovine
(Unos točnog broja osovina)

Indikator rada u Njemačkoj

Nakon početka vožnje na zaslonu se trajno prikazuje odabrani raspon težine. Navodimo četiri primjera:


Zaslon mobilnog uređaja za vozilo pokazuje postavke za 2 osovine i DE Ne podliježe obvezi plaćanja cestarine. Svijetli zelena LED dioda.
Vozilo s 2 osovine, ne podliježe obvezi plaćanja cestarine < 7,5 tona

Zaslon mobilnog uređaja za vozilo pokazuje postavke za 5 osovina i raspon težine od 7,5 do 11,99 tona. Svijetli zelena LED dioda.
Vozilo s 5 osovina, težina 9 tona

Zaslon mobilnog uređaja za vozilo pokazuje postavke za 5 osovina i raspon težine od 12 do 18 tona. Svijetli zelena LED dioda.
Vozilo s 5 osovina, težina 16,5 tona

Zaslon mobilnog uređaja za vozilo pokazuje postavke za 5 osovina i raspon težine veći od 18 tona. Svijetli zelena LED dioda.
Vozilo s 5 osovina, težina > 18 tona

Indikator rada u Austriji

U Austriji – s aktiviranom uslugom AT (TOLL2GO)


Zaslon mobilnog uređaja za vozilo pokazuje postavke za 3 osovine i uslugu AT. Svijetli zelena LED dioda.
Vozilo s 3 osovine

Unos u mobilni uređaj za vozilo

Nakon pokretanja motora uvijek se prikazuje postavka težine zadnje vožnje. To može biti ili dopuštena ukupna težina koja je trajno pohranjena na mobilnom uređaju za vozilo ili dopuštena ukupna težina koju je aktivno odabrao vozač.

Uzmite u obzir sljedeće

  • Ne može se namjestiti razred težine koji je manji od dopuštene ukupne težine trajno spremljene u mobilnom uređaju za vozilo.
  • Pri motornim vozilima ili kombinacijama vozila dopuštene ukupne težine veće od 18 tona provjerite je li dodatno namješten ispravan broj osovina.

Letak

Za dijeljenje i ispisivanje: Na letku se nalaze sve važne informacije o novim razredima težine.

Letak (PDF, 268 KB)

Na korisničkom portalu možete pregledno vidjeti koji su osovinski razredi i razredi težine namješteni na mobilnim uređajima za vozilo vaših vozila. Upute vam pokazuju kako trebate postupiti.

Upute (PDF, 984 KB)

Kratke upute za vozače teretnih vozila: Ispravno namještanje razreda težine i osovinskog razreda.

Upute (PDF, 46 KB)