Razredi težine

Provjerite prije svake vožnje: Razred težine ispravno postavljen?


Ruka namješta razred težine i osovinski razred na mobilnom uređaju za vozilo. Oba su podatka vidljiva na zaslonu mobilnog uređaja za vozilo.

ntdm umjesto DUT

Osnova za razvrstavanje u razred težine se promijenila.

Do sada je odlučujuća bila dopuštena ukupna masa (DUT). Od 1. prosinca 2023. odlučujuća je najveća tehnički dopuštena masa (ntdm).

Zbog toga vozila mogu ući u viši razred težine ili podlijegati obvezi plaćanja cestarine.

The video shows how you adjust the TPMLM in the customer portal.

You can activate the subtitles using the icons at the bottom right in the player.

Prijava težine i osovina

Cestarina za teretna vozila obračunava se, između ostalog, na temelju razreda težine vozila, odnosno kombinacije vozila. Pritom je mjerodavna tehnički dopuštena ukupna masa (ntdm). Ovaj podatak možete pronaći u prometnoj dozvoli, polje F.1. Ako je težina veća od 18 tona, relevantan je i broj osovina. Postoje sljedeći razredi težine:

  • < 7,5 tona (nisu pod obvezom plaćanja cestarine)
  • ≥ 7,5 tona do <12 tona
  • ≥12 tona do ≤18 tona
  • > 18 tona

Motorna vozila i kombinacije vozila čija je najveća tehnički dopuštena masa veća od 7,5 tona podliježu obvezi plaćanja cestarine. Kombinacije vozila su pod obvezom plaćanja cestarine samo ako motorno vozilo ima najveću tehnički dopuštenu masu veću od 3,5 tona.

U mobilnom uređaju za vozilo u pravilu je trajno pohranjena najveća tehnički dopuštena masa koja je navedena prilikom registracije vozila. Ako se najveća tehnički dopuštena masa promijeni zbog priključivanja ili odvajanja prikolice, prije početka vožnje treba prilagoditi najveću tehnički dopuštenu masu na mobilnom uređaju za vozilo. To vrijedi za vozila najveće tehnički dopuštene mase do i uključujući 18 tona. Za težinu iznad 18 tona dodatno je potrebno navesti broj osovina (≤3 osovine, 4 osovine ili ≥5 osovina).

Uzmite u obzir sljedeće

Prije početka vožnje obavezno provjerite je li namještena ispravna najveća tehnički dopuštena masa (ntdm) vašeg vozila ili kombinacije vozila.

Videozapis: Namještanje razreda težine

Svrstavanje u prijavu težine i osovina

Masa motornih vozila ili kombinacija vozila od 7,5 tona nadalje prijavljuje se u koracima od po 1,5 tona. Pritom se ne može namjestiti razred težine koji je manji od težine pohranjene u mobilnom uređaju za vozilo. Najveća tehnički dopuštena masa kombinacija vozila izračunava se iz zbroja najveće tehnički dopuštene masa pojedinačnih vozila.

* u koracima za odabir od 1,5 t

** Pri težini do zaključno s 18 t navođenje osovina nije obvezno i ne utječe na plaćanje cestarine.

Razredi težine Prijava težine* Prijava osovina**
Bez obveze plaćanja cestarine
< 7,5 t
<7,5 t
(Prikaz na zaslonu: „Mautfrei“ (ne podliježe obvezi plaćanja cestarine)
-
Razred težine
≥ 7,5 t – < 12 t
7,5 t – 9 t – 10,5 t
(Prikaz na zaslonu: „7,5 t – 11,99 t”)
-
Razred težine
≥ 12 t – ≤ 18 t
12 t – 13,5 t – 15 t – 16,5 t – 18 t
(Prikaz na zaslonu: „12t – 18t”)
-
Razred težine
> 18 t
> 18 t, prijava težine nije potrebna
(Prikaz na zaslonu: „> 18 t”)
≤ 3 osovine, 4 osovine ili ≥ 5 osovine
(Unos točnog broja osovina)

Indikator rada u Njemačkoj

Nakon početka vožnje na zaslonu se trajno prikazuje odabrani raspon težine. Navodimo četiri primjera:


Zaslon mobilnog uređaja za vozilo pokazuje postavke za 2 osovine i DE Ne podliježe obvezi plaćanja cestarine. Svijetli zelena LED dioda.
Vozilo s 2 osovine, ne podliježe obvezi plaćanja cestarine < 7,5 tona

Zaslon mobilnog uređaja za vozilo pokazuje postavke za 5 osovina i raspon težine od 7,5 do 11,99 tona. Svijetli zelena LED dioda.
Vozilo s 5 osovina, težina 9 tona

Zaslon mobilnog uređaja za vozilo pokazuje postavke za 5 osovina i raspon težine od 12 do 18 tona. Svijetli zelena LED dioda.
Vozilo s 5 osovina, težina 16,5 tona

Zaslon mobilnog uređaja za vozilo pokazuje postavke za 5 osovina i raspon težine veći od 18 tona. Svijetli zelena LED dioda.
Vozilo s 5 osovina, težina > 18 tona

Indikator rada u Austriji

U Austriji – s aktiviranom uslugom AT (TOLL2GO)


Zaslon mobilnog uređaja za vozilo pokazuje postavke za 3 osovine i uslugu AT. Svijetli zelena LED dioda.
Vozilo s 3 osovine

Unos u mobilni uređaj za vozilo

Nakon pokretanja motora uvijek se prikazuje postavka težine zadnje vožnje. To može biti ili najveća tehnički dopuštena masa (ntdm) koja je trajno pohranjena na mobilnom uređaju za vozilo ili najveća tehnički dopuštena masa koju je aktivno odabrao vozač.

Uzmite u obzir sljedeće

  • Ne može se namjestiti razred težine koji je manji od najveće tehnički dopuštene mase trajno pohranjene u mobilnom uređaju za vozilo.
  • Za motorna vozila ili kombinacije vozila najveće tehnički dopuštene mase veće od 18 tona provjerite je li namješten i ispravan broj osovina.

Letak

Za dijeljenje i ispisivanje: Na letku se nalaze sve važne informacije o novim razredima težine.

Letak (PDF, 268 KB)

Na korisničkom portalu možete pregledno vidjeti koji su osovinski razredi i razredi težine namješteni na mobilnim uređajima za vozilo vaših vozila. Upute vam pokazuju kako trebate postupiti.

Upute (PDF, 984 KB)

Kratke upute za vozače teretnih vozila: Ispravno namještanje razreda težine i osovinskog razreda.

Upute (PDF, 46 KB)