Používate zastaralý prehliadač. Je možné, že z tohto dôvodu sa nezobrazujú správne niektoré obsahy tejto internetovej stránky. Aktualizujte svoj prehliadač. Ak váš počítač patrí do siete, obráťte sa na svojho správcu.

Opustiť oblasť mobilných zariadení

Túto stránku nie je možné dobre zobrazovať na mobilných zariadeniach. Chcete napriek tomu pokračovať?

Toll Collect Toll Collect

Zákaznícka linka

 • Volania z Nemecka:
 • 0800 222 26 28 *
 • Volania zo zahraničia:
 • 00800 0 222 26 28 *

* zadarmo, ceny hovorov z mobilných sietí sa môžu líšiť

Nové hmotnostné triedy

Od utorok, 1. januára 2019

Bezpodmienečne nastavte hmotnostnú triedu na palubnom prístroji

Nová deklarácia o hmotnosti a nápravách

V zmysle zmeneného zákona o vyberaní mýta na spolkových diaľkových komunikáciách (BFstrMG) sa od 1. januára 2019 mýto pre nákladné vozidlá vypočíta na základe emisnej triedy, hmotnostnej triedy a v prípade vozidiel alebo jazdných súprav s povolenou celkovou hmotnosťou nad 18 ton aj podľa počtu náprav. Okrem toho sa pripočítavajú aj náklady súvisiace so zaťažením hlukom. Existujú nasledujúce hmotnostné triedy:

 • <7,5 tony (nepodlieha mýtnemu)
 • ≥7,5 tony až <12 ton
 • ≥12 ton až ≤18 ton
 • >18 ton

Všetky motorové vozidlá a jazdné súpravy s povolenou celkovou hmotnosťou od 7,5 tony podliehajú mýtnemu. V palubnom prístroji je zásadne natrvalo uložená povolená celková hmotnosť, ktorú majiteľ uviedol pri registrácii vozidla. Ak sa zmení povolená celková hmotnosť pri pripojení alebo odpojení prívesu, pred nástupom na jazdu je potrebné v palubnom prístroji prispôsobiť povolenú celkovú hmotnosť. To platí pre vozidlá s povolenou celkovou hmotnosťou až do 18 ton vrátane. Od 18 ton je navyše nutné uviesť aj počet náprav (≤ 3 nápravy resp. ≥ 4 nápravy). V prípade vozidiel alebo jazdných súprav s povolenou celkovou hmotnosťou nižšou ako 18 ton možno uvádzať počet náprav.

Pred začiatkom jazdy sa bezpodmienečne ubezpečte, že je nastavená správna povolená celková hmotnosť Vášho vozidla alebo jazdnej súpravy na základe novej deklarácie o hmotnosti.

Klasifikácia deklarácie o hmotnosti a nápravách

Hmotnosť motorových vozidiel alebo jazdných súprav sa od 7,5 tony deklaruje vo výberových stupňoch po 1,5 tony. Pritom nie je možné nastaviť hmotnostnú triedu, ktorá je menšia ako hmotnosť uložená v palubnom prístroji. Od 1. januára 2019 sa povolená celková hmotnosť v prípade jazdných súprav bude na rozdiel od schvaľovacieho poriadku cestnej dopravy vytvárať súčtom povolených celkových hmotností jednotlivých vozidiel. Zaťaženie ťažného vozidla prívesom a zvislé zaťaženie návesovej točnice nie je potrebné zohľadniť

Hmotnostné triedy Deklarácia o hmotnosti* Deklarácia o nápravách**
Nepodliehajúce mýtnemu
<7,5 t
<7,5 t
(indikácia na displeji „<7,5t“)
-
Hmotnostná trieda
≥ 7,5 t až <12 t
7,5 t – 9 t – 10,5 t
(indikácia na displeji „7,5 t .. 11,99 t“)
-
Hmotnostná trieda
≥ 12 t až ≤ 18 t
12 t – 13,5 t – 15 t – 16,5 t – 18 t
(indikácia na displeji „12t .. 18t“)
-
Hmotnostná trieda
> 18 t
> 18 t nie je potrebná deklarácia o hmotnosti
(indikácia na displeji „>18 t“)
≤ 3 nápravy alebo ≥ 4 nápravy
(zadanie presného počtu náprav)

* vo výberových stupňoch po 1,5 t
** Pri hmotnosti do 18 t vrátane je možné dobrovoľné zadanie počtu náprav, ktoré však nemá žiadny vplyv na výšku mýta.

Prevádzková indikácia v Nemecku

Po začiatku jazdy sa na displeji trvalo zobrazuje zvolený hmotnostný rozsah. Tu sú štyri príklady:

Vozidlo s 3 nápravami, nepodlieha mýtnemu <7,5 tony

Vozidlo s 5 nápravami, hmotnosť 9 tony

Vozidlo s 5 nápravami, hmotnosť 16,5 tony

Vozidlo s 5 nápravami, hmotnosť >18 ton

Prevádzková indikácia v Rakúsku

V Rakúsku – s aktivovanou službou AT (TOLL2GO)

Vozidlo s 3 nápravami

Zadanie v palubnom prístroji

Po naštartovaní motora sa zobrazí nastavenie hmotnosti použité pri poslednej jazde. To môže byť povolená celková hmotnosť natrvalo uložená v palubnom prístroji alebo povolená celková hmotnosť aktívne zvolená vodičom.

Dbajte na to, že nie je možné nastaviť hmotnostnú triedu, ktorá je menšia ako povolená celková hmotnosť natrvalo uložená v palubnom prístroji.

V prípade vozidiel alebo jazdných súprav s povolenou celkovou hmotnosťou nad 18 ton sa ubezpečte, že je okrem toho správne nastavený aj počet náprav.

Leták

Na rozdelenie a vytlačenie: Leták obsahuje dôležité informácie o nových hmotnostných triedach.

Leták

Na zákazníckom portáli je uvedený prehľad, ktoré počty náprav a hmotnostné triedy sú nastavené na palubných prístrojoch vašich vozidiel. V návode je uvedené, ako musíte postupovať.

Návod

Krátky návod pre vodičov nákladných vozidiel: Takto správne nastavíte hmotnostnú triedu a počet náprav.

Návod

Zákaznícka linka

 • Volania z Nemecka:
 • 0800 222 26 28 *
 • Volania zo zahraničia:
 • 00800 0 222 26 28 *

Nové sadzby mýta

Od 1. januára 2019 platia nové sadzby mýta.

Prehľad sadzieb pre rok 2019

Prihlásenie pomocou palubného prístroja


rt_img.media.meta(md_alt_fallback)

Viac informácií

Na začiatok stránky

Build: 32.4.0.3, Content: undefined, Node: tpm2r603