Hmotnostné triedy

Pre každou jazdou skontrolujte: Hmotnostná trieda je správne nastavená?


Ruka nastavuje na palubnom prístroji hmotnostnú a nápravovú triedu. Oba údaje sú viditeľné na displeji palubného prístroja.

Najvyššia technicky prípustná hmotnosť namiesto povolenej celkovej hmotnosti

Zmenil sa základ pre zaradenie do hmotnostnej triedy.

Rozhodujúcim faktorom bola doteraz povolená celková hmotnosť (PCH). Od 1. decembra 2023 je rozhodujúcim faktorom najvyššia technicky prípustná hmotnosť (NTPH).

V dôsledku toho môžu vozidlá padnúť do vyššej hmotnostnej triedy alebo začnú podliehať mýtnemu.

The video shows how you adjust the TPMLM in the customer portal.

You can activate the subtitles using the icons at the bottom right in the player.

Deklarácia o hmotnosti a nápravách

Mýto pre nákladné vozidlá sa okrem iného vypočíta na základe hmotnostnej triedy vozidla alebo jazdnej súpravy. Pritom je rozhodujúca najvyššia technicky prípustná hmotnosť (NTPH). Tento údaj nájdete v osvedčení o evidencii vozidla, v kolónke F.1. Pri hmotnosti vozidla vyššej ako 18 ton je relevantný aj počet náprav. Existujú nasledujúce hmotnostné triedy:

  • <7,5 tony (nepodlieha mýtnemu)
  • ≥7,5 tony až <12 ton
  • ≥12 ton až ≤18 ton
  • >18 ton

Motorové vozidlá a jazdné súpravy s najvyššou technicky prípustnou hmotnosťou od 7,5 tony podliehajú mýtnemu. Jazdné súpravy podliehajú mýtnemu len vtedy, ak je najvyššia technicky prípustná hmotnosť motorového vozidla vyššia ako 3,5 tony.

V palubnom prístroji je zásadne natrvalo uložená najvyššia technicky prípustná hmotnosť uvedená pri registrácii vozidla. Ak sa zmení najvyššia technicky prípustná hmotnosť pri pripojení alebo odpojení prívesu, pred začatím jazdy je potrebné v palubnom prístroji prispôsobiť najvyššiu technicky prípustnú hmotnosť. Platí to pre vozidlá s najvyššou technicky prípustnou hmotnosťou až do 18 ton vrátane. Od 18 ton je navyše nutné uviesť aj počet náprav (≤ 3 nápravy, 4 nápravy alebo ≥ 5 náprav).

Berte na vedomie

Pred začiatkom jazdy sa bezpodmienečne ubezpečte, že je nastavená správna najvyššia technicky prípustná hmotnosť (NTPH) vášho vozidla alebo jazdnej súpravy.

Video: Nastavenie hmotnostných tried

Klasifikácia deklarácie o hmotnosti a nápravách

Hmotnosť motorových vozidiel alebo jazdných súprav sa od 7,5 tony deklaruje vo výberových stupňoch po 1,5 tony. Pritom nie je možné nastaviť hmotnostnú triedu, ktorá je menšia ako hmotnosť uložená v palubnom prístroji. Najvyššia technicky prípustná hmotnosť sa v prípade jazdných súprav vypočíta zo súčtu najvyšších technicky prípustných hmotností jednotlivých vozidiel.

* vo výberových stupňoch po 1,5 t

** Pri hmotnosti do 18 t vrátane je možné dobrovoľné zadanie počtu náprav, ktoré však nemá žiadny vplyv na výšku mýtnych poplatkov.

Hmotnostné triedy Deklarácia o hmotnosti* Deklarácia o nápravách**
Nepodliehajúce mýtnemu
<7,5 t
<7,5 t
(Indikácia na displeji „Nepodliehajúce mýtnemu“)
-
Hmotnostná trieda
≥ 7,5 t až <12 t
7,5 t – 9 t – 10,5 t
(indikácia na displeji „7,5 t .. 11,99 t“)
-
Hmotnostná trieda
≥ 12 t až ≤ 18 t
12 t – 13,5 t – 15 t – 16,5 t – 18 t
(indikácia na displeji „12t .. 18t“)
-
Hmotnostná trieda
> 18 t
>18 t nie je potrebná deklarácia o hmotnosti
(indikácia na displeji „>18 t“)
≤3 nápravy, 4 nápravy alebo ≥5 náprav
(zadanie presného počtu náprav)

Prevádzková indikácia v Nemecku

Po začiatku jazdy sa na displeji trvalo zobrazuje zvolený hmotnostný rozsah. Tu sú štyri príklady:


Displej palubného prístroja zobrazuje nastavenia 2 náprav a oslobodenie od mýta pre DE. Zelená LED dióda svieti.
Vozidlo s 2 nápravami, nepodlieha mýtnemu <7,5 tony

Displej palubného prístroja zobrazuje nastavenia 5 náprav a hmotnostnú triedu 7,5 až 11,99 ton. Zelená LED dióda svieti.
Vozidlo s 5 nápravami, hmotnosť 9 tony

Displej palubného prístroja zobrazuje nastavenia 5 náprav a hmotnostnú triedu 12 až 18 ton. Zelená LED dióda svieti.
Vozidlo s 5 nápravami, hmotnosť 16,5 tony

Displej palubného prístroja zobrazuje nastavenia 5 náprav a hmotnostnú triedu viac ako 18 ton. Zelená LED dióda svieti.
Vozidlo s 5 nápravami, hmotnosť >18 ton

Prevádzková indikácia v Rakúsku

V Rakúsku – s aktivovanou službou AT (TOLL2GO)


Displej palubného prístroja zobrazuje nastavenia 3 náprav a služby AT. Zelená LED dióda svieti.
Vozidlo s 3 nápravami

Zadanie v palubnom prístroji

Po naštartovaní motora sa zobrazí nastavenie hmotnosti použité pri poslednej jazde. To môže byť najvyššia technicky prípustná hmotnosť (NTPH) natrvalo uložená v palubnom prístroji alebo najvyššia technicky prípustná hmotnosť aktívne zvolená vodičom.

Berte na vedomie

  • Nie je možné nastaviť hmotnostnú triedu, ktorá je menšia ako najvyššia technicky prípustná hmotnosť trvalo uložená v palubnom prístroji.
  • V prípade motorových vozidiel alebo jazdných súprav s najvyššou technicky prípustnou hmotnosťou vyššou ako 18 ton sa uistite, že bol nastavený aj správny počet náprav.

Leták

Na rozdelenie a vytlačenie: Leták obsahuje dôležité informácie o nových hmotnostných triedach.

Leták (PDF, 271 KB)

Na zákazníckom portáli je uvedený prehľad, ktoré počty náprav a hmotnostné triedy sú nastavené na palubných prístrojoch vašich vozidiel. V návode je uvedené, ako musíte postupovať.

Návod (PDF, 984 KB)

Krátky návod pre vodičov nákladných vozidiel: Takto správne nastavíte hmotnostnú triedu a počet náprav.

Návod (PDF, 46 KB)

Ďalšie odporúčania