Hmotnostné triedy

Bezpodmienečne nastavte hmotnostnú triedu na palubnom prístroji


Ruka nastavuje na palubnom prístroji hmotnostnú a nápravovú triedu. Oba údaje sú viditeľné na displeji palubného prístroja.

Deklarácia o hmotnosti a nápravách

V zmysle zmeneného zákona o vyberaní mýta na spolkových diaľkových komunikáciách (BFstrMG) sa od 1. januára 2019 mýto pre nákladné vozidlá vypočíta na základe emisnej triedy, hmotnostnej triedy a v prípade vozidiel alebo jazdných súprav s povolenou celkovou hmotnosťou nad 18 ton aj podľa počtu náprav. Okrem toho sa pripočítavajú aj náklady súvisiace so zaťažením hlukom. Existujú nasledujúce hmotnostné triedy:

  • <7,5 tony (nepodlieha mýtnemu)
  • ≥7,5 tony až <12 ton
  • ≥12 ton až ≤18 ton
  • >18 ton

Všetky motorové vozidlá a jazdné súpravy s povolenou celkovou hmotnosťou od 7,5 tony podliehajú mýtnemu. V palubnom prístroji je zásadne natrvalo uložená povolená celková hmotnosť, ktorú držiteľ/držiteľka* uviedol/uviedla pri registrácii vozidla. Ak sa zmení povolená celková hmotnosť pri pripojení alebo odpojení prívesu, pred nástupom na jazdu je potrebné v palubnom prístroji prispôsobiť povolenú celkovú hmotnosť. To platí pre vozidlá s povolenou celkovou hmotnosťou až do 18 ton vrátane. Od 18 ton je navyše nutné uviesť aj počet náprav (≤ 3 nápravy resp. ≥ 4 nápravy). V prípade vozidiel alebo jazdných súprav s povolenou celkovou hmotnosťou nižšou ako 18 ton možno uvádzať počet náprav.

Berte na vedomie

Pred začiatkom jazdy sa bezpodmienečne ubezpečte, že je nastavená správna povolená celková hmotnosť Vášho vozidla alebo jazdnej súpravy na základe novej deklarácie o hmotnosti.

Video: Nastavenie hmotnostných tried

Klasifikácia deklarácie o hmotnosti a nápravách

Hmotnosť motorových vozidiel alebo jazdných súprav sa od 7,5 tony deklaruje vo výberových stupňoch po 1,5 tony. Pritom nie je možné nastaviť hmotnostnú triedu, ktorá je menšia ako hmotnosť uložená v palubnom prístroji. Od 1. januára 2019 sa povolená celková hmotnosť v prípade jazdných súprav bude na rozdiel od schvaľovacieho poriadku cestnej dopravy vytvárať súčtom povolených celkových hmotností jednotlivých vozidiel. Zaťaženie ťažného vozidla prívesom a zvislé zaťaženie návesovej točnice nie je potrebné zohľadniť

* vo výberových stupňoch po 1,5 t

** Pri hmotnosti do 18 t vrátane je možné dobrovoľné zadanie počtu náprav, ktoré však nemá žiadny vplyv na výšku mýtnych poplatkov.

Hmotnostné triedy Deklarácia o hmotnosti* Deklarácia o nápravách**
Nepodliehajúce mýtnemu
<7,5 t
<7,5 t
(Indikácia na displeji „Nepodliehajúce mýtnemu“)
-
Hmotnostná trieda
≥ 7,5 t až <12 t
7,5 t – 9 t – 10,5 t
(indikácia na displeji „7,5 t .. 11,99 t“)
-
Hmotnostná trieda
≥ 12 t až ≤ 18 t
12 t – 13,5 t – 15 t – 16,5 t – 18 t
(indikácia na displeji „12t .. 18t“)
-
Hmotnostná trieda
> 18 t
>18 t nie je potrebná deklarácia o hmotnosti
(indikácia na displeji „>18 t“)
≤3 nápravy alebo ≥4 nápravy
(zadanie presného počtu náprav)

Prevádzková indikácia v Nemecku

Po začiatku jazdy sa na displeji trvalo zobrazuje zvolený hmotnostný rozsah. Tu sú štyri príklady:


Displej palubného prístroja zobrazuje nastavenia 2 náprav a oslobodenie od mýta pre DE. Zelená LED dióda svieti.
Vozidlo s 2 nápravami, nepodlieha mýtnemu <7,5 tony

Displej palubného prístroja zobrazuje nastavenia 5 náprav a hmotnostnú triedu 7,5 až 11,99 ton. Zelená LED dióda svieti.
Vozidlo s 5 nápravami, hmotnosť 9 tony

Displej palubného prístroja zobrazuje nastavenia 5 náprav a hmotnostnú triedu 12 až 18 ton. Zelená LED dióda svieti.
Vozidlo s 5 nápravami, hmotnosť 16,5 tony

Displej palubného prístroja zobrazuje nastavenia 5 náprav a hmotnostnú triedu viac ako 18 ton. Zelená LED dióda svieti.
Vozidlo s 5 nápravami, hmotnosť >18 ton

Prevádzková indikácia v Rakúsku

V Rakúsku – s aktivovanou službou AT (TOLL2GO)


Displej palubného prístroja zobrazuje nastavenia 3 náprav a služby AT. Zelená LED dióda svieti.
Vozidlo s 3 nápravami

Zadanie v palubnom prístroji

Po naštartovaní motora sa zobrazí nastavenie hmotnosti použité pri poslednej jazde. To môže byť povolená celková hmotnosť natrvalo uložená v palubnom prístroji alebo povolená celková hmotnosť aktívne zvolená vodičom.

Berte na vedomie

  • Nie je možné nastaviť hmotnostnú triedu, ktorá je menšia ako povolená celková hmotnosť trvalo uložená v palubnom prístroji.
  • V prípade vozidiel alebo jazdných súprav s povolenou celkovou hmotnosťou nad 18 ton sa ubezpečte, že je okrem toho správne nastavený aj počet náprav.

Leták

Na rozdelenie a vytlačenie: Leták obsahuje dôležité informácie o nových hmotnostných triedach.

Leták (PDF, 271 KB)

Na zákazníckom portáli je uvedený prehľad, ktoré počty náprav a hmotnostné triedy sú nastavené na palubných prístrojoch vašich vozidiel. V návode je uvedené, ako musíte postupovať.

Návod (PDF, 984 KB)

Krátky návod pre vodičov nákladných vozidiel: Takto správne nastavíte hmotnostnú triedu a počet náprav.

Návod (PDF, 46 KB)

Ďalšie odporúčania