Používate zastaralý prehliadač. Je možné, že z tohto dôvodu sa nezobrazujú správne niektoré obsahy tejto internetovej stránky. Aktualizujte svoj prehliadač. Ak váš počítač patrí do siete, obráťte sa na svojho správcu.

Opustiť oblasť mobilných zariadení

Túto stránku nie je možné dobre zobrazovať na mobilných zariadeniach. Chcete napriek tomu pokračovať?

Toll Collect Toll Collect

Zákaznícka linka

 • Volania z Nemecka:
 • 0800 222 26 28 *
 • Volania zo zahraničia:
 • 00800 0 222 26 28 *

* zadarmo, ceny hovorov z mobilných sietí sa môžu líšiť

Nové hmotnostné triedy

Bezpodmienečne nastavte hmotnostnú triedu na palubnom prístroji


Ruka nastavuje na palubnom prístroji hmotnostnú a nápravovú triedu. Oba údaje sú viditeľné na displeji palubného prístroja.

Nová deklarácia o hmotnosti a nápravách

V zmysle zmeneného zákona o vyberaní mýta na spolkových diaľkových komunikáciách (BFstrMG) sa od 1. januára 2019 mýto pre nákladné vozidlá vypočíta na základe emisnej triedy, hmotnostnej triedy a v prípade vozidiel alebo jazdných súprav s povolenou celkovou hmotnosťou nad 18 ton aj podľa počtu náprav. Okrem toho sa pripočítavajú aj náklady súvisiace so zaťažením hlukom. Existujú nasledujúce hmotnostné triedy:

 • <7,5 tony (nepodlieha mýtnemu)
 • ≥7,5 tony až <12 ton
 • ≥12 ton až ≤18 ton
 • >18 ton

Všetky motorové vozidlá a jazdné súpravy s povolenou celkovou hmotnosťou od 7,5 tony podliehajú mýtnemu. V palubnom prístroji je zásadne natrvalo uložená povolená celková hmotnosť, ktorú majiteľ uviedol pri registrácii vozidla. Ak sa zmení povolená celková hmotnosť pri pripojení alebo odpojení prívesu, pred nástupom na jazdu je potrebné v palubnom prístroji prispôsobiť povolenú celkovú hmotnosť. To platí pre vozidlá s povolenou celkovou hmotnosťou až do 18 ton vrátane. Od 18 ton je navyše nutné uviesť aj počet náprav (≤ 3 nápravy resp. ≥ 4 nápravy). V prípade vozidiel alebo jazdných súprav s povolenou celkovou hmotnosťou nižšou ako 18 ton možno uvádzať počet náprav.

Pred začiatkom jazdy sa bezpodmienečne ubezpečte, že je nastavená správna povolená celková hmotnosť Vášho vozidla alebo jazdnej súpravy na základe novej deklarácie o hmotnosti.

Klasifikácia deklarácie o hmotnosti a nápravách

Hmotnosť motorových vozidiel alebo jazdných súprav sa od 7,5 tony deklaruje vo výberových stupňoch po 1,5 tony. Pritom nie je možné nastaviť hmotnostnú triedu, ktorá je menšia ako hmotnosť uložená v palubnom prístroji. Od 1. januára 2019 sa povolená celková hmotnosť v prípade jazdných súprav bude na rozdiel od schvaľovacieho poriadku cestnej dopravy vytvárať súčtom povolených celkových hmotností jednotlivých vozidiel. Zaťaženie ťažného vozidla prívesom a zvislé zaťaženie návesovej točnice nie je potrebné zohľadniť

Hmotnostné triedy Deklarácia o hmotnosti* Deklarácia o nápravách**
Nepodliehajúce mýtnemu
<7,5 t
<7,5 t
(indikácia na displeji „Toll free“)
-
Hmotnostná trieda
≥ 7,5 t až <12 t
7,5 t – 9 t – 10,5 t
(indikácia na displeji „7,5 t .. 11,99 t“)
-
Hmotnostná trieda
≥ 12 t až ≤ 18 t
12 t – 13,5 t – 15 t – 16,5 t – 18 t
(indikácia na displeji „12t .. 18t“)
-
Hmotnostná trieda
> 18 t
> 18 t nie je potrebná deklarácia o hmotnosti
(indikácia na displeji „>18 t“)
≤ 3 nápravy alebo ≥ 4 nápravy
(zadanie presného počtu náprav)

* vo výberových stupňoch po 1,5 t
** Pri hmotnosti do 18 t vrátane je možné dobrovoľné zadanie počtu náprav, ktoré však nemá žiadny vplyv na výšku mýta.

Prevádzková indikácia v Nemecku

Po začiatku jazdy sa na displeji trvalo zobrazuje zvolený hmotnostný rozsah. Tu sú štyri príklady:


Displej palubného prístroja zobrazuje nastavenia 2 náprav a oslobodenie od mýta pre DE. Zelená LED dióda svieti.

Vozidlo s 2 nápravami, nepodlieha mýtnemu <7,5 tony


Displej palubného prístroja zobrazuje nastavenia 5 náprav a hmotnostnú triedu 7,5 až 11,99 ton. Zelená LED dióda svieti.

Vozidlo s 5 nápravami, hmotnosť 9 tony


Displej palubného prístroja zobrazuje nastavenia 5 náprav a hmotnostnú triedu 12 až 18 ton. Zelená LED dióda svieti.

Vozidlo s 5 nápravami, hmotnosť 16,5 tony


Displej palubného prístroja zobrazuje nastavenia 5 náprav a hmotnostnú triedu viac ako 18 ton. Zelená LED dióda svieti.

Vozidlo s 5 nápravami, hmotnosť >18 ton

Prevádzková indikácia v Rakúsku

V Rakúsku – s aktivovanou službou AT (TOLL2GO)


Displej palubného prístroja zobrazuje nastavenia 3 náprav a služby AT. Zelená LED dióda svieti.

Vozidlo s 3 nápravami

Zadanie v palubnom prístroji

Po naštartovaní motora sa zobrazí nastavenie hmotnosti použité pri poslednej jazde. To môže byť povolená celková hmotnosť natrvalo uložená v palubnom prístroji alebo povolená celková hmotnosť aktívne zvolená vodičom.

Dbajte na to, že nie je možné nastaviť hmotnostnú triedu, ktorá je menšia ako povolená celková hmotnosť natrvalo uložená v palubnom prístroji.

V prípade vozidiel alebo jazdných súprav s povolenou celkovou hmotnosťou nad 18 ton sa ubezpečte, že je okrem toho správne nastavený aj počet náprav.

Leták

Na rozdelenie a vytlačenie: Leták obsahuje dôležité informácie o nových hmotnostných triedach.

Leták

Na zákazníckom portáli je uvedený prehľad, ktoré počty náprav a hmotnostné triedy sú nastavené na palubných prístrojoch vašich vozidiel. V návode je uvedené, ako musíte postupovať.

Návod

Krátky návod pre vodičov nákladných vozidiel: Takto správne nastavíte hmotnostnú triedu a počet náprav.

Návod

Zákaznícka linka

 • Volania z Nemecka:
 • 0800 222 26 28 *
 • Volania zo zahraničia:
 • 00800 0 222 26 28 *

Nové sadzby mýta


Nákladné vozidlo ide po diaľnici.

Od 1. januára 2019 platia nové sadzby mýta.

Prehľad sadzieb pre rok 2019

Prihlásenie pomocou palubného prístroja


Vodič nákladného vozidla obsluhuje palubný prístroj v nákladnom vozidle.

Viac informácií

Na začiatok stránky

Build: 34.4.3.0, Content: undefined, Node: tpm1r603