Класове според теглото

Непременно настройте класа според теглото в бордовия уред за автомобил


Една ръка записва класа според теглото и според осите на бордови уред за автомобил. Данните се виждат на дисплея на бордовия уред за автомобил.

Декларация за теглото и броя на осите

Съгласно изменения Закон за пътната такса за федералните автомагистрали (BFStrMG) от 1 януари 2019 г. пътната такса за товарни автомобили ще се изчислява на базата на класа на вредните емисии, класа според теглото, а при превозни средства или състави от превозни средства с допустимо общо тегло над 18 тона допълнително и според броя на осите. Освен това се включват разходите за шумово натоварване. Съществуват следните класове според теглото:

  • <7,5 тона (необлагаеми с пътна такса тона)
  • ≥7,5 тона до <12 тона
  • ≥12 тона до ≤18 тона
  • >18 тона

Всички автомобили и състави от превозни средства с допустимо общо тегло над 7,5 тона са облагаеми с пътна такса. По принцип в бордовия уред за автомобил е трайно запаметено допустимото общо тегло, което собственикът е посочил при вписването на превозното средство. При промяна на допустимото общо тегло поради прикачване или разкачване на ремарке, преди началото на пътуването допустимото общо тегло трябва да се коригира в бордовия уред за автомобил. Това важи за превозни средства с допустимо общо тегло до 18 тона включително. При тегло над 18 тона се изисква допълнително посочването на броя на осите (≤3 оси или ≥4 оси). При превозни средства или състави от превозни средства с допустимо общо тегло под 18 тона е възможно посочването на броя на осите.

Моля, имайте предвид

Преди началото на пътуването задължително се уверявайте, че с помощта на новата декларация за теглото е настроено правилното допустимо общо тегло на Вашия автомобил или състав от автомобили.

Видео: Настройване на клас според теглото

Вписване в декларацията за теглото и броя на осите

Теглото на автомобилите или на съставите от превозни средства се декларира от 7,5 тона нагоре, като се следват стъпки на избор от 1,5 тона. При това не може да бъде настроен клас според теглото, който е по-нисък от запаметеното в бордовия уред за автомобил тегло. В отклонение от Наредбата за регистрацията на моторните превозни средства, от 1 януари 2019 г. допустимото общо тегло при състави от превозни средства ще се формира от сбора на допустимите общи тегла на отделните превозни средства. Натоварването върху теглича и натоварването от полуремаркето не трябва да се вземат под внимание

* на стъпки за избор от 1,5 t

** При тегло до 18 t включително осите могат да се посочват по желание, но това не оказва влияние върху пътните такси.

Класове според теглото Декларация за теглото* Декларация за броя на осите**
Необлагаем с пътна такса
<7,5 t
<7,5 t
(Показание на дисплея „Mautfrei“ (Необлагаем с пътна такса)
-
Клас според теглото
≥7,5 t до <12 t
7,5 t – 9 t – 10,5 t
(Показание на дисплея „7,5t .. 11,99t“)
-
Клас според теглото
≥12 t до ≤18 t
12 t – 13,5 t – 15 t – 16,5 t – 18 t
(Показание на дисплея „12t .. 18t“)
-
Клас според теглото
>18 t
>18 t не е необходима Декларация за теглото
(Показание на дисплея „>18t“)
≤3 оси или ≥4 оси
(въвеждане на точния брой на осите)

Работна индикация в Германия

След началото на пътуването дисплеят постоянно показва избрания диапазон на теглото. Посочени са четири примера:


Дисплей на бордови уред за автомобил показва настройките 2 оси и DE Mautfrei (DE необлагаем с пътна такса). Зеленият светодиод свети.
Превозно средство с 2 оси, необлагаемо с пътна такса <7,5 тона

Дисплей на бордови уред за автомобил показва настройките 5 оси и диапазон за тегло от 7,5 до 11,99 тона. Зеленият светодиод свети.
Превозно средство с 5 оси, тегло 9 тона

Дисплей на бордови уред за автомобил показва настройките 5 оси и диапазон за тегло от 12 до 18 тона. Зеленият светодиод свети.
Превозно средство с 5 оси, тегло 16,5 тона

Дисплей на бордови уред за автомобил показва настройките 5 оси и диапазон за тегло над 18 тона. Зеленият светодиод свети.
Превозно средство с 5 оси, тегло >18 тона

Работна индикация в Австрия

в Австрия – с активирана услуга AT (TOLL2GO)


Дисплей на бордови уред за автомобил показва настройките 3 оси и услуга AT. Зеленият светодиод свети.
Превозно средство с 3 оси

Въвеждане в бордовия уред за автомобил

След стартирането на двигателя се показва настройката на теглото за последното пътуване. Това може да бъде или трайно запаметеното на бордовия уред за автомобил допустимо общо тегло, или активирано, избрано от водача допустимо общо тегло.

Моля, имайте предвид

  • Не може да бъде настроен клас според теглото, който е по-нисък от постоянно запаметеното в бордовия уред за автомобил допустимо общо тегло.
  • При автомобили или състави от превозни средства с допустимо общо тегло над 18 тона, моля, уверете се, че в допълнение е настроен правилният брой на осите.

Флаер

За споделяне или разпечатване: Флаерът съдържа цялата важна информация относно класовете според теглото.

Флаер (PDF, 276 KB)

В клиентския портал ще видите какви класове според осите и според теглото можете да настроите на бордовите уреди за автомобил на Вашите превозни средства. Указанията ще Ви покажат как да процедирате.

Инструкция (PDF, 988 KB)

Кратка инструкция за водачи на товарни автомобили: Така настройвате правилно класа според теглото и броя на осите.

Инструкция (PDF, 46 KB)

Други препоръки