Класове според теглото

Преди всяко пътуване проверявайте: правилно ли е въведен класът според теглото?


Една ръка записва класа според теглото и според осите на бордови уред за автомобил. Данните се виждат на дисплея на бордовия уред за автомобил.

tzGm вместо zGG

Основният показател за определяне на класа според теглото се промени.

Досега се вземаше предвид допустимото общо тегло (zGG). От 1 декември 2023 г. за определяща се приема технически допустимата максимална маса (tzGm).

По този начин превозните средства могат да преминат в по-висок клас по тегло или да започнат да подлежат на облагане с пътна такса.

The video shows how you adjust the TPMLM in the customer portal.

You can activate the subtitles using the icons at the bottom right in the player.

Декларация за теглото и броя на осите

Пътната такса за товарни автомобили се изчислява въз основа на класа според теглото на превозното средство или комбинацията от превозни средства. Определяща е технически допустимата максимална маса (tzGm). Можете да намерите тази информация в поле F.1 в свидетелството за регистрация на автомобила. Ако теглото надвишава18 тона, броят на осите също е от значение. Съществуват следните класове според теглото:

  • <7,5 тона (необлагаеми с пътна такса тона)
  • ≥7,5 тона до <12 тона
  • ≥12 тона до ≤18 тона
  • >18 тона

Облагат се моторни превозни средства и комбинации от превозни средства с технически допустима максимална маса над 7,5 тона. Комбинациите от превозни средства подлежат на облагане с пътна такса само ако моторното превозно средство е с технически допустима максимална маса над 3,5 тона.

Технически допустимата максимална маса, която е зададена при регистриране на превозното средство, обикновено се съхранява постоянно в бордовия уред за автомобила. Ако tzGm се промени, защото например е прикачено или разкачено ремарке, стойността за tzGm трябва да се промени в бордовия уред на автомобила преди началото на пътуването. Това се отнася за превозни средства с технически допустима максимална маса до 18 тона включително. За маса над 18 тона трябва да бъдат посочени и осите (≤3 оси, 4 оси или ≥ 5 оси).

Моля, имайте предвид

Моля, преди началото на пътуването си се уверете, че е зададена правилната технически допустима максимална маса (tzGm) на Вашето превозно средство или комбинация от превозни средства.

Вписване в декларацията за теглото и броя на осите

Теглото на автомобилите или на съставите от превозни средства се декларира от 7,5 тона нагоре, като се следват стъпки на избор от 1,5 тона. При това не може да бъде настроен клас според теглото, който е по-нисък от запаметеното в бордовия уред за автомобил тегло. Технически допустимата максимална маса за комбинации от превозни средства се изчислява от сбора на технически допустимата максимална маса на отделните превозни средства.

* на стъпки за избор от 1,5 t

** При тегло до 18 t включително осите могат да се посочват по желание, но това не оказва влияние върху пътните такси.

Класове според теглото Декларация за теглото* Декларация за броя на осите**
Необлагаем с пътна такса
<7,5 t
<7,5 t
(Показание на дисплея „Mautfrei“ (Необлагаем с пътна такса)
-
Клас според теглото
≥7,5 t до <12 t
7,5 t – 9 t – 10,5 t
(Показание на дисплея „7,5t .. 11,99t“)
-
Клас според теглото
≥12 t до ≤18 t
12 t – 13,5 t – 15 t – 16,5 t – 18 t
(Показание на дисплея „12t .. 18t“)
-
Клас според теглото
>18 t
>18 t не е необходима Декларация за теглото
(Показание на дисплея „>18t“)
≤3 оси, 4 оси или ≥5 оси
(въвеждане на точния брой на осите)

Работна индикация в Германия

След началото на пътуването дисплеят постоянно показва избрания диапазон на теглото. Посочени са четири примера:


Дисплей на бордови уред за автомобил показва настройките 2 оси и DE Mautfrei (DE необлагаем с пътна такса). Зеленият светодиод свети.
Превозно средство с 2 оси, необлагаемо с пътна такса <7,5 тона

Дисплей на бордови уред за автомобил показва настройките 5 оси и диапазон за тегло от 7,5 до 11,99 тона. Зеленият светодиод свети.
Превозно средство с 5 оси, тегло 9 тона

Дисплей на бордови уред за автомобил показва настройките 5 оси и диапазон за тегло от 12 до 18 тона. Зеленият светодиод свети.
Превозно средство с 5 оси, тегло 16,5 тона

Дисплей на бордови уред за автомобил показва настройките 5 оси и диапазон за тегло над 18 тона. Зеленият светодиод свети.
Превозно средство с 5 оси, тегло >18 тона

Работна индикация в Австрия

в Австрия – с активирана услуга AT (TOLL2GO)


Дисплей на бордови уред за автомобил показва настройките 3 оси и услуга AT. Зеленият светодиод свети.
Превозно средство с 3 оси

Въвеждане в бордовия уред за автомобил

След стартирането на двигателя се показва настройката на теглото за последното пътуване. Това може да бъде или технически допустимата обща маса (tzGm), запаметена в бордовия уред на автомобила, или технически допустима максимална маса, активно избрана от водача.

Моля, имайте предвид

  • Не е възможно да се зададе клас според теглото, който е по-малък от технически допустимата максимална маса, запаметената в бордовия уред за автомобила.
  • За моторни превозни средства или комбинации от превозни средства с технически допустима максимална маса над 18 тона, се уверете, че е зададен и правилният брой оси.

Флаер

За споделяне или разпечатване: Флаерът съдържа цялата важна информация относно класовете според теглото.

Флаер (PDF, 276 KB)

В клиентския портал ще видите какви класове според осите и според теглото можете да настроите на бордовите уреди за автомобил на Вашите превозни средства. Указанията ще Ви покажат как да процедирате.

Инструкция (PDF, 988 KB)

Кратка инструкция за водачи на товарни автомобили: Така настройвате правилно класа според теглото и броя на осите.

Инструкция (PDF, 46 KB)

Други препоръки