Регистриране на превозни средства на занаятчийски предприятия

 • Могат да бъдат регистрирани само превозни средства в клас според теглото над 3,5 тона и под 7,5 тона технически допустима максимална маса, които се използват за курсове, които попадат в обхвата на освобождаване от пътни такси на занаятчийски предприятия и за които занаятчийското предприятие е вписано като собственик на превозното средство в свидетелството за регистрация, част I.

 • Информацията помага за контрола върху пътните такси, така че спиранията на превозните средства и административните процедури да бъдат сведени до минимум.

 • Регистрирането на превозни средства за освобождаване от пътни такси на занаятчийски предприятия в Toll Collect е доброволно. Като извършите регистрация, можете да сведете до минимум спиранията на превозното средство и административните процедури.

 • Можете да регистрирате превозни средства на занаятчийски предприятия онлайн на Toll Collect.

  Регистриране на превозни средства на занаятчийски предприятия
 • В онлайн формата могат да бъдат регистрирани до десет превозни средства. Използвайте отново онлайн формуляра, ако искате да регистрирате допълнителни превозни средства.

 • Документите, които предоставяте, ще бъдат използвани, за да бъде извършена проверка дали превозното средство отговаря на изискванията за освобождаване от пътни такси на занаятчийски предприятия.

  Моля, обърнете внимание: Курсовете, които не отговарят на изискванията за освобождаване от пътни такси на занаятчийски предприятия, подлежат на такса въпреки регистрацията.

 • Да. Само превозни средства, за които занаятчийското предприятие е вписано като собственик на превозното средство в свидетелството за регистрация, част I (документ за регистрация на превозното средство), отговарят на условията за регистрация.

 • Моля, качете свидетелството за регистрация, част I (документ за регистрация на превозно средство) на Вашето превозно средство и своята занаятчийска/професионална карта.

 • Можете да кандидатствате за занаятчийска/професионална карта в компетентната занаятчийска камара или служба.

 • Моля, предоставете подходящи документи на немски език или скачени с превод на немски, например Извлечение от търговски регистър или регистрация на търговска дейност

 • Моля, изберете съответната текуща длъжност, ако във Вашия сертификат е посочена остаряла длъжност.

 • Ако професията Ви не е в списъка, първо, проверете дали длъжността е стара и ако е така, изберете текущата длъжност. Ако това не е така, регистрирането на превозни средства на занаятчийското предприятие е невъзможно.

 • Ако Вашето превозно средство няма тахограф, това е индикация, че курсовете може да попаднат в освобождаване от пътни такси за товарни автомобили на занаятчийски предприятия.

 • Ако за водачите не се изисква професионална категория поради занаятчийския характер на дейността, това е индикация, че техните курсове може да попаднат в освобождаване от пътни такси за товарни автомобили на занаятчийски предприятия.

 • Не, регистрацията на ремаркета не е необходима и не е предназначена за освобождаване от пътни такси на занаятчийски предприятия.

 • След като изпратите данните си, ще получите потвърждение за получаване от Toll Collect по имейл.

 • Не. Регистрацията на превозни средства на занаятчийски предприятия не води до правно признаване за освобождаване от пътни такси на занаятчийски предприятия. Курсовете, които не отговарят на изискванията за освобождаване от пътни такси на занаятчийски предприятия, подлежат на такса въпреки регистрацията.

 • Моля, регистрирайте отново превозното си средство. Няма нужда да анулирате или изтривате първоначалната си регистрация.

 • Ако изискванията за освобождаване от пътни такси на занаятчийски предприятия не са изпълнени за даден курс, превозното средство подлежи на пътна такса. Ако това се случва само от време на време, Ви препоръчваме да регистрирате и платите тези пътувания чрез приложението Toll Collect или на интернет страницата на Toll Collect.

  Ако платените курсове се случват редовно, препоръчваме да инсталирате бордови уред (OBU) от Toll Collect или доставчик на ЕУЕПТ. Бордовите уреди за автомобила от Toll Collect могат да се включват или изключват според необходимостта.

 • Моля, изпратете имейл в свободна форма, в който посочвате фирмените си данни и регистрационния номер на превозното средство на Handwerk-Storno@toll-collect.de . Препращането на потвърждението за регистрация като прикачен файл към Вашия имейл за отписване от регистрация е предимство. Моля, въздържайте се от изпращане на общи запитвания на този имейл адрес. Моля, използвайте другите ни опции за контакт .

  Препоръчваме Ви да регистрирате превозното средство в Toll Collect или при доставчик на ЕУЕПТ и да имате инсталиран бордови уред (OBU), за да можете удобно да заплащате пътните си такси. Информация относно регистриране на облагаеми с пътна такса превозни средства в Toll Collect можете да намерите тук .

  Можете да заявявате и заплащате пътната такса за всеки отделен курс и в приложението Toll Collect или на интернет страницата на Toll Collect.