Prijava obrtničkih vozila

 • Mogu se prijaviti samo vozila razreda težine veće od 3,5 tone i manje od 7,5 tona najveće tehnički dopuštene mase koja se koriste za vožnje za koje vrijedi izuzeće za obrtnike i za koje je u prometnoj dozvoli, I. dio, kao vlasnik vozila naveden obrt.

 • Informacije pomažu u usklađivanju kontrole naplate cestarine na način da se izdvajanja obrtničkih vozila iz prometa i službeni postupci svedu na minimum.

 • Prijava vozila za obrtničko izuzeće kod Toll Collecta je dobrovoljno. S prijavom svodite izdvajanja iz prometa i službene postupke na minimum.

 • Obrtnička vozila možete prijaviti online na Toll Collectu.

  Prijava obrtničkih vozila
 • U online obrascu moguće je prijaviti do deset vozila. Ako želite prijaviti dodatna vozila, ponovno upotrijebite online obrazac.

 • Na temelju dokaza koje dostavite provjerit će se ispunjava li vozilo načelno preduvjete za izuzeće za obrtnike.

  Imajte na umu: vožnje koje ne ispunjavaju preduvjete za izuzeće za obrtnike podliježu obvezi plaćanja cestarine unatoč prijavi.

 • Da. Za prijavu u obzir dolaze samo vozila kod kojih je obrt upisan kao vlasnik vozila u prometnoj dozvoli, I. dio (prometna isprava vozila).

 • Učitajte prometnu dozvolu, I. dio (prometna isprava vozila) vašeg vozila i svoju obrtnicu / potvrdu o djelatnosti.

 • Zahtjev za obrtnicu možete podnijeti u nadležnoj obrtničkoj komori ili u agenciji za poduzetništvo.

 • Dostavite odgovarajuće dokumente na njemačkom jeziku ili zajedno s prijevodom na njemački, npr. izvadak iz sudskog registra ili prijavu djelatnosti.

 • Odaberite odgovarajući aktualni naziv zanimanja ako je na vašoj potvrdi naveden zastarjeli naziv zanimanja.

 • Ako vaše zanimanje nije navedeno na popisu, prvo provjerite radi li se o starom nazivu zanimanja i ako je to slučaj, odaberite aktualni naziv zanimanja. Ako to nije slučaj, prijava obrtničkih vozila nije moguća.

 • Ako vaše vozilo nema tahograf, to je pokazatelj da bi vožnje mogle potpadati pod izuzeće za obrtnike od plaćanja cestarine za teretna vozila.

 • Ako vozači zbog svoje obrtničke djelatnosti ne trebaju imati kvalifikacije profesionalnog vozača, to je pokazatelj da bi njihove vožnje mogle potpadati pod izuzeće za obrtnike od plaćanja cestarine za teretna vozila.

 • Ne, prijava prikolica nije potrebna za izuzeće za obrtnike te nije ni predviđena.

 • Nakon što pošaljete svoje podatke, Toll Collect će vam e-poštom poslati potvrdu o primitku.

 • Ne. Registracija obrtničkih vozila ne podrazumijeva pravno priznavanje oslobođenja plaćanja cestarine u okviru izuzeća za obrtnike. Vožnje koje ne ispunjavaju preduvjete za izuzeće za obrtnike podliježu obvezi plaćanja cestarine unatoč prijavi.

 • Ponovno prijavite vozilo. Nema potrebe za storniranjem ili brisanjem izvorne prijave.

 • Ako za neku vožnju nisu ispunjeni uvjeti za izuzeće za obrtnike, vozilo podliježe obvezi plaćanja cestarine. Ako se to događa samo povremeno, preporučamo da te vožnje prijavite i platite putem aplikacije Toll Collect ili internetske stranice Toll Collecta .

  Ako se vožnje s obvezom plaćanja cestarine redovito događaju, preporučujemo ugradnju mobilnog uređaja za vozilo (OBU) tvrtke Toll Collect ili pružatelja usluge EENC-a. Mobilni uređaji za vozilo tvrtke Toll Collect mogu se prema potrebi uključiti ili isključiti.

 • Pošaljite neformalnu poruku e-pošte s podacima o svojoj tvrtki i registracijskom oznakom vozila na Handwerk-Storno@toll-collect.de . Prednost je prosljeđivanje potvrde o prijavi kao privitka e-pošte za odjavu. Molimo vas da se suzdržite od slanja općih upita na ovu adresu e-pošte. Molimo koristite za to naše druge mogućnosti kontakta .

  Preporučamo da vozilo prijavite kod Toll Collecta ili pružatelja usluga EENC-a i ugradite mobilni uređaj za vozilo (OBU) kako biste jednostavno mogli plaćati cestarinu. Informacije o registraciji vozila pod obvezom plaćanja cestarine kod Toll Collecta možete pronaći ovdje .

  Alternativno, cestarinu za svaku pojedinačnu vožnju možete prijaviti i platiti u aplikaciji Toll Collect ili na internetskoj stranici Toll Collecta .