Prijava obrtnih vozil

 • Prijavijo se lahko samo vozila v težnostnem razredu nad 3,5 tone in manj kot 7,5 tone največje tehnično dovoljene mase, ki se uporabljajo za vožnje, ki spadajo v izjemo za obrtnike in pri katerih je v I. delu prometnega dovoljenja kot lastnik vozila navedeno obrtno podjetje.

 • Informacije pomagajo prilagoditi cestninske kontrole tako, da se za obrtna vozila zmanjšajo izločevanja in regulativni postopki.

 • Prijava vozil za izjemo za obrtnike pri družbi Toll Collect je prostovoljna. S prijavo zmanjšate izločevanja in regulativne postopke.

 • Obrtna vozila lahko prijavite na spletu pri družbi Toll Collect.

  Prijava obrtnih vozil
 • V spletnem obrazcu je mogoče prijaviti do deset vozil. Če želite prijaviti dodatna vozila, ponovno uporabite spletni obrazec.

 • Predložena dokazila bodo uporabljena za preverjanje, ali vozilo načeloma izpolnjuje pogoje za izjemo za obrtnike.

  Upoštevajte: Za vožnje, ki ne izpolnjujejo pogojev za izjemo za obrtnike, je kljub prijavi obvezno plačilo cestnine.

 • Da. Za prijavo so primerna le vozila, za katera je v I. delu prometnega dovoljenja (dokument o registraciji vozila) kot lastnik vozila vpisano obrtno podjetje.

 • Naložite I. del prometnega dovoljenja (dokument o registraciji vozila) vašega vozila in svojo obrtniško/trgovsko izkaznico.

 • Za pridobitev obrtniške/trgovske izkaznice lahko zaprosite pri pristojni obrtni zbornici ali na uradu za trgovino.

 • Predložite ustrezne dokumente v nemškem jeziku ali skupaj s prevodom v nemški jezik, npr. izpisek iz poslovnega registra ali registracija dejavnosti.

 • Če je na vašem dokazilu naveden zastarel naziv poklica, izberite ustrezen trenutni naziv poklica.

 • Če vašega poklica ni na seznamu, vas prosimo, da najprej preverite, ali gre za star naziv poklica, in v takem primeru izberite trenutni naziv poklica. Če temu ni tako, prijava obrtnih vozil ni mogoča.

 • Če vaše vozilo nima tahografa, je to znak, da lahko za vožnje velja izjema za obrtnike pri cestnini za tovorna vozila

 • Če vozniki zaradi svojega obrtniškega dela ne potrebujejo poklicnih vozniških kvalifikacij, je to znak, da lahko za njihove vožnje velja izjema za obrtnike pri cestnini za tovorna vozila.

 • Ne, prijava priklopnikov ni potrebna in ni predvidena za izjemo za obrtnike.

 • Po pošiljanju podatkov boste od družbe Toll Collect po elektronski pošti prejeli potrdilo o prejemu.

 • Ne. Prijava obrtnih vozil ne pomeni pravnega priznanja oprostitve plačila cestnine v okviru izjeme za obrtnike. Za vožnje, ki ne izpolnjujejo pogojev za izjemo za obrtnike, je kljub prijavi obvezno plačilo cestnine.

 • Ponovno prijavite vozilo. Prvotne prijave ni treba preklicati ali izbrisati.

 • Če za vožnjo niso izpolnjeni pogoji za izjemo za obrtnike, je za vozilo obvezno plačilo cestnine. Če se to zgodi le občasno, priporočamo, da te vožnje evidentirate in plačate prek aplikacije Toll Collect ali spletnega mesta družbe Toll Collect .

  Če se vožnje z obveznim plačilom cestnine pojavljajo redno, priporočamo namestitev naprave v vozilu (OBU) družbe Toll Collect ali ponudnika EETS. Naprave v vozilu OBU družbe Toll Collect lahko po potrebi vklopite ali izklopite.

 • Pošljite neformalno e-poštno sporočilo s podatki vašega podjetja in registrsko številko vozila na Handwerk-Storno@toll-collect.de . Posredovanje potrdila o prijavi kot priponke vašemu odjavnemu e-poštnemu sporočilu je prednost. Na ta e-poštni naslov ne pošiljajte splošnih poizvedb. Za to uporabite naše druge kontaktne možnosti .

  Priporočamo, da vozilo registrirate pri družbi Toll Collect ali ponudniku EETS in imate nameščeno napravo v vozilu (OBU), da boste lahko udobno plačevali cestnino. Informacije o registraciji vozil z obvezno cestnino pri družbi Toll Collect najdete tukaj .

  Lahko pa cestnino za vsako posamezno vožnjo evidentirate in plačate v aplikaciji Toll Collect ali na spletnem mestu družbe Toll Collect .