Prijava vozila za izuzeće za obrtnike moguća je već sada

Berlin,

Savezni zakon o cestarinama na magistralnim cestama (BFStrMG) od 1. srpnja 2024. predviđa obvezu plaćanja cestarine i za vozila s najvećom tehnički dopuštenom masom (ntdm) većom od 3,5 t, a manjom od 7,5 tona koja su namijenjena ili se koriste za robni promet. Obrtnička vozila oslobođena su pod određenim uvjetima obveze plaćanja cestarine. Jesu li za to ispunjeni preduvjeti, ovisi o konkretnoj vožnji i robi koja se prevozi.

Izuzeće za obrtnike vrijedi ako vozilom upravlja zaposlenik obrta, a prevozi materijale, opremu ili strojeve koji su potrebni za obavljanje usluga i rada obrta ili ako se njime prevozi roba koja je obrtnički proizvedena, obrađena ili popravljena u vlastitom obrtu.

Preduvjete za izuzeće za obrtnike ispunjavaju sva zanimanja navedena u Dodacima A i B Zakona o obrtu kao i strukovna zanimanja priznata u Njemačkoj čiji je profil djelatnosti usporediv s profilom obrtničkog zanimanja.

Izuzeće za obrtnike vrijedi i za inozemne obrte.

Na internetskoj stranici Toll Collecta obrtnici mogu prijaviti vozila najveće tehnički dopuštene mase veće od 3,5, a manje od 7,5 tona koja se voze pod uvjetima izuzeća za obrtnike. Pomoću ovih informacija kontrole naplate cestarine mogu se prilagoditi kako bi se izdvajanja iz prometa i službeni postupci sveli na minimum.

Prijava obrtničkih vozila

Za vožnje u kojima nisu ispunjeni uvjeti za izuzeće za obrtnike, cestarina se može prijaviti i platiti u aplikaciji Toll Collect ili na internetskoj stranici Toll Collecta prije početka vožnje.

Za vozila obrta koja pretežno ne ispunjavaju uvjete izuzeća za obrtnike, preporučamo radi lakšeg plaćanja cestarine ugradnju mobilnog uređaja za vozila tvrtke Toll Collect ili jednog od pružatelja usluga Europske elektroničke naplate cestarine (pružatelji usluge EENC-a).

Toll Collect stavlja na raspolaganje mobilne uređaje za vozilo (mobilni uređaj za vozilo (OBU) Windshield ili s DIN utorom) za sva vozila iznad 3,5, a ispod 7,5 tona. Mobilni uređaji za vozilo ugrađuju se u jednoj od radionica servisnih partnera. Tvrtke bi trebale što je prije moguće dogovoriti termin za ugradnju s jednim od 1300 servisnih partnera.

Informacije o mobilnom uređaju za vozilo

Uvođenjem cestarine za razred težine iznad 3,5 tone najveće tehnički dopuštene mase, od 1. srpnja 2024. godine neznatno će se sniziti tarife cestarine za pojedine razrede vozila.

Tarife cestarine od 1. srpnja 2024.

Dodatne informacije nalaze se i na internetskoj stranici Saveznog ureda za logistiku i mobilnost.

www.balm.bund.de

Daljnje preporuke