Činjenice i brojevi


Zgrada tvrtke Toll Collect na adresi Potsdamer Platz, Linkstraße 4, Berlin

Naše usluge

Toll Collect pružatelj je tehnoloških usluga visokih performansi za naplatu i kontrolu cestarine, a od 1. siječnja 2005. godine upravlja jednim od najvećih sustava naplate cestarine na svijetu. Naš je glavni zadatak naplatiti cestarinu za teretna vozila u Njemačkoj u skladu sa zakonskim propisima i proslijediti je u državni proračun, gdje se koristi za cestovnu infrastrukturu. Od 2005. godine u državni je proračun proslijeđeno oko 74 milijarde eura.

Pouzdanom naplatom cestarine dajemo važan doprinos održavanju i širenju cestovne infrastrukture. Naplata cestarine po dionicama, prema emisijskim razredima CO₂, emisijskim razredima i razredima težine rasterećuje okoliš svojim efektom upravljanja. Na taj način cestarina za teretna vozila pruža važan doprinos postizanju klimatskih ciljeva.

Toll Collect državno je poduzeće od 2018. godine; jedini dioničar je Savezna Republika Njemačka. Društvo Toll Collect u saveznom je vlasništvu te je proširena njegova korporativna svrha. Na temelju naše osnovne usluge i središnje kompetencije „naplate cestarine”, širimo spektar zadataka i razvijamo se u saveznu uslužnu platformu za infrastrukturu i digitalne usluge. Na primjer, preuzimamo razvoj i rad našeg društva kćeri, savezne tvrtke za infrastrukturu mobilne komunikacije, te podržavamo Savezni ured za logistiku i mobilnost (BALM) u području usluge cestovne kontrole.

U ime ureda BALM, Toll Collect je uspostavio tehničku platformu za središnju uslugu naplate cestarine za Njemačku. Uvođenjem Europske elektroničke naplatne usluge (EETS) u Njemačkoj, pružatelji EETS usluga mogu svojim korisnicima ponuditi i plaćanje cestarina za teretna vozila u Njemačkoj. Za ujednačenu naplatu cestarine, BALM pružateljima EETS usluga stavlja na raspolaganje središnju uslugu naplate cestarine. Usluga preuzima kompletno prepoznavanje i tarifiranje cestovnih odsjeka koji podliježu obvezi plaćanja cestarine.

Informacije ureda BALM o EETS-u i usluzi naplate cestarine

Lokacije

Tvrtka Toll Collect GmbH ima sjedište u centru Berlina, točno na trgu Potsdamer Platz. Ovdje u ulici Linkstraße smještena je uprava i svi sektori poslovanja.

Ostale lokacije:
Djelatnici terenske službe zaposleni su u Hannover-Langenhagenu, Nürnbergu, Pforzheimu i Potsdamu. Softver za mobilne uređaje za vozilo razvija se u Paderbornu.

Zaposlenici

Tvrtka Toll Collect trenutačno zapošljava oko 650 djelatnika/-ica.

Izvješće o održivosti

Izvješćem o održivosti tvrtka Toll Collect dokumentira predanost tvrtke odgovornom, održivom djelovanju i gospodarenju.

Izvješće o održivosti 2020. (PDF, 9 MB)

Daljnje preporuke