Priopćenja za javnost

Ovdje se nalaze naša priopćenja za javnost. Ako želite dodatne informacije, prijavite se za naš bilten.

Prijavite se za bilten

Nove tarife cestarine od 1. siječnja 2023.

Od 1. siječnja 2023. u Njemačkoj vrijede nove tarife cestarine za teretna vozila. Za razliku od dosadašnje prakse, od siječnja sljedeće godine će se udjeli tarife cestarine za onečišćenje zraka i opterećenje bukom diferencirati prema razredima težine.

Više o ovoj temi

Vaše osobe za kontakt

Daljnje preporuke