Obračun i načini plaćanja

 • Na korisničkom portalu tvrtke Toll Collect možete pozvati svoje vožnje od zadnjeg obračuna cestarine. Slično kao i na detaljnom pregledu vožnji, svaka je djelomična vožnja pojedinačno iskazana za svako vozilo. Možete filtrirati vožnje npr. prema datumu ili prema vozilu. Osim toga postoje različite funkcije filtriranja s pomoću kojih možete dobiti informacije u skladu s trenutačnom potrebom, preuzeti ih u formatu csv i spremiti.

 • Cestarina se određuje prema dionici prijeđenoj na cestama pod obvezom plaćanja cestarine za vozilo i tarifi cestarine u centima po kilometru koja sadrži udio za troškove za uzrokovane emisije CO₂, onečišćenje zraka, opterećenje bukom i troškove infrastrukture.

  Detaljne informacije možete pronaći ovdje .

 • Cestarina je pristojba koje spada u područje javnog prava i stoga se na nju ne plaća porez na dodanu vrijednost. (Kada neki špediter obračunava troškove cestarine za svoje korisnike, na taj se iznos pak plaća porez na dodanu vrijednost.)

 • Kao registrirani korisnik s ugrađenim mobilnim uređajem za vozilo možete platiti putem naplate iz pretplate, Toll Collect terećenjem, kreditnom karticom ili karticom za točenje goriva. Kao neregistrirani korisnik možete platiti karticom za točenje goriva, kreditnom karticom ili karticom paysafecard putem interneta i aplikacije. Detaljne informacije nalaze se na stranici Načini plaćanja .

 • Registrirani korisnici sustava tvrtke Toll Collect jedanput mjesečno primaju takozvani ispis obračunate cestarine. Dodatno možete zatražiti i detaljni pregled vožnji. Dodatne informacije nalaze se na stranici Obračun .

 • Cestarina je pristojba koju Savezna Republika Njemačka naplaćuje za upotrebu autocesta. Tvrtka Toll Collect samo ima zadatak izračunati pristojbu, naplatiti je i proslijediti Saveznoj Republici Njemačkoj. Stoga tvrtka Toll Collect daje informaciju o iznosima cestarine koje dugujete i koje treba naplatiti te ne izdaje „račune” ili „rješenja o pristojbama” u pravnom smislu.

 • Moguće razlike na ispisu obračunate cestarine nastaju zbog komercijalnog zaokruživanja iznosa cestarine po cestovnom odsjeku. Minimalne razlike nastale zbog tih zaokruživanja matematički se gledano izjednačavaju pri duljim vožnjama odnosno vožnjama s puno pojedinačnih odsjeka.

  Za zorni prikaz tog efekta ovdje možete pronaći primjer.

 • Izdavanje računa vrši se po registriranom korisniku. Na ispisu obračunate cestarine vidljivi su iznosi po vozilu.

 • Broj kilometara može odstupati od podataka na tahometrima teretnih vozila jer se obračun cestarine temelji na normiranim cestovnim odsjecima, a ne broje se stvarno prijeđeni kilometri. Savezna Republika Njemačka izmjerila je pojedinačne duljine cestovnih odsjeka u tu svrhu. Podaci o tome nalaze se na www.mauttabelle.de .

 • Ako mislite da je došlo do pogreške pri obračunu ili ako imate pitanja, pisanim se putem obratite tvrtki Toll Collect. Po mogućnosti priložite odgovarajuće dokaze.

  Adresa:
  Toll Collect GmbH
  Služba za korisnike
  Postfach 11 03 29
  10833 Berlin
  Njemačka

 • Možete nadoplatiti svoju pretplatu uplatom na sljedeći račun:

  Primatelj: Toll Collect GmbH
  Banka: Helaba (u internetskom bankarstvu može se prikazati neko drugo ime)
  IBAN: DE88 3005 0000 0001 6401 19
  BIC/SWIFT: WELADEDD
  Svrha upotrebe: Vaš korisnički broj XXXXXXX (primjer: 1234567) i ključna riječ cestarina

  Adresa banke za inozemne doznake glasi:

  Helaba
  Uerdinger Straße 88
  40474 Düsseldorf

 • Pri nadoplati svoj pretplatnog računa orijentirajte se prema tri faktora:

  • Broj i tip vaših vozila pod obvezom plaćanja cestarine
  • Predviđene vožnje po cestama pod obvezom plaćanja cestarine
  • Period do sljedećeg planiranog punjenja

  Kao pokazatelj iznosa koji trebate nadoplatiti može poslužiti i mjesečni ispis obračunate cestarine .

 • Ako ste potpuno potrošili svoju pretplatu, osim posebnog ispisa pokreće se i blokada mobilnog uređaja za vozilo. Tada vam je raspoloživa isključivo ručna prijava u sustav putem interneta ili aplikacije. U tom slučaju obavezno nadoplatite svoj pretplatni račun.

  Mobilni uređaj za vozilo deblokirat će se tek kada na pretplatni račun uplatite dostatan iznos. Ako ste vi odgovorni za blokadu mobilnog uređaja za vozilo, naplatit će vam se troškovi za deblokadu za svaki mobilni uređaj za vozilo u skladu s aktualnim cjenikom .

 • Sve troškove bankovnih pristojbi u tuzemnom i inozemnom platnom prometu plaća platitelj. Korisniku sustava za naplatu cestarine pripisuje se dakle samo stvarno prispijeće uplate.

 • Samo se prijavite na naš korisnički portal i kliknite na pločicu "Promijeni način plaćanja". Zatim ponovno kreirajte način plaćanja Toll Collect terećenjem i kreirajte novi nalog za terećenje s novim bankovnim podacima/novim/-om vlasnikom/-com računa.

 • Na temelju tablice Savezne uprave za ceste cestarina se naplaćuje prema odsjecima, tehnički precizno i komercijalno transparentno. Cijena se pritom obračunava do trećeg decimalnog mjesta. Zatim se iznosi komercijalno zaokružuju, dakle do 5 se zaokružuju na manji, a od 5 (uključujući) na veći iznos. Tek se nakon toga ukupnoj cijeni dodaju cijene za pojedinačne odsjeke. Cilj je ovog postupka da svaki korisnik sustava za naplatu cestarine plati jednaku cijenu za cestovni odsjek, neovisno o ukupnoj duljini prijeđene dionice.

  Idi na primjer zaokruživanja
 • Da, tvrtka Toll Collect pružatelj je usluga za Saveznu Republiku Njemačku te je i postupak obračuna cestarine na temelju definiranih cestovnih odsjeka kao i komercijalno zaokruživanje dogovoreno s naručiteljem.

 • Svoj način plaćanja brzo i jednostavno možete promijeniti putem interneta na našem korisničkom portalu .