Upotrebljavate zastarjeli preglednik. Zbog toga se možda neki sadržaji ove internetske stranice neće ispravno prikazivati. Ažurirajte svoj preglednik. Ako je vaše računalo dio mreže, obratite se administratoru.

Napusti mobilno područje

Ova se stranica možda neće optimalno prikazivati na mobilnim krajnjim uređajima. Želite li ipak nastaviti?

Toll Collect Toll Collect

Info telefon

 • Pozivi iz Njemačke:
 • 0800 222 26 28 *
 • Pozivi iz inozemstva:
 • 00800 0 222 26 28 *

* besplatno, cijene iz mobilne mreže mogu odstupati

Raznolikost i inkluzija

Toll Collect zalaže se za raznolikost i jednake mogućnosti

Raznolikost

Raznolikost podrazumijeva raznolikost kolektiva, zajedničke osobine i razlike svih zaposlenika u tvrtki Toll Collect. Uvjereni smo da nas raznolikost i raznolike perspektive potiču na napredak.

Inkluzija

Inkluzija znači pozitivno rješavanje raznolikosti unutar kolektiva.

To zahtijeva afirmativno i inkluzivno radno okruženje bez predrasuda u kojem postoje jednake mogućnosti za sve, a raznolikost kolektiva faktor je uspjeha. Svi zaposlenici/zaposlenice mogu biti ono što jesu, doprinositi, pripadati i razvijati se, bez obzira na dob, invaliditet, etničko podrijetlo i nacionalnost, spol i rodni identitet, vjeru i svjetonazor, seksualni identitet i socijalno podrijetlo.

Upravljanje raznolikošću i inkluzijom u tvrtki Toll Collect

Naš je cilj da svi zaposlenici na radnom mjestu mogu biti ono što jesu "

Dr. Gerhard Schulz - predsjednik uprave

Izvješće o raznolikosti 2020. – brojke

Zaposleni

0

ukupno

0
%

žena

0
%

muškaraca

Rukovodeće pozicije

Nadzorni odbor
Uprava
Voditelji stručnih odjela
Voditelji osoblja/grupa
 • žena
 • muškaraca

0
%

Dobna struktura po desetljećima (u postocima)

Statut : 31 décembre 2020

Izvješće o raznolikosti 2020. – aktivnosti

U proljeće 2020. godine tvrtka Toll Collect prihvatila je novu korporativnu filozofiju. Ona, uz pouzdanost i održivost, obuhvaća i raznolikost, jednu od tri središnje vrijednosti. Raznolikost kolektiva u tvrtki Toll Collect treba i dalje poticati zajedno sa strateškim i cjelovitim upravljanjem raznolikošću i inkluzijom. To uključuje jačanje afirmativnog i inkluzivnog radnog okruženja bez predrasuda u kojem zaposlenici/zaposlenice mogu biti ono što jesu te razvijati svoj potencijal na najbolji mogući način. Tvrtka Toll Collect već radi na mnogim temama koje se bave raznolikošću i inkluzijom te je započela sa strateškom provedbom. Svake godine izvještavamo o aktualnim mjerama i napretku razvoja.

Ciljevi

Toll Collect zadao si je sljedeće ciljeve:

 • Tvrtka se zalaže za raznolikost, a time i za inkluzivno i afirmativno radno okruženje bez predrasuda.
 • Postoje jednake mogućnosti. Raznolikost kolektiva faktor je uspjeha.
 • Raznolikost i inkluzija mogu se naći u procesima, strukturama i proizvodima svih poslovnih segmenata i područja.

Mjere

Toll Collect potiče inkluziju i raznolikost u kolektivu sljedećim mjerama:

Pružanje informacija i podizanje svijesti

 • Zaposlenici/zaposlenice dobit će informacije o raznolikosti i inkluziji putem intraneta, manifestacija i školovanja.
 • U sklopu njemačkog Dana raznolikosti 2020. godine, prvi se puta među zaposlenicima/zaposlenicama provela kratka anketa o raznolikosti kako bi se saznalo trenutačno stanje razumijevanja raznolikosti i inkluzije te istovremeno pružile informacije o toj temi.
 • U pilot projektu kolaborativnog učenja sudionici tijekom nekoliko tjedana prolaze stazu učenja na temu raznolikosti i inkluzije te mogu produbiti svoje znanje i integrirati ga u svakodnevni život.
 • U drugom pilot projektu, zaposlenici/zaposlenice u maloj skupini redovito razmjenjuju znanstveno popularne knjige na temu raznolikosti.

Integracija svih razina

 • Osnovano je Vijeće za raznolikost koje nadilazi granice hijerarhije i područja. S jedne strane, članovi su promicatelji raznolikosti i inkluzije. S druge strane, oni preuzimaju ideje iz tih područja i prosljeđuju ih menadžmentu za raznolikost i inkluziju.
 • U svibnju 2020. godine predsjednik uprave i predsjednik zaposleničkog vijeća potpisali su Povelju o raznolikosti.
 • Četiri mlade kolege/ice sudjeluju u izazovu raznolikosti na koji je pozvala Povelja o raznolikosti krajem 2020. godine.

Stvaranje preduvjeta, optimizacija proces

 • Postupno se provjerava senzibilnost kadrovskih procesa na raznolikost i inkluziju te se procesi prilagođavaju.
 • Kompatibilnost poslovnog i privatnog života omogućuju i poboljšavaju fleksibilni modeli radnog vremena, pouzdana radna vremena, mobilni rad i suradnja s jednim vrtićem.
 • Kako bi se omogućilo sudjelovanje osoba s invaliditetom, neophodna je pristupačna informacijska tehnologija. Provedena su ispitivanja naših web ponuda i započelo je poboljšanje digitalne pristupačnosti.
 • Jezik je važan element za veću jednakost. Zbog toga Toll Collect ima jasne preporuke za afirmativnu i rodno neutralnu komunikaciju. Kako bi uključio sve spolove i učinio ih vidljivima, Toll Collect koristi neutralne formulacije ili zvijezdu za označavanje roda.

Povelja o raznolikosti

U svibnju 2020. godine predsjednik uprave i predsjednik zaposleničkog vijeća potpisali su Povelju o raznolikosti . Time se Toll Collect obvezao

 1. promovirati afirmativnu korporativnu kulturu punu poštovanja,
 2. provjeravati kadrovske procese i osigurati senzibilnost za raznolikost,
 3. cijeniti raznolikost društva te potencijale koje ono sadrži,
 4. interno i eksterno komunicirati Povelju o raznolikosti,
 5. pružati javne informacije o aktivnostima i napretku na godišnjoj razini i
 6. informirati zaposlenike o provedbi Povelje o raznolikosti.

Logo Povelju o raznolikosti

Tvrtka Toll Collect potpisuje Povelju o raznolikosti

Vaša osoba za kontakt


Portret Julije Heikkiläe, odjel za upravljanje raznolikošću

Upraviteljica za raznolikost i inkluziju
Julia Heikkilä

E-pošta

Idi na vrh stranice

Build: 34.4.3.0, Content: undefined, Node: tpm2r603