Raznolikost i inkluzija


Ruke različitih boja kože čine krug.

Toll Collect zalaže se za raznolikost i jednake mogućnosti

U društvu Toll Collect zajedno rade osobe koje u tim unose svoje individualno podrijetlo, svoj identitet, svoja iskustva i svoje perspektive. Uvjereni smo da su raznoliki timovi kreativniji, inovativniji i doprinose budućoj održivosti društva. Zbog toga je raznolikost, uz pouzdanost i održivost, jedna od naših središnjih vrijednosti koja je integrirana u misiju našeg društva.

Raznolikost

Raznolikost podrazumijeva raznolikost kolektiva, zajedničke osobine i razlike svih zaposlenika društva Toll Collect.

Inkluzija

Inkluzija znači pozitivno rješavanje raznolikosti unutar kolektiva.

To zahtijeva afirmativno i inkluzivno radno okruženje bez predrasuda u kojem postoje jednake mogućnosti za sve, a raznolikost kolektiva faktor je uspjeha. Svi zaposlenici/zaposlenice mogu biti ono što jesu, doprinositi, pripadati i razvijati se, bez obzira na dob, invaliditet, etničko podrijetlo i nacionalnost, spol i rodni identitet, vjeru i svjetonazor, seksualni identitet i socijalno podrijetlo.

Pojam „inkluzija” u ovom kontekstu ne treba miješati s pojmom „inkluzija” koji se u njemačkom govornom području uglavnom upotrebljava u kontekstu invaliditeta.

Upravljanje raznolikošću i inkluzijom u društvu Toll Collect


Dr. Gerhard Schulz, predsjednik uprave

Naša misija

„Raznolikost je dio naše misije. Raznolikost unosi u tvrtku različite perspektive, a time i kreativnost. To stvara inovacije i čini nas spremnima za budućnost.“ - dr Gerhard Schulz, izvršni direktor


Stefanie Elgeti, strategija i ured predsjednika uprave

Digitalna dostupnost

“Digitalna dostupnost je tekući projekt koji promiče održivost, raznolikost i pouzdanost. Digitalna dostupnost nudi dodatnu vrijednost za sve kroz lakše rukovanje i bolju razumljivost.” – Stefanie Elgeti, Ured za strategiju i izvršnog direktora


Peyman Rezvani, interna revizija i usklađenost

Vijeće za raznolikost

“Vijeće za raznolikost je tijelo koje se redovito sastaje s članovima iz cijele tvrtke. Članovi djeluju kao ambasadori/-ce i kontakt osobe za pitanja raznolikosti i inkluzije u svojim područjima.” - Peyman Rezvani, interna revizija i usklađenost


Yannik Vasarri, upravljanje raznolikošću i inkluzijom

Izvješće o raznolikosti

„Mjere, brojke i ciljevi: Javno godišnje izvješće o raznolikosti pokazuje gdje stojimo kao tvrtka. Sažima ono što smo učinili za promicanje različitosti i uvažavanja.” - Yannik Vasarri, Upravljanje raznolikošću i uključivanjem


Frederike Fehsenfeld, upravljanje raznolikošću i inkluzijom

Ciljevi

"S našim dugoročnim ciljevima u području rodne ravnoteže rukovoditelja, možemo osigurati da održivim mjerama postignemo više jednakih mogućnosti u tvrtki.“ - Frederike Fehsenfeld, Upravljanje raznolikošću i uključivanjem


Iris Hoppe, članica radničkog vijeća i predstavnica teških invalida

Predstavnici zaposlenika s teškim invaliditetom

„Predstavnici zaposlenika s teškim invaliditetom promiču integraciju osoba s teškim invaliditetom u tvrtku godišnjim akcijskim planom te im stoje na raspolaganju za savjetovanje i pomoć.“ - Iris Hoppe, radničko vijeće i predstavnica za osobe s teškim invaliditetom


Frank Schermann, voditelj odjela korporativnog ureda

Tečajevi

"Kao dio našeg procesa transformacije, koristit ćemo koncept obuke kako bismo našim zaposlenicimaomogućili da surađuju na način osjetljiv na raznolikost i inkluziju." - Frank Schermann, voditelj korporativnog ureda


Julia Heikkilä, upravljanje raznolikošću i inkluzijom

Dan raznolikosti

„U sklopu Europskog mjeseca raznolikosti, Toll Collect svake godine sudjeluje u njemačkom Danu raznolikosti. Svojim sudjelovanjem želimo u tvrtki, ali i prema vani staviti težište na raznolikost u svijetu rada, stvoriti svijest o različitim dimenzijama raznolikosti te prilike i prednosti koje pruža različitost učiniti vidljivima.” - Julia Heikkilä, Upravljanje raznolikošću i uključivanjem

1 " / " 8

Povelja o raznolikosti

U svibnju 2020. godine predsjednik uprave i predsjednik radničkog vijeća potpisali su Povelju o raznolikosti . Time se Toll Collect obvezao

 1. promovirati afirmativnu korporativnu kulturu punu poštovanja,
 2. provjeravati kadrovske procese i osigurati senzibilnost za raznolikost,
 3. cijeniti raznolikost društva te potencijale koje ono sadrži,
 4. interno i eksterno komunicirati Povelju o raznolikosti,
 5. pružati javne informacije o aktivnostima i napretku na godišnjoj razini i
 6. informirati zaposlenike o provedbi Povelje o raznolikosti.


Logotip Povelje o raznolikosti, pored se nalazi riječ Potpisana

Izvješće o raznolikosti 2022. – brojke

Zaposleni

ukupno
658
žena
40 %
muškaraca
60 %
razni
0 %

Rukovodeće pozicije

 • Nadzorni odbor

  žena 50 % muškaraca 50 %
 • Uprava (sastoji se od dvije osobe)

  muškaraca 100 %
 • Voditelji stručnih odjela

  žena 27 % muškaraca 73 %
 • Voditelji osoblja/grupa

  žena 13 % muškaraca 87 %
 • žena
 • muškaraca

Osobe s teškim invaliditetom

ukupno
6.3 %

Dobna struktura po desetljećima

 • 4 % mlađi od 30 godina
 • 18 % 30 – 39 godina
 • 34 % 40 – 49 godina
 • 36 % 50 – 59 godina
 • 8 % 60 – 67 godina

Stanje: 31.12.2022

Izvješće o raznolikosti 2022. – aktivnosti

Toll Collect je 2020. godine implementirao menadžment za raznolikost i inkluziju. : U 2022. fokus je bio na razvijanju daljnjih aktivnosti i mjera kako bi se posebice pitanje dostupnosti još više osnažilo u poduzeću te kako bi se zaposlenici/-e i dalje informirali o raznolikosti i inkluziji.

Ciljevi

Toll Collect zadao si je sljedeće ciljeve:

 • Tvrtka se zalaže za raznolikost, a time i za inkluzivno i afirmativno radno okruženje bez predrasuda.
 • Postoje jednake mogućnosti. Raznolikost kolektiva faktor je uspjeha.
 • Raznolikost i inkluzija mogu se naći u procesima, strukturama i proizvodima svih poslovnih segmenata i područja.

Mjere

Toll Collect potiče inkluziju i raznolikost u kolektivu sljedećim mjerama:

Pružanje informacija i podizanje svijesti

 • Intranet i interne novine društva redovito informiraju zaposlenike/-ice o raznolikosti i inkluziji te time povezanim aktivnostima. Wiki tvrtke se stalno proširuje i nudi informacije o održanim mini seminarima i temama raznolikosti i inkluzije.
 • • Uz podršku vanjskih predavača/-ica i stručnjaka/-inja, zaposlenicima se nude mini-seminari o temama relevantnim za raznolikost i inkluziju. Program za 2022. uključivao je:
  • LGBTQIA*+ na radnom mjestu
  • Sportswashing; Katar i svjetsko prvenstvo
 • Prezentacijama strategije raznolikosti i inkluzije te povezanih aktivnosti u stručnim odjelima i timovima naglašavaju se važnost i nužnost raznolikosti u društvu Toll Collect.
 • Izvješće o raznolikosti objavljeno je u sklopu Njemačkog dana raznolikosti 2022.
 • Tim za raznolikost i inkluziju zastupljen je u raznim tijelima kako bi se o raznolikosti i inkluziji vodilo računa u različitim područjima tvrtke.

Integracija svih razina

 • U Vijeću za raznolikost zaposlenici/-e iz različitih područja redovito razmjenjuju svoja mišljenja s timom za raznolikost i inkluziju. Zajedno razvijaju ideje i projekte te daju nove poticaje za aktivnosti u području raznolikosti i inkluzije. Članovi Vijeća također djeluju kao ambasadori i savjetnici za pitanja vezana za raznolikost i inkluziju.
 • Buddy program (program prijatelja) započet 2021. nastavljen je i 2022. godine. Program podržava nove kolege/-ice umrežavanjem novih i dugogodišnjih zaposlenika različitih stručnih odjela, čime se jača osjećaj pripadnosti od samog početka.
 • Strategija raznolikosti i inkluzije komunicira se kroz redovite razgovore s radničkim vijećem, predstavnicima osoba s teškim invaliditetom i službenicima za inkluziju. Povratne informacije iz odjela uzimaju se u obzir prilikom planiranja mjera koje će se provesti.
 • Toll Collect teži uravnoteženom omjeru spolova i radi na mjerama za dosljedno povećanje udjela žena na rukovodećim pozicijama. Ciljeve za omjer spolova na prvoj i drugoj razini upravljanja definirala je Uprava.

Stvaranje preduvjeta, optimizacija procesa

 • Postupno se provjerava senzibilnost kadrovskih procesa za raznolikost i inkluziju te se procesi prilagođavaju.
 • Fleksibilni modeli radnog vremena, pouzdano radno vrijeme, mobilni rad i suradnja s jednim dječjim vrtićem omogućuju i poboljšavaju usklađenost posla i privatnog života.
 • Projektom digitalne pristupačnosti koji je u tijeku povećava se sudjelovanje osoba s invaliditetom. Promatraju se unutarnji sustavi, ali i vanjski alati. Relevantna područja prošla su UX obuku s težištem na digitalnoj dostupnosti. Osim toga, temeljito je revidirana internetska stranica Toll Collecta, s posebnim fokusom na digitalnoj dostupnosti.
 • Uređenjem dodatnih WC-a bez prepreka i WC-a za sve spolove, stvoreni su preduvjeti za veću dostupnost i ravnopravnost spolova u poslovnoj zgradi na Potsdamer Platzu.
 • Radničko vijeće, predstavnici osoba s teškim invaliditetom i službenici za inkluziju izradili su sporazum o inkluziji koji će osigurati veću podršku zaposlenicima/-ama s invaliditetom i promicati ravnopravnost.
 • Konkretan akcijski plan za 2022. godinu izradili su predstavnici za osobe s teškim invaliditetom.

Vaša osoba za kontakt

Upravljanje raznolikošću i inkluzijom

Frederike Fehsenfeld


Frederike Fehsenfeld, upravljanje raznolikošću i inkluzijom

Upravljanje raznolikošću i inkluzijom

Julia Heikkilä


Julia Heikkilä, upravljanje raznolikošću i inkluzijom

Daljnje preporuke