Upotrebljavate zastarjeli preglednik. Zbog toga se možda neki sadržaji ove internetske stranice neće ispravno prikazivati. Ažurirajte svoj preglednik. Ako je vaše računalo dio mreže, obratite se administratoru.

Napusti mobilno područje

Ova se stranica možda neće optimalno prikazivati na mobilnim krajnjim uređajima. Želite li ipak nastaviti?

Toll Collect Toll Collect

Info telefon

 • Pozivi iz Njemačke:
 • 0800 222 26 28 *
 • Pozivi iz inozemstva:
 • 00800 0 222 26 28 *

* besplatno, cijene iz mobilne mreže mogu odstupati

Raznolikost i inkluzija

Toll Collect zalaže se za raznolikost i jednake mogućnosti

U društvu Toll Collect zajedno rade osobe koje u tim unose svoje individualno podrijetlo, svoj identitet, svoja iskustva i svoje perspektive. Uvjereni smo da su raznoliki timovi kreativniji, inovativniji i doprinose budućoj održivosti društva. Zbog toga je raznolikost, uz pouzdanost i održivost, jedna od naših središnjih vrijednosti koja je integrirana u misiju našeg društva.

Raznolikost

Raznolikost podrazumijeva raznolikost kolektiva, zajedničke osobine i razlike svih zaposlenika društva Toll Collect.

Inkluzija

Inkluzija znači pozitivno rješavanje raznolikosti unutar kolektiva.

To zahtijeva afirmativno i inkluzivno radno okruženje bez predrasuda u kojem postoje jednake mogućnosti za sve, a raznolikost kolektiva faktor je uspjeha. Svi zaposlenici/zaposlenice mogu biti ono što jesu, doprinositi, pripadati i razvijati se, bez obzira na dob, invaliditet, etničko podrijetlo i nacionalnost, spol i rodni identitet, vjeru i svjetonazor, seksualni identitet i socijalno podrijetlo.

Upravljanje raznolikošću i inkluzijom u tvrtki Toll Collect

Naš je cilj da svi zaposlenici na radnom mjestu mogu biti ono što jesu "

Dr. Gerhard Schulz - predsjednik uprave

Izvješće o raznolikosti 2021. – brojke

Zaposleni

0

ukupno

0
%

žena

0
%

muškaraca

Rukovodeće pozicije

Nadzorni odbor
Uprava (uprava se sastoji od dvije osobe)
Voditelji stručnih odjela
Voditelji osoblja/grupa
 • žena
 • muškaraca

Osobe s teškim invaliditetom

0
%

Dobna struktura po desetljećima (u postocima)

Statut : 31 décembre 2021

Izvješće o raznolikosti 2021. – aktivnosti

Godine 2020. društvo Toll Collect započelo je s ustrojavanjem uprave za raznolikost i inkluziju, a 2021. društvo je učvrstilo to područje. Fokus je bio na razvoju daljnjih aktivnosti i mjera s ciljem još jače integracije te teme u društvo.

Ciljevi

Toll Collect zadao si je sljedeće ciljeve:

 • Tvrtka se zalaže za raznolikost, a time i za inkluzivno i afirmativno radno okruženje bez predrasuda.
 • Postoje jednake mogućnosti. Raznolikost kolektiva faktor je uspjeha.
 • Raznolikost i inkluzija mogu se naći u procesima, strukturama i proizvodima svih poslovnih segmenata i područja.

Mjere

Toll Collect potiče inkluziju i raznolikost u kolektivu sljedećim mjerama:

Pružanje informacija i podizanje svijesti

 • Intranet i interne novine društva redovito informiraju zaposlenike/-ice o raznolikosti i inkluziji te time povezanim aktivnostima
 • Uz podršku vanjskih predavača/-ica i stručnjaka/-inja, zaposlenicima se redovito nude mini-seminari o temama relevantnim za raznolikost i inkluziju. Program za 2021. uključivao je sljedeće:
  • nesvjesne predrasude
  • rasizam u svakodnevnom životu
  • utjecaj društvenog porijekla na obrazovne mogućnosti
  • digitalna dostupnost.
 • Tečajevi i radionice o temama kao što su rodno primjerena komunikacija i digitalna dostupnost omogućuju zaposlenicima/-ama da se pobliže i praktičnije upoznaju s dimenzijama raznolikosti i da shvate važnost inkluzije na radnom mjestu.
 • Prezentacijama strategije i aktivnosti vezanih za raznolikost i inkluziju u stručnim odjelima i timovima naglašavaju se važnost i nužnost raznolikosti u poduzeću.
 • U redovitim formatima kao što su grupe zainteresiranih strana i grupe za raspravu zaposlenici/-e razmjenjuju svoja mišljenja o aktualnim publikacijama na temu raznolikosti.
 • U sklopu njemačkog Dana raznolikosti 2021. održani su fotokampanja i različiti događaji s ciljem podizanja svijesti o pitanjima raznolikosti te pridobivanja multiplikatora/-ica za buduće kampanje za raznolikost i inkluziju.
 • Uprava za raznolikost i inkluziju sudjeluje u međusektorskoj i međuhijerarhijskoj radnoj skupini na temu vrijednosnog kompasa 2.0. Vrijednosni kompas opisuje načela suradnje u društvu Toll Collect i podupire društvo u provedbi njegovih ciljeva.

Integracija svih razina

 • U Vijeću za raznolikost zaposlenici/-e iz različitih područja i hijerarhijskih razina redovito razmjenjuju svoja mišljenja s timom za raznolikost i inkluziju. Zajedno razvijaju ideje i projekte te daju nove poticaje za aktivnosti u području raznolikosti i inkluzije.
 • Društvo Toll Collect sudjelovalo je u izazovu raznolikosti Povelje o raznolikosti. U tom kontekstu razvijen je i buddy program (program prijatelja) koji se provodi u sklopu redovnog poslovanja. Program podržava nove kolege/-ice, povezuje zaposlenike/-ice u svim odjelima te je osnažio osjećaj pripadnosti čak i tijekom pandemije.
 • O strategiji raznolikosti i inkluzije redovito se komunicira s voditeljima stručnih odjela. Povratne informacije iz odjela uzimaju se u obzir prilikom planiranja mjera koje će se provesti.

Stvaranje preduvjeta, optimizacija procesa

 • Cilj uprave za raznolikost i inkluziju jest učvršćivanje mjera u korporativnim strukturama s pomoću sljedećih procesa:
  • definiranje ciljnih vrijednosti za različite dimenzije raznolikosti
  • senzibilizacija i daljnje usavršavanje zaposlenih
  • aktivno uključivanje zaposlenika/-ica kao multiplikatora/-ica i članova različitih radnih skupina za raznolikost.
 • Postupno se provjerava senzibilnost kadrovskih procesa za raznolikost i inkluziju te se procesi prilagođavaju.
 • Fleksibilni modeli radnog vremena, pouzdano radno vrijeme, mobilni rad i suradnja s jednim dječjim vrtićem omogućuju i poboljšavaju usklađenost posla i privatnog života.
 • Projektom digitalne pristupačnosti koji je u tijeku povećava se sudjelovanje osoba s invaliditetom. Promatraju se unutarnji sustavi, ali i vanjski alati.
 • Uvođenje analize plaća na temelju rodne pripadnosti važan je element za planiranje i provedbu rodno specifičnih mjera u poduzeću s ciljem veće ravnopravnosti.
 • U okviru obnove zgrade društva Toll Collect stvaraju se uvjeti za pristupačnost bez prepreka kako bi se omogućio neograničen pristup zgradi.
 • Zaposleničko vijeće, predstavništvo zaposlenika s teškim invaliditetom i službenici za inkluziju pripremaju sporazum o inkluziji koji će osigurati veću podršku zaposlenicima/-ama s invaliditetom i promicati ravnopravnost. Sporazum će biti usvojen 2022.

Povelja o raznolikosti

U svibnju 2020. godine predsjednik uprave i predsjednik zaposleničkog vijeća potpisali su Povelju o raznolikosti . Time se Toll Collect obvezao

 1. promovirati afirmativnu korporativnu kulturu punu poštovanja,
 2. provjeravati kadrovske procese i osigurati senzibilnost za raznolikost,
 3. cijeniti raznolikost društva te potencijale koje ono sadrži,
 4. interno i eksterno komunicirati Povelju o raznolikosti,
 5. pružati javne informacije o aktivnostima i napretku na godišnjoj razini i
 6. informirati zaposlenike o provedbi Povelje o raznolikosti.

Logo Povelju o raznolikosti

Tvrtka Toll Collect potpisuje Povelju o raznolikosti

Vaša osoba za kontakt


Portret Julije Heikkiläe, odjel za upravljanje raznolikošću

Upraviteljica za raznolikost i inkluziju
Julia Heikkilä

E-pošta

Idi na vrh stranice

Build: 34.4.3.0, Content: undefined, Node: tpm1r603