Certifikati

Potvrda za visoke standarde

Visoki standardi na područjima kvalitete, zaštite okoliša, sigurnosti informacija i upravljanja rizicima samorazumljivi su za tvrtku Toll Collect. Stoga tvrtka Toll Collect redovito angažira neovisnu instituciju koja potvrđuje ispunjavanje zahtjeva iz normi ISO 9001, ISO 14001/EMAS, ISO 27001 i ISO 31000.

  • Certifikacija u skladu s normom ISO 9001 potvrđuje da su procesi tvrtke Toll Collect usmjereni kako na očekivanja korisnika sustava naplate cestarine, tako i na zahtjeve naručitelja, Saveznog ureda za logistiku i mobilnost.

    Certifikat ISO 9001 (PDF, 774 KB)
  • Tvrtka Toll za tehnologiju sustava naplate cestarine i procese u poduzeću definira jasne ekološke mjere, ciljeve i nadležnosti. Tako se čuvaju prirodni resursi i izbjegava zagađenje okoliša. Certifikacijom tvrtka Toll Collect dokazuje da ima sustav upravljanja okolišem u skladu s normom ISO 14001. Osim toga, tvrtka Toll Collect ispunjava stroge zahtjeve europske Uredbe EMAS, najzahtjevnijeg sustava za upravljanje okolišem na svijetu.

  • Tvrtka Toll Collect jamči sigurno postupanje s informacijama i štiti svoje znanje i iskustvo te podatke svojih korisnika. U tu je svrhu tvrtka poduzela prikladne sigurnosne mjere i definirala sigurnosne ciljeve da bi izbjegla interne i eksterne opasnosti. To potvrđuje certifikacija u skladu s normom ISO 27001.

    Certifikat ISO 27001 (PDF, 191 KB)
  • Norma ISO 31000 definira jedinstveni standard upravljanja rizikom za tvrtke. Ispunjavanje te norme, što znači sustavno bavljenje mogućnostima i rizicima u redovitom poslovanju i u projektima, predstavlja sastavni dio kulture poduzeća Toll Collect.

    Certifikat ISO 31000 (PDF, 358 KB)

Vaše osobe za kontakt

Daljnje preporuke