Izjava o pristupačnosti

Ova izjava o pristupačnosti odnosi se na web stranicu tvrtke Toll Collect GmbH objavljenu na www.toll-collect.de.

Kao javno tijelo u smislu Direktive (EU) 2016/2102, nastojimo osigurati da naša web stranica u skladu s odredbama Saveznog zakona o ravnopravnosti osoba s invaliditetom (BGG) i Uredbom o pristupačnoj informacijskoj tehnologiji (BITV 2.0) za provedbu Direktive (EU) 2016/2102 bude pristupačna bez prepreka.

Stanje kompatibilnosti sa zahtjevima BITV-a

Zahtjevi za pristupačnost proizlaze iz čl. 3. st. 1. do 4. i čl. 4. BITV-a 2.0 koja je donesena na temelju čl. 12.d BGG-a.

Provjera sukladnosti sa zahtjevima temelji se na BITV-ispitivanju certificiranog ispitnog tijela koji prati razvoj.

Kao rezultat pregleda, web stranica još nije kompatibilna s gore navedenim zahtjevima zbog sljedećih nekompatibilnosti. Tvrtka Toll Collect planira ponovno pokretanje web stranice s kojim će se ukloniti navedena ograničenja pristupačnosti.

Upravljački elementi

Interaktivni upravljački elementi poput poveznica i gumba nemaju uvijek nazive i uloge koje čitači zaslona mogu utvrditi.

Pokretni sadržaji

Automatske promjene sadržaja (vrtuljci) koje se koriste na raznim mjestima web stranice ne mogu se isključiti s pomoću jednoznačnog upravljačkog elementa.

Prikazani sadržaji

Sadržaji koji se prikazuje s pomoću pokazivača ili tipkovnice ne mogu se zatvoriti bez promjene položaja fokusa.

Obrasci

Za čitače zaslona opisi polja obrazaca nisu jasno povezani s pripadajućim poljima za unos. Trenutno ne postoji funkcija samodovršavanja za polja koja se odnose na same korisnike. Poruke o pogreškama u obrascima nisu povezane s opisima dotičnih polja. U nekim slučajevima nedostaje opis polja. Za neke obrasce mora se unijeti niz znakova, tzv. CAPTCHA, kako bi se obrasci mogli poslati. Za ove CAPTCHA-e temeljene na slikama ne postoje alternative.

Elementi HTML strukture

Struktura naslova trenutno nije optimizirana za čitače zaslona. Popisi nisu tako označeni da ih čitači zaslona mogu pročitati.

Sintaksa HTML-a

Sintaksa HTML-a nije optimizirana za čitače zaslona.

Kontrast

Omjer kontrasta nekih naslova, gumba, tekstualnih poveznica i polja obrasca ne udovoljava zahtjevima od 4,5:1 odn. 3:1.

Tekstovi poveznica

Kod nekih tekstova poveznica nije vidljivo da njima otvara PDF.

OBU-tutorial

Ova ponuda namijenjena je vozačima kamiona i objašnjava način upravljanja mobilnim uređajem za vozilo. Stranice se ne prilagođavaju veličini zaslona pametnih telefona i manjih tableta. Kao neovisni modul, tutorial ima vlastitu navigaciju koja odstupa od navigacijske strukture ostatka web stranice.

PDF dokumenti za preuzimanje

Dokumenti izrađeni prije srpnja 2020. još nisu potpuno pristupačni. Prilikom budućih nužnih ažuriranja ovih dokumenata osigurat će se i njihova pristupačnost.

Tablice

Tablice nisu strukturirane i označene na takav način da je omogućena smislena reprodukcija čitačima zaslona.

Upravljivost tipkovnicom

Odabirom jezika ne može se upravljati putem tipkovnice. Osim toga, blokovi sadržaja koji se ponavljaju ne mogu se preskočiti tipkovnicom. Fokus tipkovnice nije jasno prepoznatljiv ili ne postoji.

Jezik

Glavni jezik stranice nije naveden u HTML kodu. Riječi na drugim jezicima nisu označene odgovarajućim jezičnim atributom.

Videozapisi

Videozapisi objavljeni na našoj web stranici prije srpnja 2020. ne sadrže titlove. Prilikom budućih nužnih ažuriranja ovih videozapisa osigurat će se i njihova pristupačnost.

Datum sastavljanja ove izjave

Ova je izjava sastavljena 15. listopada 2020. i ažurirana 15. listopada 2021.

Prijava prepreka

Želite nas izvijestiti o postojećim preprekama ili zatražiti informacije o primjeni pristupačnosti? Za povratne informacije i daljnje informacije obratite se našem internetskom uredništvu.

Toll Collect GmbH
Internetsko uredništvo
Linkstraße 4
10875 Berlin

ili koristite naš obrazac za kontakt.

Obrazac za kontakt

Arbitražni postupak

Ako nakon Vaših povratnih informacija na gore spomenuti kontakt nije pronađeno zadovoljavajuće rješenje, možete se obratiti arbitražnom tijelu prema čl. 16. BGG-a. Arbitražno tijelo BGG-a ima zadaću podržati izvansudsko rješavanje sporova u slučaju sporova između osoba s invaliditetom i saveznih javnih vlasti. Arbitražni postupak je besplatan. Ne postoji obveza pravnog zastupnika. Daljnje informacije o arbitražnom postupku i mogućnostima podnošenja zahtjeva pronaći ćete na:

www.schlichtungsstelle-bgg.de

Arbitražnom tijelu BGG-a možete se izravno obratiti na

info@schlichtungsstelle-bgg.de